Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Cho vay NFT
Mới
Nhận thanh khoản tức thì với các NFT Blue Chip của bạn
Vay tức thì
Miễn phí gas
Bảo vệ khỏi thanh lý
Lãi suất thấp
Bộ sưu tập được hỗ trợ
Bộ Sưu Tập
Giá sàn
Tỷ lệ vay trên giá trị
Lãi suất
Có thể vay
Bored Ape Yacht Club
24.4108
ETH
60%
14.6464 ETH/NFT
12%
363.3667/500
ETH
Mutant Ape Yacht Club
4.8407
ETH
50%
2.4203 ETH/NFT
12%
45.2181/70
ETH
Azuki
4.1045
ETH
50%
2.0522 ETH/NFT
12%
20.0843/30
ETH
Doodles
1.2896
ETH
40%
0.5158 ETH/NFT
12%
3.5303/5
ETH
Stake NFT để hưởng lợi nhuận cao hơn!
Stake ngay
Stake ngay
Bạn có thắc mắc?
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp