Binance Earn
Đơn giản và an toàn. Tìm kiếm các đồng coin phổ biến và bắt đầu tăng thu nhập.
Đăng nhập để xem chi tiết tài sản đang nắm giữ
Kiếm tiền đơn giản
Staking
Farming
Dual Investments
Kiếm tiền đơn giản
Staking
Farming
Dual Investments
Tính toán thu nhập từ tiền mã hóa của bạn
Tôi có
và tôi quan tâm đến
Linh hoạt
Cố định
hoạt động đầu tư.
Sản phẩm đang được cung cấp
Thu nhập ước tính
--
Kết quả tính toán này là phần thưởng ước tính bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn. Kết quả này không phải là mức APR thực tế hoặc dự đoán bằng tiền pháp định. APR có thể thay đổi hàng ngày và thu nhập ước tính có thể khác với thu nhập thực tế.
Đăng ký để nhận thông báo và thông tin cập nhật
Địa chỉ email của tôi là
FAQ
1. Binance Earn là gì?
Binance Earn là nền tảng toàn diện trên Binance. Tại đây, bạn có thể xem tất cả các cơ hội tăng thu nhập dành cho bạn và khoản tiền mã hoá mà bạn nắm giữ. Có nhiều lựa chọn tuyệt vời dành cho HODLer như bạn.
2. Binance Earn hoạt động như thế nào?
Sử dụng Binance Earn rất đơn giản. Bạn chỉ việc chọn từ hàng chục sản phẩm hiện có và chuyển tiền mã hóa vào sản phẩm bạn chọn.
3. Những loại tiền mã hóa nào được hỗ trợ?
Có hơn 180 loại tiền mã hóa mà bạn có thể sử dụng với ít nhất một trong những sản phẩm được cung cấp trên Binance Earn. Bạn có thể chọn từ vô số tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và stablecoin.
4. Tôi có được sử dụng Binance Earn không?
Bạn có thể bắt đầu ngay miễn là bạn có đủ số tiền mã hóa tối thiểu được quy định trong sản phẩm đã chọn và đã hoàn thành tất cả các bước kiểm tra Xác minh danh tính cần thiết.
5. Làm cách nào để bắt đầu tăng thu nhập?
Chỉ cần gửi số tiền mã hóa bạn muốn vào một sản phẩm. Nói chung, bạn có thể thấy phần thu nhập của bạn trên trang tổng quan sớm nhất là vào ngày hôm sau. Một số sản phẩm có thể khác. Vui lòng xem điều khoản và điều kiện áp dụng để biết thêm chi tiết.
6. Tại sao giá trị thu nhập của tôi lên xuống thất thường?
Thu nhập của bạn có thể dao động hàng ngày tùy theo các điều kiện phổ biến của thị trường và sản phẩm bạn chọn.
7. Làm cách nào để biết email này về Binance Earn là hợp pháp?
Binance chỉ gửi email cho người dùng từ danh sách miền này: [@binance.com]. Nếu bạn nhận được email từ một miền không có trong danh sách đó, vui lòng cho chúng tôi biết qua cửa số Chat (binance.com/en/chat). Vui lòng xem điều khoản và điều kiện áp dụng cũng như Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin về cách bảo vệ tài khoản của bạn.
Xem thêm