Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
API
Quy định giao dịch API

Hướng dẫn tạo API

Binance
2020-06-18 15:51
1. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Binance, nhấp vào trung tâm người dùng và kéo xuống mục [Quản lý API]. Sau khi bước vào giao diện quản lý API, cài đặt Secret Key API (ví dụ như tên gọi API), nhấp [Tạo].
* Lời nhắc bảo mật: trước khi tạo API cần liên kết xác thực 2FA.
2. Nhấp [Gửi mã], nhập mã xác thực email, SMS, Google 2FA, sau đó nhấp [Gửi].
3. Sau khi tạo thành công, vui lòng bảo quản Secret Key của bạn ở nơi an toàn, bởi vì nó chỉ được hiển thị một lần duy nhất lúc cài đặt. Không được cung cấp mã này cho bất kỳ ai để đảm bảo an toàn tài khoản của bạn. (Nếu bị mất mã Secret Key, bạn cần phải xoá API đó và tạo một cái mới.)
Tài liệu API xin mời tham khảo:
https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#change-log
Bài viết liên quan
Cách đăng ký Môi giới Binance API