Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości na Binance
Aktualizacje Dźwigni, Poziomów Margin, Częstotliwości Rozliczeń Stawek Finansowania i Mnożnika Ograniczonej Stopy Finansowania Kontraktów Perpetual USDⓈ-M BNXUSDT (04.12.2022)

Aktualizacje Dźwigni, Poziomów Margin, Częstotliwości Rozliczeń Stawek Finansowania i Mnożnika Ograniczonej Stopy Finansowania Kontraktów Perpetual USDⓈ-M BNXUSDT (04.12.2022)

2022-12-04 11:15
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures dokona dalszych korekt w poziomach dźwigni i margin Kontraktów Perpetual USDⓈ-M BNXUSDT o 11:30 (UTC) 04.12.2022.
Ponadto, Binance Futures zwiększy częstotliwość rozliczeń stopy finansowania i mnożnik ograniczonej stopy finansowania Kontraktów Perpetual USDⓈ-M BNXUSDT począwszy od 12:00 (UTC) 04.12.2022. Więcej szczegółów można znaleźć w poniższej tabeli.
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin dla Kontraktów Perpetual USDⓈ-M BNXUSDT:
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
9 - 10x
0 < Pozycja ≤ 50 000
2,00%
N/A
7 - 8x
50 000 < Pozycja ≤ 150 000
2,50%
7 - 8x
0 < Pozycja ≤ 50 000
2,50%
6x
150 000 < Pozycja ≤ 250 000
5,00%
6x
50 000 < Pozycja ≤ 250 000
5,00%
5x
250 000 < Pozycja ≤ 500 000
10,00%
5x
250 000 < Pozycja ≤ 500 000
10,00%
3 - 4x
500 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
3 - 4x
500 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
1 000 000 < Pozycja ≤ 1 500 000
25,00%
2x
1 000 000 < Pozycja ≤ 1 500 000
25,00%
1x
1 500 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
50,00%
1x
1 500 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
50,00%
Nowa Częstotliwość Rozliczeń Stopy Finansowania Kontraktów Perpetual USDⓈ-M BNXUSDT:
Czas
Maksymalna Stopa Finansowania Kontraktów Perpetual USDⓈ-M BNXUSDT
12:00 (UTC) 04.12.2022
+2,50% / -2,50%
14:00 (UTC) 04.12.2022
+2,50% / -2,50%
16:00 (UTC) 04.12.2022
+2,50% / -2,50%
18:00 (UTC) 04.12.2022
+2,50% / -2,50%
20:00 (UTC) 04.12.2022
+2,50% / -2,50%
22:00 (UTC) 04.12.2022
+2,50% / -2,50%
+2,50% / -2,50%
Wpłynie to na istniejące pozycje otwarte przed aktualizacjami. Zaleca się skorygowanie pozycji i dźwigni finansowej przed korektą w celu uniknięcia potencjalnej likwidacji.
Uwagi:
  • Należy pamiętać, że mogą nastąpić dalsze korekty częstotliwości rozliczania stopy finansowania ww. kontraktów perpetual futures. Nie będzie dalszych ogłoszeń o takich korektach.
  • Mnożnik ograniczonej stopy finansowania dla Kontraktów Perpetual USDⓈ-M BNXUSDT zostaje podniesiony z 0,75 do 1.
  • Należy zauważyć, że zmiana margin będzie miała bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Dotyczy to użytkowników, którzy posiadają istniejące pozycje w ramach Kontraktów Perpetual USDⓈ-M BNXUSDT. Aby uniknąć ryzyka likwidacji (tj. współczynnik margin osiąga 100%), dodaj więcej margin do swojego konta Futures USDⓈ-M lub zmniejsz swoje pozycje. Zaleca się utrzymywanie wskaźnika margin poniżej 80%.
  • Zmiana poziomu utrzymania margin, wpłynie na stopy finansowania pozycji Kontraktów Perpetual USDⓈ-M BNXUSDT. Ograniczona Stopa Finansowania = clamp (Stopa Finansowania, -1 * Współczynnik Utrzymania Margin, 1* Współczynnik Utrzymania Margin). Aby uzyskać więcej informacji na temat stopy finansowania, zapoznaj się z Wprowadzeniem do Stawek Finansowania Binance Futures.
  • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
04.12.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.