Proof of Reserves

Zweryfikuj, iż aktywa użytkowników Binance są w pełni zabezpieczone, przynajmniej w stosunku 1:1. Należy pamiętać, że zdecydowana większość zasobów korporacyjnych Binance jest przechowywana w portfelach, które nie stanowią części obliczeń proof-of-reserves.
Audit Time
Mechanizm weryfikacji:
Hash Merkle Root:

Czym jest Proof of Reserves (PoR)?

Kiedy mówimy Proof of Reserves, mamy na myśli w szczególności te aktywa, które przechowujemy dla użytkowników. Oznacza to, iż przedstawiamy dowody na to, że Binance posiada środki, które pokrywają wszystkie aktywa naszych użytkowników 1:1, a także niektóre rezerwy.
Kiedy użytkownik zdeponuje jednego Bitcoina, rezerwy Binance zwiększają się co najmniej o jednego Bitcoina, aby zapewnić pełne wsparcie funduszy klienta. Należy zauważyć, że nie obejmuje to zasobów korporacyjnych Binance, które są przechowywane w całkowicie oddzielnej księdze rozrachunkowej.
W rzeczywistości oznacza to, że Binance posiada wszystkie aktywa użytkowników w stosunku 1:1 (a także niektóre rezerwy), mamy zerowe zadłużenie w naszej strukturze kapitałowej i upewniliśmy się, że mamy fundusz awaryjny (fundusz SAFU) na wypadek ekstremalnych przypadków.
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, co zbudowaliśmy aby umożliwić ludziom sprawdzenie, czy ich fundusze są bezpieczne na Binance.
Nasze zaangażowanie na rzecz naszej społeczności pozostaje takie samo, jak zawsze
Przejrzystość
Zawsze będziemy transparentni dla naszych użytkowników
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo środków naszych użytkowników jest dla nas priorytetem
Chronione
Twoje fundusze są chronione

Drzewo Merkle'a

Co zbudowaliśmy?
Aby pokazać, że Binance ma pokrycie na wszystkie zasoby użytkowników w stosunku 1:1, zbudowaliśmy i wdrożyliśmy drzewo Merkle (pokazane poniżej), aby umożliwić ludziom weryfikację ich aktywów na platformie. Naszym celem jest, aby każdy użytkownik mógł zweryfikować posiadane aktywa za pomocą wygenerowanego przez siebie identyfikatora hash/rekordu Merkle. W ten sposób ludzie będą mogli potwierdzić, że ich fundusze są przechowywane w stosunku 1:1 i można to zweryfikować przez zewnętrzną agencję audytową.
Czym jest Drzewo Merkle?
Drzewo Merkle to narzędzie kryptograficzne, które umożliwia konsolidację dużych ilości danych w jeden hash. Ten pojedynczy hash, zwany Korzeniem Merkle, działa jak pieczęć kryptograficzna, która „podsumowuje” wszystkie wprowadzone dane. Dodatkowo, Drzewa Merkle dają użytkownikom możliwość weryfikacji konkretnych treści, które zostały zawarte w określonym zestawie „zapieczętowanych” danych. Korzystamy z tych właściwości Drzew Merkle podczas naszych ocen Proof of Reserves, aby zweryfikować, czy konta poszczególnych użytkowników są uwzględnione w raporcie zobowiązań, kontrolowanym przez audytora.

Zk-SNARKs

Co zbudowaliśmy?
Używając zk-SNARK, giełda krypto może udowodnić, że wszystkie zestawy sald węzłów liścia drzewa Merkle (tj. salda kont użytkowników) przyczyniają się do deklarowanego przez giełdę całkowitego salda aktywów użytkownika. Każdy użytkownik może łatwo uzyskać dostęp do swojego węzła liścia, jako włączonego do procesu. Dla każdego zbioru salda użytkownika (węzła liścia drzewa Merkle'a) nasz układ zapewnia, że:
1. Salda aktywów użytkownika są uwzględniane przy obliczaniu sumy łącznych sald netto użytkownika w Binance.
2. Całkowite saldo netto użytkownika jest większe lub równe zeru.
3. Zmiana korzenia drzewa Merkle jest ważna (tzn. nie wykorzystuje sfałszowanych informacji) po aktualizacji informacji o użytkowniku do hasha węzła liścia.
Oto kilka przydatnych źródeł: blog, specyfikacja techniczna i nasz kod źródłowy dla obwodu (ograniczenia) dla szczegółów implementacji.
Czym jest zk-SNARK?
A zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) jest protokołem dowodowym, który przestrzega przedstawionych wcześniej zasad zerowej wiedzy. Dzięki zk-SNARK, możesz udowodnić, że znasz oryginalną wartość hashowaną (omówioną dalej poniżej) bez ujawniania, jaka jest ta wartość. Można również udowodnić ważność transakcji bez ujawniania jakichkolwiek informacji o konkretnych kwotach, wartościach czy adresach biorących w niej udział.

Jak to działa

Jak mogę zweryfikować własne transakcje?
Zaloguj się na stronę Binance
-> Kliknij „Portfel”
-> Kliknij "Weryfikacja"
Na stronie będzie można znaleźć swój Merkle Leaf i ID Rekordu.
Wybierz datę weryfikacji, którą chcesz sprawdzić. Następnie znajdziesz potwierdzenie typu weryfikacji, ID Rekordu (specyficzny dla Twojego konta i tego konkretnej weryfikacji), aktywa, które zostały objęte weryfikacjom, oraz saldo Twoich aktywów w czasie weryfikacji.
ID Rekordu/Liść Merkle umożliwia niezależne sprawdzenie, czy Twoje saldo konta zostało uwzględnione w raporcie zaświadczającym audytora zewnętrznego.