Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD
Bằng chứng về tài sản đảm bảo cho các B-Token
Xin lưu ý, trang này chỉ đề cập đến các token được neo giá theo Binance Bridge. Đây không phải bằng chứng về trang dự trữ của Binance.com. Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành và sẽ chia sẻ thông tin chi tiết khi có thể.
Xem thêm
Chúng tôi có tổng cộng 0 token do Binance đúc.