Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Nạp tiền mã hoá

Tại sao khoản tiền tôi gửi đi vẫn chưa được ghi nhận

Binance
2018-01-03 06:02
1. Tại sao khoản tiền tôi gửi đi vẫn chưa được ghi nhận?
Chuyển tiền từ một nền tảng bên ngoài sang Binance bao gồm ba bước:
  • Rút tiền từ nền tảng khác bên ngoài
  • Xác nhận mạng lưới Blockchain
  • Binance có ghi nhận số tài sản (quỹ) vào tài khoản của bạn
Khi việc rút tài sản được đánh dấu là “hoàn tất” hoặc “thành công” trong nền tảng mà bạn đang rút tiền mã hoá có nghĩa là giao dịch đã được đăng thành công tới mạng lưới blockchain. Tuy nhiên, vẫn sẽ mất một khoảng thời gian để giao dịch cụ thể đó được xác nhận đầy đủ và ghi nhận tại nền tảng mà bạn đang gửi tiền mã hóa đến. Số lượng lần "xác nhận mạng lưới" bắt buộc sẽ khác nhau đối với các blockchain khác nhau.
Ví dụ,
  • Alice muốn gửi 2 BTC vào ví Binance của mình. Bước đầu tiên để thực hiện là tạo một giao dịch chuyển tiền từ ví cá nhân của cô ấy vào sàn Binance.
  • Sau khi tạo giao dịch, Alice cần đợi xác nhận của mạng lưới. Cô ấy sẽ có thể thấy khoản tiền gửi đang chờ xử lý trên tài khoản Binance của mình.
  • Số tiền sẽ ở trạng thái không khả dụng trong thời gian ngắn, cho đến khi hoàn tất việc gửi tiền (1 lần xác nhận mạng lưới).
  • Nếu Alice quyết định rút hết khoản tài sản (quỹ) này, Alice cần đợi 2 lần xác nhận của mạng lưới.
Do khả năng cao xảy ra tắc nghẽn mạng, có thể sẽ dẫn đến sự chậm trễ đáng kể trong việc xử lý giao dịch. Bạn có thể sử dụng ID giao dịch (TxID) để tra cứu trạng thái chuyển tài sản của mình bằng cách sử dụng trình khám phá blockchain.
  • Nếu giao dịch vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn bởi các nút mạng blockchain, vui lòng đợi và thử lại sau.
  • Nếu giao dịch chưa được mạng blockchain xác nhận nhưng đã đạt đến số lượng xác nhận mạng tối thiểu do hệ thống của chúng tôi chỉ định, vui lòng liên hệ với Đội ngũ Hỗ trợ của chúng tôi kèm theo TxID, tên coin/tên token, số tiền gửi và thời gian chuyển. Vui lòng đảm bảo bạn đã cung cấp đủ những thông tin chi tiết nêu trên để nhân viên Dịch vụ khách hàng có thể hỗ trợ bạn kịp thời.
  • Nếu giao dịch được blockchain xác nhận nhưng không được ghi nhận vào tài khoản Binance của bạn, vui lòng cung cấp cho chúng tôi TxID, tên token, số tiền gửi và thời gian chuyển.
2. Làm cách nào để kiểm tra trạng thái giao dịch trên blockchain?
Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào [Ví] - [Tổng quan] - [Lịch sử giao dịch] để xem hồ sơ gửi tiền mã hóa của bạn. Sau đó, nhấp vào [TxID] để kiểm tra chi tiết giao dịch.

Bài viết liên quan
Hướng dẫn nạp tiền mã hóa vào Binance