Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD
Thông tin thêm
Sứ mệnh
Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của Binance
Tầm nhìn của chúng tôi
Tầm nhìn của chúng tôi là nâng cao sự tự do tiền tệ trên toàn cầu. Chúng tôi tin rằng bằng cách lan tỏa tinh thần tự do này, chúng tôi có thể cải thiện đáng kể cuộc sống trên khắp thế giới.
Sứ mệnh của chúng tôi
Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng cốt lõi để tổ chức hệ thống tiền mã hóa trên thế giới.
Giá trị của chúng tôi
Giá trị cốt lõi của Binance định hướng cho hành vi, quyết định và hành động của chúng tôi, từ đó tạo ra sự cộng tác thống nhất giữa các đội ngũ nhân viên quốc tế đa dạng của mình.
Bạn muốn hợp tác với Binance?
Khám phá công việc