Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Vấn đề về email

Cách thêm email từ Binance vào danh sách ưu tiên

Binance
2018-01-31 06:14
Nếu bạn nhận thấy nhà cung cấp dịch vụ email của bạn đặt email của Binance vào thư mục thư rác, bạn có thể làm theo hướng dẫn bên dưới để thêm địa chỉ email của Binance vào danh sách ưu tiên. 

Outlook

1. Đăng nhập vào email Outlook rồi chuyển đến phần [Cài đặt] - [Xem tất cả các tùy chọn cài đặt Outlook]
2. Nhấp vào [Email] - [Thư rác]. Bạn sẽ thấy mục [Người gửi và miền an toàn].
3. Nhấp vào [Thêm] để thêm địa chỉ email chính thức của Binance vào danh sách. Điều này có thể đảm bảo Outlook không chuyển email của Binance vào thư mục Thư rác. Nhấp vào [Lưu] để lưu cài đặt của bạn.
Các địa chỉ thêm vào danh sách ưu tiên:

Gmail

1. Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn và chuyển đến phần [Cài đặt] - [Xem tất cả chế độ cài đặt].
2. Chuyển đến tab [Bộ lọc và địa chỉ bị chặn]. Nhấp vào [Tạo bộ lọc mới].
3. Sao chép và dán các địa chỉ email chính thức của Binance vào trường [Từ] và nhấp vào [Tạo bộ lọc]
Các địa chỉ thêm vào danh sách ưu tiên:
4. Chọn hộp bên cạnh [Không bao giờ gửi vào mục Thư rác] và nhấp vào [Tạo bộ lọc]

Bài viết liên quan
Hướng dẫn thay đổi email của tài khoản