Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
System Zgłoszeń Organów Ścigania Binance
Tylko dla Organów Rządowych i Organów Ścigania:
Witamy w Systemie Zgłoszeń Organów Ścigania Binance (LERS). Organy rządowe i ścigania mogą używać tego systemu do składania wniosków o informacje. Binance przeanalizuje każdy przypadek i będzie współpracować na zasadzie indywidualnych spraw, aby ujawnić informacje zgodnie z wymogami prawnymi, oraz z naszymi Warunkami Korzystania i obowiązującymi przepisami prawa.
Aby uzyskać dostęp do LERS, musisz być funkcjonariuszem organów ścigania lub urzędnikiem państwowym upoważnionym do 1) gromadzenia dowodów w związku z dochodzeniem lub 2) do złożenia formalnego wniosku organów ścigania.
Niniejszym oświadczam, że jestem funkcjonariuszem organów ścigania lub urzędnikiem państwowym upoważnionym do składania wniosków lub zapytań w imieniu organów ścigania do Binance, a o taki dostęp należy ubiegać się z urzędu. Rozumiem, że jeśli złożę nieautoryzowany wniosek, mogę zostać pociągnięty(-a) do odpowiedzialności. Więcej informacji można znaleźć w Wytycznych Dotyczących Organów Ścigania Binance.
Zaakceptuj powiadomienie