Binance Staking, vì mục tiêu gia tăng thu nhập staking cho người dùng
Đăng nhập trước khi xem
Staking Cố định
Staking DeFi
Staking Cố định
Không có thêm sản phẩm Staking Cố định

Câu hỏi thường gặp

  Staking Cố định là gì?

  Staking Cố định là quá trình giữ tiền trong ví tiền mã hóa trong một khoảng thời gian và chịu lãi đối với các token bị khóa/stake. Chương trình Staking Cố định của Binance có thể bao gồm cả token PoS và token không phải PoS, với nhiều nguồn thu nhập khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần thưởng blockchain, khoản bồi thường lãi suất, kế hoạch sự kiện tiếp thị, v.v.
  Binance Staking sẽ hoàn trả tiền đã stake vào Ví Spot của bạn khi kết thúc thời gian stake đã thỏa thuận. Giá trị của các khoản đã stake không ổn định và có thể thay đổi.

  Điều gì sẽ xảy ra khi tôi đăng ký các dự án Staking Cố định?

  Chúng tôi sẽ giảm số tiền mã hóa mà bạn đang giữ trong Ví Spot và bạn có thể kiểm tra số dư liên quan trong Ví Earn của mình.

  Điều gì sẽ xảy ra khi sàn nắm giữ Staking Cố định?

  Chúng tôi sẽ stake các token được đăng ký theo dõi các dự án Staking Cố định với các mạng lưới/giao thức blockchain có liên quan và quản lý các hoạt động vận hành trên chuỗi, bao gồm nhưng không giới hạn ở stake/ủy quyền/ngừng stake/thu thập phần thưởng, v.v. Ngoài ra, một số token không phải PoS cũng kèm phần thưởng được trả cho người dùng từ nhiều nhóm có liên quan để giúp người dùng nhận phần thưởng khi nắm giữ token đó.

  Thông tin về phân bổ lãi và rút tiền trước hạn.

  Từ 00:00 sáng (giờ UTC) vào ngày sau khi Staking Cố định được xác nhận đến khi kết thúc kỳ hạn sản phẩm tương ứng, tiền lãi staking được phân bổ hàng ngày. Ngoài ra, người dùng có thể chọn rút tiền trước hạn. Sau khi chọn rút tiền trước hạn, tiền gốc sẽ được hoàn trả vào tài khoản spot, còn tiền lãi được phân bổ sẽ được trừ vào số tiền gốc đã hoàn trả vào tài khoản. Do múi giờ trên thế giới khác nhau, nên phải mất 48-72 giờ thì người dùng mới nhận được token.

  Tại sao tôi không nhận được tiền lãi sau khi staking VET, NEO hoặc ONT?

  VET, NEO và ONT khác với các token POS khác. Phần thưởng staking VET là VTHO (NEO-GAS, ONT-ONG), do đó tiền lãi không được phân bổ hàng ngày. Trong khoảng thời gian từ 07:00 - 11:00 (giờ Việt Nam) vào ngày tiếp theo sau khi sản phẩm hết hạn, NEO, VET, ONT đã staking và GAS, VTHO, ONG kiếm được của người dùng sẽ tự động được chuyển vào ví spot.

  Khi nào thì tôi có thể rút Staking Cố định?

  Bạn có thể rút vào bất kỳ lúc nào. Mỗi đồng coin thì sẽ có các khoảng thời gian rút và thời gian ngoại chuỗi khác nhau tùy thuộc vào mạng lưới blockchain. Thời gian rút hiển thị trên trang web chỉ có mục đích tham khảo.

  Làm sao để tôi có thể rút Staking Cố định sớm?

  Mở Ví Binance - Kiếm tiền - Locked Staking - Locked - và nhấp vào nút [Rút tiền].

  Nếu tôi rút sớm token đã staking, tiền lãi sẽ được tính như thế nào?

  Bạn sẽ không bị mất tiền gốc, tuy nhiên, phần thưởng staking được phân bổ trong thời gian khoá tài sản sẽ bị trừ vào số tiền gốc.

  Tôi có được nhận lại tài sản kỹ thuật số đã stake khi thị trường giảm không?

  Có, Staking Cố định sẽ hoàn trả token đã stake vào Ví Spot của người dùng sau khi kết thúc thời gian thỏa thuận hoặc rút sớm. Xin lưu ý rằng giá trị của token không ổn định và có thể thay đổi. Khi thị trường giảm, người dùng có thể chọn tiếp tục stake token hoặc rút sớm.

  Những đồng tiền mã hóa nào được hỗ trợ?

  Binance Locked Staking hỗ trợ hơn 110 đồng tiền mã hóa. Bạn có thể chọn từ hàng chục đồng tiền mã hóa như BNB, DOT, SOL, MATIC, v.v. để stake chỉ với một thao tác nhấp.

  Sản phẩm stake của tôi đã hết hạn và tự động stake lại, khi nào tiền lãi sẽ được cộng dồn và thanh toán cho tôi?

  Vào ngày sản phẩm stake hết hạn, sản phẩm sẽ tự động stake theo thời hạn trước đó và tiền lãi sẽ cộng dồn ngay lập tức. Ví dụ: Nếu sản phẩm stake của bạn hết hạn vào ngày 01/03, sản phẩm sẽ tự động stake vào ngày 01/03 và tiền lãi sẽ bắt đầu cộng dồn cùng ngày. Lãi sẽ được phân bổ cho bạn vào ngày 02/03.

  Tôi có thể chọn rút sớm sau khi stake tự động không?

  Có, bạn có thể chọn rút tiền trước hạn. Sau khi chọn rút tiền trước hạn, tiền gốc sẽ được hoàn trả vào tài khoản spot, còn tiền lãi được phân bổ sẽ được trừ vào số tiền gốc đã hoàn trả vào tài khoản. Do múi giờ trên thế giới khác nhau, nên phải mất 48-72 giờ thì người dùng mới nhận được token.
Xem thêm