Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Dźwignia i Margin USDⓈ-M Futures

2019-09-09 02:32
Binance wykorzystuje zaawansowany system ograniczania ryzyka oraz model likwidacji, aby wspierać handel z wysoką dźwignią poprzez przyjęcie modelu marginu utrzymania. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie Zasady Handlu.

Co to jest maksymalna pozycja, maksymalna dźwignia i wskaźnik marginu początkowego?

Maksymalna dostępna wartość dźwigni zależy od wartości nominalnej Twojej pozycji – im większa pozycja, tym niższa dźwignia. Możesz dostosować dźwignię do swoich potrzeb, a wszystkie wielkości pozycji są obliczane na podstawie wartości nominalnej kontraktu (w USDT lub BUSD). W związku z tym margin początkowy jest określany przez wybraną dźwignię.
Należy pamiętać, że najpierw trzeba wybrać dźwignię (i spełnić wymóg marginu początkowego), a dopiero potem otwierać pozycje, bo inaczej będzie ona domyślnie ustawiona na 20x. Im wyższa dźwignia, tym mniejsza nominalna wielkość pozycji, jaką można otworzyć; im niższa dźwignia, tym większa nominalna wielkość pozycji, jaką można otworzyć. 
Od 27 lipca 2021 Binance Futures stosuje limity dźwigni wobec użytkowników, których konta futures są zarejestrowane krócej niż 60 dni. Obowiązują następujące limity dźwigni:
 • Od dnia wejścia w życie nowi użytkownicy z zarejestrowanymi kontami futures, które istnieją krócej niż 60 dni nie będą mogli otwierać pozycji z dźwignią przekraczającą 20x.
 • Nowe limity dźwigni będą miały również zastosowanie do istniejących użytkowników z zarejestrowanymi kontami futures istniejącymi krócej niż 60 dni:
  • Użytkownicy z otwartymi pozycjami z dźwignią poniżej 20x nie będą mogli ustawić dźwigni swoich otwartych pozycji powyżej 20x.
  • Użytkownicy z otwartymi pozycjami przekraczającymi 20-krotną dźwignię mogą zdecydować się na utrzymanie dźwigni pozycji, ale nie będą mogli dalej zwiększać swojej dźwigni. Będą mogli zmniejszyć swoje otwarte pozycje do 20x bądź niżej.
 • W przypadku nowych użytkowników bez otwartych pozycji wszystkie nowe pozycje nie mogą przekraczać 20-krotnej dźwigni.
 • Limity dźwigni dla nowych użytkowników będą stopniowo wzrastać dopiero po 60 dniach od rejestracji.
Dodatkowe informacje:
 • Jeśli masz otwarte pozycje w Trybie Izolowanego Marginu, nie możesz zmniejszyć dźwigni.
 • W Trybie Cross Margin może być on (margin) dzielony tylko między aktywa tego samego typu. Na przykład, w Trybie Cross Margin, wszystkie BUSD w Portfelu USDⓈ-M Futures mogą być używane dla wszystkich BUSD-marginowanych kontraktów.
 • Maksymalny limit pozycji na każdym poziomie obejmuje zarówno pozycje long, jak i short.
System wyświetli maksymalny dopuszczalny rozmiar pozycji dla różnych poziomów dźwigni, jak pokazano poniżej:
mceclip1.png

Co to jest margin utrzymania? 

Margin utrzymania jest obliczany na podstawie Twoich pozycji na różnych poziomach wartości nominalnej. Oznacza to, że margin utrzymania jest zawsze obliczany w ten sam sposób, niezależnie od wybranej dźwigni. Przejście z jednego poziomu na drugi nie powoduje zmiany dźwigni na poprzednim poziomie. Im większa pozycja, tym wyższy poziom marginu utrzymania.
W przypadku większości giełd Margin Utrzymania wynosi zwykle połowę wartości Początkowego Marginu. Jednak na Binance, Margin Utrzymania wynosi mniej niż połowę Początkowego Marginu, co jest bardziej korzystne dla traderów.
Należy zauważyć, że Margin Utrzymania będzie miał bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Aby uniknąć automatycznego delewarowania, zdecydowanie zaleca się zamknięcie pozycji, zanim zabezpieczenie spadnie poniżej Marginu Utrzymania.