Binance Savings
Cách đơn giản để Gửi tiền và kiếm lãi
Đăng nhập trước khi xem
Tiết kiệm Linh hoạt
Tiết kiệm Cố định
Hoạt động
Tự động đầu tư
Mới
Tiết kiệm Linh hoạt
Gửi và rút tiền linh hoạt
Quy tắc tính lãi suất:
Thời gian Tiết kiệm Linh hoạt
Không còn sản phẩm Tiết kiệm Cố định Linh hoạt
Tiết kiệm Cố định
Gửi cố định, phần thưởng sẽ cao hơn
Không có thêm sản phẩm Tiết kiệm Cố định
Hoạt động
Sản phẩm hấp dẫn với nguồn cung giới hạn
Tất cả trạng thái
Không có thêm sản phẩm hoạt động

Câu hỏi thường gặp

  1. Tiết kiệm Linh hoạt là gì?

  Tiết kiệm Linh hoạt là tài khoản tiết kiệm tiền mã hóa của bạn. Chỉ cần đăng ký tiền mã hóa của bạn để nhận lãi suất, đồng thời được linh hoạt rút tiền ở bất kỳ lúc nào.

  2. Tiết kiệm Cố định là gì?

  Quyết tâm đầu tư dài hạn? Giờ thì bạn cũng có thể kiếm thêm tiền lãi từ đó đấy! Đăng ký gửi tiền mã hoá vào các kỳ hạn cố định để tăng số tiền lãi có thể nhận.

  3. Điều gì sẽ xảy ra với tiền của tôi nếu đăng ký sản phẩm Tiết kiệm Cố định?

  Vào ngày đăng ký, Binance Savings sẽ khấu trừ tiền quỹ đã đăng ký khỏi ví sàn của bạn.

  4. Điều gì sẽ xảy ra với tiền của tôi nếu đăng ký sản phẩm Tiết kiệm Cố định?

  Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được tài sản Tiết kiệm linh hoạt. Lãi suất sẽ bắt đầu được tính từ ngày thứ hai.

  3. Điều gì sẽ xảy ra với tiền của tôi nếu đăng ký sản phẩm Tiết kiệm Cố định?

  Vào ngày tính giá trị, Binance Savings sẽ phân bổ sản phẩm Tiết kiệm Cố định vào ví tiết kiệm của bạn, và sản phẩm tiết kiệm sẽ bắt đầu cộng dồn tiền lãi.

  6. Điều gì sẽ xảy ra với tiền của tôi vào ngày rút của một sản phẩm Tiết kiệm Cố định?

  Vào ngày rút, bạn sẽ thấy cả token đăng ký ban đầu lẫn lãi suất cộng dồn được tổng gộp trong "số dư" tài khoản Binance. Quá trình này được thực hiện tự động.

  7. Nếu đăng ký sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, khi nào thì tôi có thể rút tiền của mình?

  Hỗ trợ rút tiền vào bất kỳ lúc nào. (Ngoại trừ 07:50 - 08:10 giờ HKT mỗi ngày.)

  8. Làm thế nào để rút tiền từ sản phẩm tiết kiệm linh hoạt?

  Nhấn vào "Tài sản Tiết kiệm" ở mục "Ví" xổ xuống. Chọn "Tiết kiệm Linh hoạt" và nhấn vào "Rút tiền" trong thẻ "Hoạt động" của sản phẩm bạn muốn rút tiền.

  9. Khác biệt giữa rút tiền tiêu chuẩn và rút tiền nhanh là gì?

  Sử dụng phương pháp rút tiêu chuẩn, bạn có thể rút tiền trong ngày tiếp theo và vẫn được tính lãi suất cộng dồn trong khoảng thời gian này.Sử dụng phương pháp rút tiền nhanh, bạn có thể rút tiền ngay trong ngày. Phương pháp này bị giới hạn theo hạn mức rút tối đa của ngày.

  10. Sau bao lâu thì tôi sẽ được nhận tiền lãi từ sản phẩm tiết kiệm linh hoạt?

  Tiền lãi của sản phẩm tiết kiệm không kỳ hạn được phân bổ trực tiếp đến tài khoản của bạn mỗi ngày.

  11. Liệu tôi có được đảm bảo nhận lãi từ các sản phẩm của Binance Savings kể cả khi thị trường tiền mã hóa suy giảm?

  Đúng. Mức lãi suất cho từng sản phẩm được đảm bảo.

  12. Lượng BNB đăng ký vào sản phẩm của Binance Savings có được tính vào số dư tích lũy cho Binance Launchpad?

  Đúng, tất cả số dư BNB được đăng ký cho các sản phẩm Binance Savings sẽ vẫn được tính vào số dư tích lũy cho Binance Launchpad. Điều này đồng nghĩa bạn có thể vừa tham gia Binance Launchpad vừa có thể nhận lãi cho tiết kiệm! Ai cũng có lợi!

  13. Binance Savings có tiếp tục bổ sung thêm nhiều sản phẩm và hỗ trợ thêm nhiều token khác hay không?

  Đúng, Binance Savings sẽ liên tục đánh giá các coin/token để thêm vào sản phẩm tiết kiệm. Các sản phẩm này sẽ được hỗ trợ dựa vào nhu cầu nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho người dùng Binance Savings.

  14. Lãi suất trung bình hàng năm (APR) được tính như thế nào?

  Lãi suất trung bình hàng năm (APR) bằng mức lãi suất trung bình của 7 ngày gần nhất nhân cho 365.

  15. Những loại tiền mã hóa nào được hỗ trợ?

  Có hơn 60 loại tiền mã hóa mà bạn có thể sử dụng trong Binance Savings. Bạn có thể chọn từ vô số tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và stablecoin.
Xem thêm