Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hướng dẫn Futures

Chế độ Đa tài sản là gì?

Binance
2021-05-06 06:47
Chế độ Đa tài sản cho phép người dùng giao dịch Hợp đồng tương lai USDⓈ-M trên nhiều loại tài sản ký quỹ. Hiện tại, Binance Futures cung cấp hợp đồng ký quỹ bằng USDT và hợp đồng ký quỹ bằng BUSD trong dòng sản phẩm Hợp đồng tương lai USDⓈ-M. Với Chế độ đa tài sản, người dùng sẽ dùng chung khoản ký quỹ cho hợp đồng ký quỹ bằng USDT và hợp đồng ký quỹ bằng BUSD. Mọi lợi nhuận phát sinh từ một trong hai hợp đồng đều có thể sử dụng làm khoản ký quỹ. Điều này nghĩa là lợi nhuận của một vị thế có thể bù cho một vị thế khác bị lỗ. Do đó, số dư ký quỹ chỉ phản ánh lỗ và lãi ròng giữa các vị thế trên hai thị trường. Tính năng mới này chỉ hỗ trợ Chế độ Cross Margin.
Chế độ đa tài sản hỗ trợ ký quỹ bằng các loại tài sản sau:

Loại tài sản ký quỹ

Chuyển vào tối đa

Tỷ lệ giá trị tài sản thế chấp

BTC
5 BTC
95%
ETH
70 ETH
95%
BNB
1.000 BNB
95%
XRP
15.600 XRP
90%
ADA
11.300 ADA
90%
DOT
460 DOT
90%
SOL
100 SOL
90%
USDT
Không giới hạn
100%
BUSD
Không giới hạn
100%
Xin lưu ý rằng:
  • Người dùng nên chuyển khoản tiền ký quỹ trên sang Hợp đồng tương lai USDⓈ-M để làm tài sản thế chấp;
  • Số dư BNB trong Ví Futures USDⓈ-M vẫn có thể được sử dụng để chiết khấu phí giao dịch;
  • BTC, ETH và BNB được sử dụng làm ký quỹ trong chế độ đa tài sản sẽ bị giảm 5% giá trị. Người dùng sử dụng XRP, DOT và ADA làm tiền ký quỹ sẽ nhận được một khoản chiết khấu trị giá 10%. Ví dụ: BNB có giá trị thị trường là $1.000 sẽ được định giá là $950 và ADA có giá trị thị trường là $1.000 sẽ được định giá là $900 khi được sử dụng làm ký quỹ trong chế độ đa tài sản;
  • BNB được sử dụng làm ký quỹ đa tài sản sẽ được tính vào số lượng BNB nắm giữ.

Làm thế nào để chuyển đổi giữa Chế độ một/đa tài sản?

Xin lưu ý rằng Chế độ đa tài sản chỉ áp dụng cho Hợp đồng tương lai USDⓈ-M. 
Đăng nhập vào tài khoản Binance trên ứng dụng Binance, rồi truy cập giao diện giao dịch Hợp đồng tương lai USDⓈ-M. Nhấn vào [...] và chọn [Tùy chọn] - [Chế độ tài sản].
Trong tab [Chế độ tài sản], chọn giữa [Chế độ Tài sản đơn lẻ] hoặc [Chế độ Đa tài sản]. Chế độ Tài sản đơn lẻ được bật theo mặc định.
Khi nắm giữ các vị thế, bạn vẫn có thể mở Chế độ Đa tài sản mà không cần đóng các vị thế hiện có.
Giả sử bạn đang nắm giữ vị thế ở chế độ Isolated. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải chuyển tất cả các vị thế đang mở sang Chế độ Cross trước khi bật chức năng Đa tài sản.
Trước khi kích hoạt Chế độ Đa tài sản, hãy đọc hướng dẫn này để hiểu rõ hơn về những rủi ro liên quan đến Hợp đồng tương lai USDⓈ-M.

Lãi và lỗ trong Chế độ Đa tài sản

Khi số dư ví BUSD hoặc USDT của bạn là dương, lãi được tạo ra là tài sản dùng để định giá các cặp giao dịch. Ví dụ: Nếu bạn giao dịch hợp đồng USDT, tất cả các khoản lãi được tạo ra đều bằng USDT; Nếu bạn giao dịch hợp đồng BUSD, tất cả lợi nhuận đều bằng BUSD;
Khi số dư ví BUSD hoặc USDT của bạn bị âm, khoản lỗ nhỏ hơn 10.000 USDT/BUSD sẽ không được tự động chuyển đổi; Khoản lỗ lớn hơn 10.000 USDT/BUSD sẽ được chuyển đổi tương ứng với số dư tài sản của Ví Futures USDⓈ-M, trừ đi tài sản ký quỹ tương ứng của bạn.
Tóm lại, lãi và lỗ được tạo ra luôn là tài sản có giá trị theo đơn vị của cặp giao dịch, nhưng trong trường hợp lỗ, nền tảng đã thêm cơ chế trao đổi tự động để giúp người dùng cân bằng tài khoản và tăng tỷ lệ sử dụng tiền.

Tự động chuyển đổi

Trong chế độ Đa tài sản, nền tảng sẽ tự động chuyển đổi trong 2 trường hợp:
  1. Khi Số dư ví tài sản nhỏ hơn autoExchangeThreshold (-10.000 USD);
  2. Khi người dùng bị thanh lý, nếu BUSD/USDT trong số dư Ví Futures USDⓈ-M không đủ để bù đắp khoản thâm hụt thì nền tảng sẽ kích hoạt tính năng tự động chuyển đổi ngay lập tức.
Khi tính năng tự động chuyển đổi được kích hoạt, tất cả các tài sản có số dư dương khác trong Ví Futures USDⓈ-M sẽ được tự động chuyển đổi để bù đắp khoản thâm hụt BUSDT/USDT tương ứng. Tính năng tự động chuyển đổi do Công cụ khớp lệnh xử lý. Vui lòng lưu ý rằng tính năng tự động chuyển đổi không tính phí hoa hồng, nhưng tài sản của bạn sẽ bị cắt giảm để đối mặt với sự bất ổn của tính thanh khoản: 

Tài sản

Tự động chuyển đổi

BTC
2,5%
ETH
2,5%
BNB
5%
ADA
5%
XRP
5%
DOT
5%
SOL
5%
Ví dụ: Khi số dư BUSD của bạn là -20.000 BUSD, tính năng tự động chuyển đổi sẽ được kích hoạt. 20.000 BUSD / 97,5% = 20.513 BUSD của BTC sẽ được đổi thành BUSD để cân bằng ví.  
Xin lưu ý rằng nếu không muốn được tự động chuyển đổi, bạn có thể chuyển đổi hoặc chuyển đủ tài sản ký quỹ sang ví hợp đồng tương lai USDⓈ-M để giữ số dư âm lớn hơn $10.000. Để giảm thiểu rủi ro, Binance có thể tạm thời điều chỉnh Ngưỡng tự động chuyển đổi và thực hiện trao đổi. Bạn có thể nhận thấy rằng số dư của một tài sản nhất định trong ví UM của bạn là số âm, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là số dư ký quỹ trong ví UM của bạn bị lỗ quá nhiều.

Làm thế nào để kiểm tra Tỷ lệ ký quỹ tài khoản ở chế độ Đa tài sản?

Nếu bạn đã chọn [Chế độ Đa tài sản], thẻ “Đa tài sản” sẽ hiển thị ở góc trên cùng bên phải của tiện ích Tỷ lệ ký quỹ.
Do số dư ký quỹ được dùng chung cho nhiều vị thế trong Chế độ Đa tài sản, nên bạn hãy theo dõi sát sao tỷ lệ ký quỹ. Khi Tỷ lệ ký quỹ đạt 100%, tất cả các vị thế sẽ được thanh lý.

Tiện ích Tỷ lệ ký quỹ trong Chế độ Đa tài sản

Sau đây là phương trình được dùng để tính toán tỷ lệ ký quỹ ở Chế độ đa tài sản:
Tỷ lệ ký quỹ tài khoản = Ký quỹ duy trì tài khoản / Tài sản trong tài khoản
  • Ký quỹ duy trì tài khoản: Tổng số tiền ký quỹ duy trì của tất cả các vị thế Cross tính bằng USD.
  • Tài sản trong tài khoản: Tổng số dư ký quỹ của tất cả các vị thế Cross tính bằng USD.

Làm thế nào để kiểm tra số dư tài sản?

Trong giao diện giao dịch, hãy cuộn xuống bảng vị thế và chọn tab [Tài sản].
Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra số dư tài sản trong Ví hợp đồng tương lai.

Làm thế nào để tính toán Tỷ lệ ký quỹ ở chế độ Đa tài sản?

Xin lưu ý rằng tỷ lệ ký quỹ dựa trên tỷ giá chung của thị trường cho các cặp USDTUSD và BUSDUSD.
Giả sử assetPair và tỷ lệ quy đổi thả nổi tương ứng như sau:

assetPair

assetIndex

indexBidBuffer

indexAskBuffer

bidRate

askRate

USDTUSD
0,99
0,01
0,005
0,9801
0,99495
BUSDUSD
1
0
0
1
1
Giả sử người dùng muốn giao dịch hai hợp đồng, hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT và ETHBUSD_210326 với tỷ lệ đòn bẩy lần lượt là 100x và 50x. Trong trường hợp này, tỷ lệ ký quỹ duy trì sẽ lần lượt là 0,8% và 1%. Bất kể là Isolated hay Cross margin, trạng thái tài khoản và độ biến thiên khi tính toán các tham số khác nhau sẽ như sau.

1. Trạng thái ban đầu - Không có vị thế đang mở

Ký hiệu

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Tài sản margin

USDT
BUSD

assetWalletBalance

200
220

assetEquity

200
220

Tỷ lệ ký quỹ duy trì

0,008
0,01

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

0,01 (100x)
0,02 (50x)

Lãi và lỗ chưa ghi nhận

0
0
Chế độ một tài sản: USDT có thể dùng để đặt lệnh = 200,BUSD có thể dùng để đặt lệnh = 220
Chế độ đa tài sản: Tài sản trong tài khoản = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = 200*0,9801+220*1 = 416,02
Do không có vị thế nào đang mở, nên assetCrossInitialMargin bằng 0, uniAvailableForOrder = accountEquity-∑(assetCrossInitialMargin*askRate) = 416,02-0 = 416,02
USDT AvailableForOrder = 416,02/0,99495 = 418,13
BUSD có thể dùng để đặt lệnh = 416,02/1 = 416,02
Ký quỹ duy trì tài khoản = 0
Tỷ lệ ký quỹ = Ký quỹ duy trì tài khoản / Tài sản trong tài khoản = 0

2. Có vị thế đang mở

Ký hiệu

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Tài sản margin

USDT
BUSD

assetWalletBalance

200
220

assetEquity

200
220

Tỷ lệ ký quỹ duy trì

0,008
0,01

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

0,01 (100x)
0,02 (50x)

Số lượng vị thế

0,5
20

entryPrice

20.000 USDT
600 BUSD

markPrice

20.000 USDT
600 BUSD

Lãi và lỗ chưa ghi nhận

0
0
Ký quỹ duy trì tài khoản = ∑assetMM*askRate = 0,5*20.000*0,008*0,99495 + 20*600*0,01*1 = 199,596
Do không có lỗ lãi nào chưa ghi nhận, nên Tài sản trong tài khoản = accountWalletBalance = 416,02
uniAvailableForOrder = Tài sản trong tài khoản - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 416,02 - (0,5*20000*0,01*0,99495+20*600*0,02*1)= 76,525
USDT có thể dùng để đặt lệnh = 76,525/0,99495 = 76,91
BUSD có thể dùng để đặt lệnh = 76,525/1 = 76,525
Tỷ lệ ký quỹ = Ký quỹ duy trì tài khoản / Tài sản trong tài khoản = 199,596/416,02 = 0,47977 = 47,98%

3. Có vị thế đang mở và PnL chưa ghi nhận

Ký hiệu

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Tài sản margin

USDT
BUSD

assetWalletBalance

200
220

assetEquity

200-500 = -300
220+400 = 620

Tỷ lệ ký quỹ duy trì

0,008
0,01

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

0,01 (100x)
0,02 (50x)

Số lượng vị thế

0,5
20

entryPrice

20.000 USDT
600 BUSD

markPrice

19.000 USDT
620 BUSD

Lãi và lỗ chưa ghi nhận

0,5*(19.000-20.000) = -500
20*(620-600)= 400
Ký quỹ duy trì tài khoản = ∑assetMM*askRate = 0,5*19.000*0,008*0,99495 + 20*620*0,01*1 = 199,61
Có lỗ lãi chưa ghi nhận, Tài sản trong tài khoản = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = -300*0,99495+620*1=321,515
uniAvailableForOrder = Tài sản trong tài khoản - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 321,515 - (0,5*19000*0,01*0,99495+20*620*0,02*1) = -21
USDT AvailableForOrder và BUSD AvailableForOrder đều bằng 0。
Tỷ lệ ký quỹ = Khoản ký quỹ duy trì trong tài khoản / Tài sản trong tài khoản = 199,61/321,515 = 0,62084 = 62,08%
Bài viết liên quan
Cách mở tài khoản Futures