Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Danh sách tiền mã hóa mới niêm yết
Binance Futures sẽ niêm yết các Hợp đồng tương lai kỳ hạn quý 0329 USDⓈ-M và COIN-M

Binance Futures sẽ niêm yết các Hợp đồng tương lai kỳ hạn quý 0329 USDⓈ-M và COIN-M

2023-09-25 09:06
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ niêm yết các Hợp đồng tương lai kỳ hạn quý 0329 USDⓈ-M và COIN-M sau đây trong vài giờ sau khi các Hợp đồng quý 0929 USDⓈ-M và COIN-M hết hạn và thanh toán vào lúc 15:00 ngày 29/09/2023 (Giờ Việt Nam). 
  • Hợp đồng kỳ hạn quý 0329 BTC và ETH USDⓈ-M
Hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng quý 0329 BTCUSDT
Hợp đồng quý 0329 ETHUSDT
Thời gian ra mắt
Sau 15:00 ngày 29/09/2023 (Giờ Việt Nam)
Tài sản cơ sở
BTC
ETH
Tài sản thanh toán
USDT
USDT
Tick Size
0,1
0,01
Đòn bẩy tối đa
50x
Giờ giao dịch
24/7
  • Hợp đồng kỳ hạn quý 0329 BTC, ETH, BNB, ADA, LINK, BCH, XRP, DOT và LTC COIN-M
Hợp đồng kỳ hạn
Quý 0329 BTCUSD COIN-M
Quý 0329 ETHUSD COIN-M
Quý 0329 BNBUSD COIN-M
Quý 0329 ADAUSD COIN-M
Quý 0329 LINKUSD COIN-M
Quý 0329 BCHUSD COIN-M
Quý 0329 XRPUSD COIN-M
Quý 0329 DOTUSD COIN-M
Quý 0329 LTCUSD COIN-M
Thời gian ra mắt
Sau 15:00 ngày 29/09/2023 (Giờ Việt Nam)
Tài sản cơ sở
BTC
ETH
BNB
ADA
LINK
BCH
XRP
DOT
LTC
Tài sản thanh toán
BTC
ETH
BNB
ADA
LINK
BCH
XRP
DOT
LTC
Tick Size
0,1
0,01
0,01
0,0001
0,001
0,01
0,0001
0,001
0,01
Đòn bẩy tối đa
50x
20x
Giờ giao dịch
24/7
Lưu ý:
  • Người dùng chỉ được phép đóng các vị thế của họ hoặc đặt lệnh Chỉ giảm và không được phép mở bất kỳ vị thế mới nào 10 phút trước thời điểm chuyển giao. Để biết thêm thông tin hãy tham khảo bài viết Thông tin chuyển giao và thanh toán Hợp đồng tương lai theo quý
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
25/09/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/​Android)

Theo dõi chúng tôi trên  

  • Telegram

  • X

  • Facebook

  • Instagram

​Binance bảo lưu toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.​

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống cũng như tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch Hợp đồng Tương lai chịu nhiều rủi ro từ thị trường và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp có thay đổi bất lợi về giá. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập sự phù hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của chính bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.