Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Quy định giao dịch API

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Quy định giao dịch API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT

Hướng dẫn tạo API

2020-06-18 15:51
Tạo API cho phép bạn kết nối với các máy chủ của Binance bằng một số ngôn ngữ lập trình. Dữ liệu có thể được lấy từ Binance và tương tác với các ứng dụng bên ngoài. Bạn có thể xem dữ liệu giao dịch và ví hiện tại, thực hiện giao dịch cũng như nạp và rút tiền trong các chương trình của bên thứ ba.
Tạo API là quá trình đơn giản có thể hoàn thành chỉ trong 5 phút.
Để biết thêm chi tiết về Binance API, vui lòng tham khảo tại đây.
Làm thế nào để tạo Binance API?
1. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Binance, nhấn vào [Quản lý API] từ biểu tượng trung tâm người dùng.
2. Nhập nhãn/tên cho khóa API và nhấn vào [Tạo API].
Mẹo bảo mật: Trước khi tạo API, bạn cần bật xác thực hai yếu tố (2FA) trên tài khoản.
3. Hoàn tất quy trình xác minh bảo mật với các thiết bị 2FA đã đăng ký.
4. API của bạn đã được tạo. Vui lòng giữ an toàn cho Khóa bí mật do khóa này sẽ không hiển thị lại. Không chia sẻ khóa này với bất kỳ ai. Nếu bạn quên Khóa bí mật, bạn cần xóa API và tạo API mới.
Hãy lưu ý hạn chế quyền truy cập IP. Vì lý do bảo mật, bạn nên chọn [Chỉ cấp quyền truy cập các IP đáng tin cậy] .
Để luôn tuân thủ yêu cầu mới nhất của ngành, Binance sẽ cập nhật dịch vụ API. Kể từ 10:00 ngày 09-08-2021 (giờ Việt Nam), chỉ những người dùng đã hoàn tất quy trình xác minh trung cấp mới có thể tạo khóa API mới. Đối với những tài khoản chỉ hoàn tất quy trình xác minh cơ bản, tất cả khóa API hiện tại sẽ bị vô hiệu hóa sau 07:00 ngày 23-08-2021 (giờ Việt Nam). Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thông báo.