Cách đơn giản nhất để staking
Bắt đầu kiếm tiền chỉ từ việc nắm giữ coin và token
Staking Cố định
Staking Linh hoạt
Defi Staking
Xem thêm >
book
Với Binance Staking, người dùng từ giờ có thể nhận thưởng từ các chuỗi được hỗ trợ đơn giản bằng cách nắm giữ coin trong tài khoản Binane.