Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Giá Wanchain(WAN)

Đồng tiền
Đồng tiền
Bộ tính toán giá WAN
Mua
WAN
Giá
USD $ 0.00
Mua WAN
Binance có tỷ lệ phí giao dịch thấp nhất trong số tất cả các nền tảng giao dịch lớn.
Coinbase
1.99%
Kraken
0.26%
Binance
0.1%
$ 0.3955218
+4.76%
(1ngày)

Thông tin giá WAN

Thấp và cao trong 24 giờ
Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho tài sản này trong 24 giờ.
Giá đỉnh: $ 0.371506
Giá đáy: $ 0.4027799
Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho tài sản này trong 24 giờ.
Mức cao nhất mọi thời đại
Giá cao nhất được trả cho tài sản này kể từ khi nó được ra mắt hoặc niêm yết.
$ 9.9232903
Giá cao nhất được trả cho tài sản này kể từ khi nó được ra mắt hoặc niêm yết.
Biến động giá (1 giờ)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 1 giờ trước.
+0.19%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 1 giờ trước.
Biến động giá (24 giờ)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 24 giờ trước.
+4.76%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 24 giờ trước.
Biến động giá (7 ngày)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
-27.47%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
Biến động giá (7 ngày)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
-27.47%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.

Thông tin thị trường WAN

Phần trăm khách hàng của Binance đã tăng hoặc giảm vị thế ròng của họ bằng BTC trong 24 giờ qua thông qua giao dịch.
Xếp hạng mức độ phổ biến
Xếp hạng mức độ phổ biến dựa trên vốn hóa thị trường tương đối của tài sản.
#421
Xếp hạng mức độ phổ biến dựa trên vốn hóa thị trường tương đối của tài sản.
Vốn hóa thị trường
Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của tài sản với giá hiện tại của nó.
$ 76.22M
Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của tài sản với giá hiện tại của nó.
Khối lượng giao dịch (24 giờ)
Tổng giá trị bằng đô la của tất cả các giao dịch cho tài sản này trong 24 giờ qua.
$ 1.72M
Tổng giá trị bằng đô la của tất cả các giao dịch cho tài sản này trong 24 giờ qua.
Tổng cung lưu hành
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
$ 192.70M
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
Tổng cung lưu hành
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
$ 192.70M
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
Dữ liệu cập nhật giá WAN
Giá Wanchain cập nhật hôm nay là $ 0.3955218 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $ 1,716,182.31 USD. Chúng tôi cập nhật WAN sang giá USD theo thời gian thực. Wanchain thay đổi +4.76% trong 24 giờ qua. Wanchain có vốn hóa thị trường là $ 76,217,808.22 USD. Nó có lượng cung lưu hành là $ 192,701,891.19 WAN coin và nguồn cung tối đa là $ 192,701,891.19 WAN coin.
Blog hàng đầu
Trò chuyện cùng CEO Trust Wallet
Trong một không gian mở, chúng tôi đã ngồi lại cùng với Viktor Radchenko - CEO Trust Wallet để hỏi về những thành tựu hiện tại cũng như định hướng tương lai của Trust Wallet sau khi sáp nhập vào Binance.
2018-12-07
2018-12-07