Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance đã hoàn thành kế hoạch hoán đổi token Cocos-BCX (COCOS) và đổi tên token thành COMBO (COMBO)

Binance đã hoàn thành kế hoạch hoán đổi token Cocos-BCX (COCOS) và đổi tên token thành COMBO (COMBO)

2023-06-02 11:07

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Binance đã hoàn thành kế hoạch hoán đổi token Cocos-BCX (COCOS) và đổi tên token thành COMBO (COMBO). 

Lưu ý:

  • Việc phân bổ COMBO (COMBO) đã được thực hiện theo tỷ lệ 1 COCOS = 1 COMBO.

  • Địa chỉ hợp đồng thông minh COMBO (COMBO) mới:

    • BNB Smart Chain (BEP20): 0xc03fBF20A586fa89C2a5f6F941458E1Fbc40c661

    • Ethereum (ERC20): 0xc03fBF20A586fa89C2a5f6F941458E1Fbc40c661

  • Chức năng nạp và rút COMBO (COMBO) qua mạng lưới BNB Smart Chain (BEP20) và Ethereum (ERC20) hiện đã mở.

  • Chức năng nạp và rút các token BEP2, BEP20 và ERC20 Cocos-BCX (COCOS) sẽ không còn được hỗ trợ.

  • Vui lòng tìm địa chỉ nạp COMBO (COMBO) được chỉ định trên trang Nạp tiền mã hóa.

  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các bài viết sau:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

02/06/2023

Theo dõi chúng tôi trên 

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có rủi ro thị trường cao và chịu nhiều biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số dự đoán đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được xem là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.