Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Phí giao dịch
Đăng nhập để xem mức phí giao dịch của bạn.Đăng nhập
Hưởng đặc quyền ưu tiên và mức chiết khấu cao hơn.Chương trình VIP
Bạn có thể giảm phí cho giao dịch sau bằng cách sử dụng BNB
Phí giao dịch Spot
25% Off
Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
10% Off
Mức phí
Giao dịch Spot
Lãi suất vay ký quỹ
Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
Giao dịch Hợp đồng Tương lai COIN-M
Lãi suất thế chấp chéo
Phí Liquidity Swap
P2P
MứcKL giao dịch 30N (BTC)và/hoặcSố dư BNBMakerTaker
VIP 0
< 250 BTChoặc≥ 0 BNB0.0100%0.0500%
VIP 1
≥ 250 BTC≥ 50 BNB0.0080%0.0450%
VIP 2
≥ 2500 BTC≥ 200 BNB0.0050%0.0400%
VIP 3
≥ 7500 BTC≥ 500 BNB0.0030%0.0300%
VIP 4
≥ 22500 BTC≥ 1000 BNB0.0000%0.0250%
VIP 5
≥ 50000 BTC≥ 2000 BNB-0.0050%0.0240%
VIP 6
≥ 100000 BTC≥ 3500 BNB-0.0060%0.0240%
VIP 7
≥ 200000 BTC≥ 6000 BNB-0.0070%0.0240%
VIP 8
≥ 400000 BTC≥ 9000 BNB-0.0080%0.0240%
VIP 9
≥ 750000 BTC≥ 11000 BNB-0.0090%0.0240%
“Taker” là lệnh được giao dịch theo mức giá thị trường, “Maker” là lệnh được giao dịch theo một mức giá giới hạn.Tìm hiểu thêm
VIP trade volume levels are measured on the basis of the spot trading volume, or whether the futures trading volume meets the standard (Futures trading volume includes USDS-M futures and COIN-M futures).
Giới thiệu bạn bè để nhận được khoản kickback là 20% phí giao dịch.Tìm hiểu thêm
Giao dịch trên 50 BTC?Hãy đăng ký để làm VIP.