Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel

Warunki KorzystaniaOstatnia aktualizacja: 11 styczeń 2023 r

Niniejsze warunki korzystania ("Warunki") stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą ("Ty", „Ci”, „Ciebie” „Tobie” lub "Twój") a Binance Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 41, 00-540 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000993435, NIP: 7011106993 oraz REGON: 523193340 ("Binance", "my", "nasz", „nam” lub "nas").

Binance Poland sp. z o. o. jest wpisana do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, pod numerem RDWW-465. Warunki regulują korzystanie przez Ciebie z Usług Binance udostępnianych Ci na lub za pośrednictwem Platformy lub w inny sposób. Usługi Binance mogą być świadczone przez Binance lub, jeśli zostało to określone w niniejszych Warunkach, jakichkolwiek Warunkach Produktu lub jakichkolwiek dodatkowych warunkach, przez jakikolwiek Podmiot Binance.

Rejestrując Konto Binance, uzyskując dostęp do Platformy lub korzystając z Usług Binance, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś niniejsze Warunki, wraz z wszelkimi dodatkowymi dokumentami lub warunkami, o których mowa w niniejszych Warunkach. Potwierdzasz i zgadzasz się, że będziesz związany i będziesz przestrzegał niniejszych Warunków, aktualizowanych i zmienianych od czasu do czasu.

Jeśli nie rozumiesz i nie akceptujesz w całości niniejszych Warunków, nie powinieneś rejestrować Konta Binance, ani uzyskiwać dostępu lub korzystać z Platformy lub jakiejkolwiek Usługi Binance.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Jak w przypadku każdego aktywa, wartość Aktywów Cyfrowych może ulegać znacznym wahaniom i istnieje istotne ryzyko strat ekonomicznych przy zakupie, sprzedaży, posiadaniu lub inwestowaniu w Aktywa Cyfrowe. Dlatego też powinieneś rozważyć, czy obrót lub posiadanie Aktywów Cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w odniesieniu do Twojej sytuacji finansowej.

Dalsze informacje na temat ryzyka związanego z korzystaniem z Usług Binance są określone w naszym Ostrzeżeniu o Ryzyku, które może być aktualizowane od czasu do czasu. Powinieneś uważnie przeczytać Ostrzeżenie o Ryzyku, jednak nie wyjaśnia ono wszystkich zagrożeń, które mogą wystąpić lub jak takie zagrożenia odnoszą się do Twojej indywidualnej sytuacji.

Ważne jest, abyś w pełni rozumiał ryzyko z tym związane przed podjęciem decyzji o korzystaniu z usług Binance.

Nie jesteśmy Twoim brokerem, pośrednikiem, agentem ani doradcą i nie mamy wobec Ciebie żadnych relacji powierniczych ani zobowiązań w związku z jakimikolwiek Transakcjami lub innymi podejmowanymi przez Ciebie działaniami podczas korzystania z Usług Binance. Nie świadczymy żadnego rodzaju usług doradztwa inwestycyjnego, a żadna komunikacja lub informacja, którą Ci przekazujemy nie jest przeznaczona jako, lub nie powinna być interpretowana jako jakiekolwiek doradztwo.

Do Ciebie należy decyzja czy jakakolwiek inwestycja, strategia inwestycyjna lub związana z nią transakcja jest dla Ciebie odpowiednia, zgodnie z Twoimi osobistymi celami inwestycyjnymi, sytuacją finansową i tolerancją ryzyka i Ty jesteś odpowiedzialny za jakąkolwiek związaną z tym stratę lub odpowiedzialność.

Nie doradzamy, aby jakiekolwiek Aktywa Cyfrowe były przez Ciebie kupowane, zarabiane, sprzedawane lub posiadane. Przed podjęciem decyzji o zakupie, sprzedaży lub posiadaniu jakichkolwiek Aktywów Cyfrowych, należy przeprowadzić własną analizę i skonsultować się z doradcą finansowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za podjęte przez Ciebie decyzje w zakresie zakupu, zarabiania, sprzedaży lub posiadania Aktywów Cyfrowych w oparciu o informacje dostarczone przez nas, w tym za wszelkie poniesione przez Ciebie straty w wyniku tych decyzji.

INFORMACJE O NASZEJ UMOWIE Z TOBĄ

1. Wstęp

1.1. O nas. Grupa Binance to globalny ekosystem blockchain skupiony wokół internetowej giełdy do obrotu Aktywami Cyfrowymi, która zapewnia użytkownikom platformę obrotu do kupna i sprzedaży Aktywów Cyfrowych, zintegrowane rozwiązanie powiernicze umożliwiające użytkownikom przechowywanie swoich Aktywów Cyfrowych i inne usługi związane z Aktywami Cyfrowymi. 

1.2. Niniejsze Warunki. Rejestrując się w celu otwarcia Konta Binance, zawierasz z nami prawnie wiążącą umowę. Niniejsze Warunki regulują korzystanie z Usług Binance i informują o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób będziemy świadczyć Usługi Binance, jak niniejsze Warunki mogą zostać zmienione lub rozwiązane, co zrobić w przypadku wystąpienia problemu, oraz zawierają inne istotne informacje.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki wraz z dokumentami, do których odsyłają Warunki i poinformuj nas, jeśli czegoś nie rozumiesz.

     W przypadku, gdy jakiekolwiek Warunki Lokalne mają zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Usług Binance, takie Warunki Lokalne będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami.

1.3. Dodatkowe dokumenty. Niniejsze Warunki odnoszą się do szeregu dodatkowych dokumentów, które również mają zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Usług Binance, w tym:

a. Nasza Polityka Prywatności, która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy o Tobie lub które nam przekazujesz. Korzystając z Usług Binance, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i obiecujesz, że wszystkie dostarczone przez Ciebie dane są dokładne i aktualne.

b. Nasze Ostrzeżenie o Ryzyku, które zawiera ważne informacje na temat ryzyka, które może wystąpić podczas kupowania, sprzedawania, posiadania lub inwestowania w Aktywa Cyfrowe. 

c. Informacja o Opłatach na naszej Stronie Internetowej. 

d. Warunki Produktu, które określają dodatkowe zasady i warunki, które będą miały zastosowanie do korzystania przez Ciebie z określonych Usług Binance.

Użytkownik potwierdza, że będzie związany i zgadza się na przestrzeganie wszelkich odpowiednich dodatkowych warunków, które mają zastosowanie do korzystania z Usług Binance.

2. Dostęp

2.1. Kryteria dostępu. Aby być uprawnionym do rejestracji Konta Binance i korzystania z Usług Binance, powinieneś:

a. być osobą fizyczną, osobą prawną, spółką lub inną organizacją posiadającą pełne uprawnienia i zdolność do (1) dostępu i korzystania z Usług Binance; oraz (2) zaciągania i wypełniania zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków;

b. jeśli jesteś osobą fizyczną, mieć ukończone 18 lat;

c. jeśli użytkownik działa jako pracownik lub przedstawiciel osoby prawnej i akceptuje Warunki w jej imieniu, musi być odpowiednio upoważniony do działania w imieniu takiej osoby prawnej i reprezentowania jej dla celów akceptacji niniejszych Warunków;

d. nie zostać wcześniej zawieszony lub wykluczony z korzystania z Usług Binance;

e. nie być Osobą podlegającą ograniczeniom; 

f. nie posiadać obecnie istniejącego Konta Binance; oraz

g. nie mieć siedziby, nie być zarejestrowany, nie być utworzony w, nie być obywatelem ani rezydentem:

i. jurysdykcji, w której dostęp do Usług Binance lub korzystanie z nich byłoby niezgodne z Obowiązującym Prawem, lub spowodowałoby naruszenie przez nas lub osoby trzecie obowiązującego prawa; lub

ii. kraju wymienionego na naszej Liście Krajów Niedozwolonych.

2.2. Zmiana naszych kryteriów dostępu. Możemy w każdej chwili zmienić nasze kryteria dostępu ze względu na zmianę Obowiązującego Prawa lub zmianę zakresu lub funkcjonalności naszych Usług. W miarę możliwości powiadomimy Cię o zmianie z wyprzedzeniem co najmniej czternastu (14) dni kalendarzowych. Jednakże, od czasu do czasu możemy być zmuszeni do wprowadzenia zmian bez informowania Cię o tym z wyprzedzeniem, w przypadku gdy nie było na to czasu (np. w wyniku nakazu władz). W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie powiadomić Cię z wyprzedzeniem, poinformujemy Cię o zmianie tak szybko, jak to możliwe po jej wprowadzeniu.

3. Jak się ze sobą kontaktujemy

3.1. Jak możesz się z nami skontaktować. Aby uzyskać więcej informacji na temat Binance, możesz zapoznać się z informacjami znajdującymi się na naszej Stronie Internetowej. Jeśli masz pytania, opinie lub skargi, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego zespołu Wsparcia Klienta pod adresem www.binance.com/pl/support/requests/new. Wsparcie będzie świadczone w Twoim lokalnym języku, jednak w niektórych przypadkach może być również świadczone w języku angielskim. Niniejsze Warunki mogą określać dane kontaktowe dla konkretnych rodzajów spraw. Ten adres nie jest monitorowany w przypadku takich rodzajów spraw.

3.2. Jak będziemy się z Tobą kontaktować. Będziemy się z Tobą kontaktować, korzystając z danych, które nam podałeś. Może to obejmować kontakt za pomocą poczty elektronicznej, SMS-ów lub telefonu. Ważne jest, abyś upewnił się, że Twoje dane kontaktowe są poprawne i aktualne. Jeśli Twoje dane kontaktowe ulegną zmianie, powinieneś nas o tym niezwłocznie poinformować. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli nie otrzymasz od nas informacji, zawiadomień lub innych ważnych informacji. 

4. Usługi Binance

4.1. Warunki konkretnego produktu. Po otwarciu Konta Binance, będziesz mógł korzystać z Usług Binance zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz Warunkami Produktu, które regulują korzystanie przez Ciebie z każdej konkretnej Usługi Binance.     

4.2. Usługi wewnątrzgrupowe. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że niektóre Usługi Binance mogą być świadczone przez Podmioty Binance, jak określono w odpowiednich Warunkach Produktu. 

4.3. Zabronione działania. Nie wolno Ci korzystać z Usług Binance, w tym w szczególności z Konta Binance, Usługi Czat lub jakiegokolwiek Czatu Użytkownika, w celu wysyłania jakichkolwiek obraźliwych, zniesławiających, nieprawdziwych lub obscenicznych wiadomości lub jakichkolwiek wiadomości mających na celu manipulację rynkiem lub rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub wiadomości, które w inny sposób naruszają Obowiązujące Prawo, a postępowanie takie może skutkować wypowiedzeniem Ci lub ograniczeniem dostępności Usług Binance.

5. Usługa czatu

5.1. Dostępność Usługi Czatu. Możemy udostępnić Ci naszą interaktywną usługę czatu online ("Usługa Czatu") w dowolnym momencie w związku z korzystaniem przez Ciebie z jakichkolwiek Usług Binance. Korzystając z Usługi Czatu, możesz wejść w interakcję z botem, chatbotem lub innym podmiotem niebędącym człowiekiem. Ujawnimy wykorzystanie chatbota, lub innego podmiotu niebędącego człowiekiem, w zakresie wymaganym przez Obowiązujące Prawo. Wchodząc z nami w kontakt poprzez korzystanie z Usługi Czatu, upoważniasz nas do monitorowania i zapisywania swoich czatów.

5.2. Ważne informacje. Usługa Czatu jest świadczona jako udogodnienie, często w celu ułatwienia Ci zrozumienia Usług Binance. Nasza Usługa Czatu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Ci dokładne i aktualne informacje w oparciu o Twoje pytanie lub potrzebę. Nic, co przekazujemy w ramach Usługi Czatu, nie będzie uważane za umowę prawną, oświadczenie lub zapewnienie w odniesieniu do Usług Binance, procesów, decyzji lub czasu reakcji. Wszelkie dane osobowe przekazywane nam podczas korzystania z Usługi Czatu będą podlegały stosownym zasadom prywatności i powiadomień opisanych w naszej Polityce Prywatności.

5.3. Czaty Użytkownika. Dodatkowo możemy udostępnić Ci czaty, które umożliwiają bezpośrednią interakcję z innymi użytkownikami Platformy ("Czat Użytkownika").

6. Opłaty

6.1. Uiszczanie opłat. Wyrażasz zgodę na uiszczenie wszystkich stosownych opłat w związku z korzystaniem z Usług Binance, zgodnie z Informacją o Opłatach znajdującej się na naszej Stronie Internetowej lub w przekazanych Ci w inny sposób w jakichkolwiek zaakceptowanych przez Ciebie Warunkach Produktu.

Upoważniasz nas do potrącenia wszystkich obowiązujących opłat, prowizji, odsetek, kosztów i innych kwot, które wynikają z Twojego Konta Binance na mocy niniejszych Warunków lub dowolnych Warunków Produktu zgodnie z metodą obliczania określoną w Informacji o Opłatach. Jeżeli jesteś nam winny kwotę wyrażoną w jednym Aktywie Cyfrowym i nie posiadasz wystarczających środków w tym Aktywie Cyfrowym, możemy potrącić kwoty należne w innym Aktywie Cyfrowym, aby dokonać płatności (w takim przypadku przeliczymy posiadane przez Ciebie Aktywo Cyfrowe na Aktywo Cyfrowe, w którym wyrażone są należne nam kwoty (lub ekwiwalent w Walucie Fiat), po kursie aktualnie oferowanym na Platformie). W przypadku, gdy na Koncie Binance nie ma wystarczającej ilości Aktywów Cyfrowych, przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie kwoty należne nam od Ciebie na mocy niniejszego punktu są długiem natychmiast wymagalnym i należnym nam od Ciebie.

6.2. Spread. Oprócz naszych opłat, gdzie dokonujemy obrotu jako wykonawca Twoich zleceń, możemy również uwzględnić "spread" w ramach naszych notowanych cen Aktywów Cyfrowych. Dalsze korzystanie z Usług Binance stanowi Twoją zgodę na zastosowanie takiego spreadu. 

6.3. Zmiana naszych opłat. Możemy okresowo zmieniać nasze opłaty zgodnie z punktem 18.3 niniejszych Warunków.

INFORMACJE O KONCIE BINANCE

7. Założenie Konta Binance

7.1. Otwarcie Konta. W celu uzyskania dostępu do większości Usług Binance i Platformy, musisz założyć i prowadzić Konto Binance. Może to być Konto Binance dla użytkownika indywidualnego lub Korporacyjne Konto Binance, w przypadku gdy użytkownik jest spółką, innym podmiotem prawa handlowego lub inną organizacją.

Wszystkie Konta Binance są dostarczane według naszego własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia, z uzasadnionego powodu, wszelkich wniosków o utworzenie Konta Binance lub ograniczenia liczby Kont Binance, które możesz posiadać. 

7.2. Świadczenie wyłączne. Otwierając Konto Binance zgadzasz się, że:

a. w przypadku gdy jesteś użytkownikiem indywidualnym, będziesz korzystał ze swojego Konta Binance wyłącznie dla swoich potrzeb, a nie w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej, chyba że uzyskałeś naszą uprzednią pisemną zgodę; oraz

b. w przypadku gdy użytkownik jest użytkownikiem korporacyjnym, Twoje Osoby Powiązane będą korzystać z Korporacyjnego Konta Binance wyłącznie dla Twoich potrzeb, a nie w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej, chyba że uzyskasz naszą uprzednią pisemną zgodę.

Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania w ramach Twojego Konta Binance.

7.3. Weryfikacja tożsamości. Przed zezwoleniem na otwarcie Konta Binance oraz dostępem i korzystaniem z Usług Binance, będziesz musiał zastosować się do naszych procedur weryfikacji tożsamości poprzez dostarczenie nam określonych informacji o sobie oraz, w stosownych przypadkach, o Twoich Osobach Powiązanych. Wszystkie dostarczone przez Ciebie informacje muszą być kompletne, dokładne i zgodne z prawdą. Musisz aktualizować te informacje za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. 

Upoważniasz nas do przeprowadzania działań, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, które uważamy za konieczne w celu weryfikacji Twojej tożsamości i Osób Powiązanych lub ochrony Ciebie lub nas przed oszustwem, praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu lub innymi przestępstwami finansowymi, a także do podejmowania wszelkich kroków, które uznamy za konieczne w oparciu o wyniki takich działań.

Kiedy przeprowadzamy działania, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Osób Powiązanych mogą zostać ujawnione agencjom zajmującym się weryfikacją tożsamości, rejestracją danych dotyczących zgodności z przepisami, agencjom kredytowym, zapobiegającym oszustwom lub przestępstwom finansowym oraz że agencje te mogą udzielić pełnej odpowiedzi na nasze zapytania.

7.4. Wzmożone procedury. Możemy również wymagać od Ciebie przestrzegania naszych wzmożonych procedur poprzez żądanie przedstawienia dodatkowych informacji o sobie, swojej działalności lub Osobach Powiązanych, dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentacji lub odbycie bezpośrednich spotkań z przedstawicielami Binance.

7.5. Dokumentacja. Możemy zachować wszelkie informacje, które nam przekazujesz w związku z Twoim Kontem Binance lub Usługami Binance przez cały okres istnienia Twojego Konta Binance oraz po wypowiedzeniu lub zamknięciu Twojego Konta Binance dla celów biznesowych i zgodności z przepisami, z zastrzeżeniem Obowiązującego Prawa. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych związanych z korzystaniem i działaniem naszych Stron i Usług Binance.

7.6. Subkonta. Według własnego uznania, możesz utworzyć i uzyskać dostęp do Subkonta Binance. Każda osoba fizyczna związana z Subkontem Binance podlega wymogom w zakresie weryfikacji tożsamości określonym w niniejszym punkcie 7. Tylko jedna osoba fizyczna lub podmiot korporacyjny może być powiązana z danym Subkontem Binance. 

8. Wymagane informacje

8.1. Kiedy możemy zażądać informacji. Możemy w każdej chwili zażądać od Ciebie informacji w celu spełnienia wymogów przewidzianych przez Obowiązujące Prawo, w tym w zakresie weryfikacji tożsamości lub w związku z wykrywaniem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw lub innych przestępstw finansowych, lub z innego ważnego powodu. Wyrażasz zgodę na dostarczenie nam wszelkich takich informacji, o które poprosimy i zezwalasz nam na przechowywanie tych informacji przez co najmniej sześć (6) lat lub przez inny okres przewidziany przez Obowiązujące Prawo. 

8.2. Co się dzieje, gdy przekazujesz nam informacje. Twój dostęp do Konta Binance oraz limity Transakcji, które mają zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Usług Binance, mogą ulec zmianie w wyniku informacji zebranych w danej chwili na Twój temat. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jakiekolwiek informacje dostarczone przez Ciebie są błędne, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne, możemy wysłać prośbę o dokonanie poprawek, usunięcie odpowiednich informacji lub podjęcie innych działań, które uznamy za konieczne w celu zapewnienia, że informacje dostarczone przez Ciebie są prawdziwe i poprawne.

8.3. Co się dzieje, gdy nie przekażesz nam żadnych wymaganych informacji. Musisz zastosować się do każdej prośby o informacje, którą Ci prześlemy. Jeśli odmówisz dostarczenia wymaganych informacji lub w inny sposób nie zastosujesz się do nich w odpowiednim czasie, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia Ci dostępu do Twojego Konta Binance lub wszystkich lub części Usług Binance natychmiast i bez powiadomienia Cię o tym.

9. Dostęp do Konta Binance

9.1. Dostęp. Aby uzyskać dostęp do swojego Konta Binance, musisz lub, w stosownych przypadkach, Twoje Osoby Powiązane, muszą posiadać niezbędny sprzęt (taki jak komputer lub smartfon) oraz dostęp do Internetu. Dostęp do Twojego Konta Binance można uzyskać bezpośrednio za pomocą Platformy lub za pomocą innego trybu dostępu (w tym API), którego możemy wymagać. Dostęp do Konta Binance można uzyskać wyłącznie za pomocą ID Dostępu, które przekazujemy Tobie, lub Twoim Osobom Powiązanym, do takich celów. Możemy wymagać wielostopniowego uwierzytelniania w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twojego Konta Binance.

Korzystanie z Platformy i innych metod dostępu może podlegać takim dodatkowym warunkom, jakie Ci przekażemy. 

9.2. Ograniczenie dostępu dla osób trzecich. Musisz zapewnić, że wszelkie Konta Binance zarejestrowane w Twoim imieniu, nie będą wykorzystywane przez osoby inne niż Ty lub, w odniesieniu do Korporacyjnych Rachunków Binance, Twoje Osoby Powiązane, w innym zakresie niż zgodnie z niniejszymi Warunkami.

10. Informacje o Koncie i historia Transakcji

10.1. Historia Twojego Konta. Możesz uzyskać dostęp do Historii Twojego Konta na Platformie. Musisz dokładnie przeglądać Historię Twojego Konta i poinformować nas o wszelkich wpisach lub Transakcjach, których nie rozpoznajesz lub które uważasz za błędne, w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty dostarczenia lub udostępnienia Ci Historii Twojego Konta. 

10.2. Błędy. Możemy poprawić wszelkie błędy w Historii Twojego Konta w dowolnym czasie i zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia lub cofnięcia wszelkich Transakcji obejmujących lub wynikających z Oczywistego Błędu lub do zmiany szczegółów takiej Transakcji w celu odzwierciedlenia tego, co zasadnie uważamy za prawidłowe lub właściwe szczegóły takiej Transakcji bez zaistnienia Oczywistego Błędu. Bez uszczerbku dla ogólnych warunków zawartych w niniejszych Warunkach, a także w przypadku braku oszustwa lub złej wiary, Binance, w zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek straty lub roszczenia o jakimkolwiek charakterze, które możesz ponieść w związku z jakimkolwiek Oczywistym Błędem, niezależnie od tego, czy są one bezpośrednie lub pośrednie, szczególne lub wynikowe, w tym, ale nie jedynie, utracone korzyści lub utraty okazji, nawet jeśli Binance została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód lub że były one racjonalnie przewidywalne.

10.3. Udostępnianie informacji. Zgodnie z Obowiązującym Prawem możemy być zobowiązani do udostępniania informacji o Twoim Koncie Binance i Historii Konta osobom trzecim zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności. 

KORZYSTANIE Z KONTA

11. Zlecenia

11.1. Składanie Zleceń. Musisz zapewnić, że każde złożone Zlecenie jest kompletne i dokładne. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania dokładności, autentyczności lub ważności jakichkolwiek Zleceń i nie będziemy monitorować ani odrzucać Zleceń na podstawie tego, że są one lub wydają się być złożone podwójnie. Jeżeli jednak mamy wątpliwości co do dokładności, autentyczności lub ważności Zlecenia, możemy odmówić podjęcia działań lub odroczyć podjęcie działań w związku z danym Zleceniem lub zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące tego Zlecenia.

Zlecenia są nieodwołalne i dlatego po ich złożeniu Ty lub Twoje Osoby Powiązaney nie macie prawa ich odwołać lub wycofać bez naszej pisemnej zgody. Twoje Zlecenie nie jest uważane za otrzymane przez nas, dopóki nie zostanie odebrana przez nasz serwer. Nasz zapis wszystkich Zleceń będzie rozstrzygający i wiążący dla Ciebie w każdym przypadku.

11.2. Działanie na Twoje Zlecenie. Poprzez złożenie Zlecenia, upoważniasz nas, lub Twoje Osoby Powiązane upoważniają nas, do zainicjowania Transakcji na Twoim Koncie Binance. Jesteśmy zatem upoważnieni do uznania lub obciążenia (lub przekazania informacji rozliczeniowych osobom trzecim w celu uznania lub obciążenia przez osoby trzecie) Twoich Aktywów Cyfrowych z Twojego Rachunku Binance zgodnie z Twoim Zleceniem. Jeżeli nie posiadasz wystarczającej ilości Aktywów Cyfrowych lub Waluty Fiat na Koncie Binance, aby dokonać Transakcji (tj. mniej niż wymagana kwota do rozliczenia Transakcji i uiszczenia wszystkich opłat związanych z Transakcją), wówczas mamy prawo odmówić dokonania jakiejkolwiek Transakcji. Twoim obowiązkiem jest posiadanie wystarczającej ilości Aktywów Cyfrowych zdeponowanych na Twoim Koncie Binance.

11.3. Ochrona Zleceń. Jesteś świadomy, że Zlecenia i informacje przekazywane na Platformie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej są zazwyczaj przesyłane za pośrednictwem Internetu i mogą być kierowane przez publiczne, ponadnarodowe środki przekazu, które nie są specjalnie chronione. Nie możemy zagwarantować, że przekazywane Zlecenia i informacje będą całkowicie chronione przed nieuprawnionym dostępem, a Ty akceptujesz związane z tym ryzyko.

12. Transakcje

12.1. Zawieranie Transakcji. Możesz zawierać Transakcje, w których możemy pośredniczyć, bezpośrednio z nami lub bezpośrednio z innymi użytkownikami. 

Nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że jakakolwiek Transakcja zostanie zakończona pomyślnie lub w określonym czasie. 

12.2. Nieautoryzowane Transakcje. Jesteś odpowiedzialny za kontrolę i wykorzystanie swojego Konta Binance. W związku z tym zakładamy, że Ty lub Twoja Osoba Powiązana autoryzowaliście wszelkie Zlecenia przesłane z Twojego Konta Binance, chyba że zostaniemy odmiennie poinformowani. Ważne jest, abyś monitorował Historię swojego Konta w celu zapewnienia, że wszelkie nieautoryzowane lub podejrzane działania na Twoim Koncie Binance zostaną zidentyfikowane i zgłoszone nam jak najszybciej. Nie jesteśmy odpowiedzialni, w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo, za jakiekolwiek roszczenia lub straty wynikające z Transakcji wykonanej w wyniku nieautoryzowanego Zlecenia, chyba że powiadomiłeś nas o tym zgodnie z niniejszym punktem.

12.3. Przechowywanie informacji o Transakcji. Aby ułatwić zgodność z globalnymi standardami branżowymi dotyczącymi przechowywania danych, zgadzasz się na (ale zgadzasz się nie wymagać od nas) na przechowywanie zapisu wszystkich informacji o Transakcjach przez cały okres istnienia Twojego Konta Binance plus pięć (5) lat po zakończeniu istnienia Twojego Konta Binance, lub taki inny okres, który jest określony przez Obowiązujące Prawo. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu zbierania i wykorzystywania danych związanych z korzystaniem i działaniem naszych Stron i Usług Binance.

13. Korzyści i konflikty

13.1. Grupa Binance. Przyjmujesz do wiadomości, że Binance jest członkiem grupy, która zajmuje się działalnością związaną z Aktywami Cyfrowymi.

13.2. Animatorzy rynku. Przyjmujesz do wiadomości, zgadzasz się i akceptujesz, że: (1) możemy wyznaczyć jednego lub więcej animatorów rynku (w tym Podmioty Binance działające w takim charakterze) w celu zapewnienia płynności na Platformie, a każdy taki animator rynku może zawrzeć jakąkolwiek Transakcję z Tobą jako Twoim kontrahentem; (2) animatorzy rynku mogą również utrzymywać pozycje w różnych Aktywach Cyfrowych w ramach swojej działalności animatora rynku, w tym pozycje w Aktywach Cyfrowych, które są przeciwne Twoim pozycjom; oraz (3) taka działalność animatora rynku może odbywać się za pomocą handlu algorytmicznego.

Taka działalność animatorów rynku może mieć wpływ na cenę Aktywów Cyfrowych oraz płynność na poziomie niezbędnym do realizacji transakcji. Nie będziemy celowo prowadzić działalności animatora rynku z zamiarem zaszkodzenia Twoim interesom i będziemy starać się zminimalizować wszelkie skutki rynkowe. Możemy osiągnąć zysk lub ponieść stratę w związku z działalnością animatora rynku.

13.3. Charakter naszych obowiązków. Rozumiesz i zgadzasz się, że ani Twoja relacja z nami, ani żadna Usługa Binance, którą świadczymy na Twoją rzecz, ani żadna inna sprawa, nie spowoduje powstania jakichkolwiek powierniczych obowiązków z naszej strony lub ze strony jakiegokolwiek Podmiotu Binance. W szczególności, my i jakikolwiek Podmiot Binance może od czasu do czasu działać w więcej niż jednym charakterze (na przykład jako animator rynku i broker lub jako wykonawca zleceń i agent), a w tym zakresie możemy otrzymywać opłaty lub prowizje od więcej niż jednego użytkownika (w tym od Ciebie). Zgadzasz się, że możemy działać w takim charakterze i świadczyć wszelkie inne Usługi Binance lub prowadzić działalność z lub dla użytkownika, jakiegokolwiek Podmiotu Binance lub innego użytkownika.

13.4. Korzyści. Rozumiesz i zgadzasz się, że ani my, ani żaden Podmiot Binance nie będzie zobowiązany do: (1) brania pod uwagę jakichkolwiek informacji znanych nam lub jakiemukolwiek Podmiotowi Binance, które stanowią korzyść; (2) ujawniania Ci takich informacji; lub (3) wykorzystywania takich informacji na Twoją korzyść. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że od czasu do czasu możemy otrzymywać ogólne informacje rynkowe w trakcie świadczenia Usług Binance na Twoją rzecz, które możemy wykorzystać w zwykłym toku naszej działalności.

13.5. Konflikty interesów. Ustanowiliśmy i utrzymujemy skuteczne działania organizacyjne i administracyjne z myślą o podjęciu wszelkich odpowiednich kroków w celu identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów między nami a naszymi użytkownikami i odpowiednimi stronami trzecimi, tak aby zapobiec negatywnemu wpływowi konfliktów interesów na interesy naszych użytkowników. W przypadkach, w których takie działania organizacyjne i administracyjne nie są wystarczające, aby zapewnić, że ryzyko naruszenia Twoich interesów zostanie wyeliminowane, poinformujemy Cię o charakterze lub źródłach odpowiednich konfliktów interesów oraz o krokach podjętych w celu ograniczenia tego ryzyka, aby umożliwić Ci podjęcie świadomej decyzji o kontynuowaniu transakcji z nami. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy działania na rzecz klienta w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zarządzać konfliktem interesów w inny sposób. 

14. Limity Transakcji 

14.1. Twoje limity transakcji. Na Twoim Koncie Binance może obowiązywać limit na:

a. ilość lub wolumen Transakcji, które możesz wykonywać w ramach Twojego Konta Binance; lub

b. ilość lub wartość Waluty Fiat lub Aktywów Cyfrowych, które możesz przelać na lub z Twojego Konta Binance, 

w każdym przypadku w danym okresie (np. dziennie). Wszelkie obowiązujące limity są widoczne na Twoim koncie Binance. 

14.2. Zmiany w Twoich limitach Transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich limitów Transakcji, które mają zastosowanie do Twojego Konta Binance w dowolnym momencie w wyniku zmiany Obowiązującego Prawa lub zmiany zakresu lub funkcjonalności naszych Usług. Możesz również wnioskować o zmianę limitów. 

15. Obsługiwane Aktywa Cyfrowe

15.1. Obsługiwane Aktywa Cyfrowe. Usługi Binance są dostępne wyłącznie w odniesieniu do Obsługiwanych Aktywów Cyfrowych, które mogą ulegać zmianie od czasu do czasu. Lista Obsługiwanych Aktywów Cyfrowych jest publikowana na naszej Stronie Internetowej. Możemy usunąć lub zawiesić jedno lub więcej Aktywów Cyfrowych z listy Obsługiwanych Aktywów Cyfrowych, po uprzednim poinformowaniu Cię z wyprzedzeniem co najmniej czternastu (14) dni kalendarzowych. W tym czasie możesz zamknąć wszystkie swoje otwarte pozycje z wykorzystaniem takich aktywów. W przeciwnym razie, nie będziesz mógł wykonać żadnej Transakcji w odniesieniu do takich usuniętych lub zawieszonych Aktywów Cyfrowych, z wyjątkiem wypłaty takich Aktywów Cyfrowych z Platformy. W wyjątkowych sytuacjach, możemy nie być w stanie poinformować Cię z wyprzedzeniem czternastu (14) dni kalendarzowych. W takim przypadku poinformujemy Cię o takiej sytuacji tak szybko, jak to możliwe. 

Nie ponosimy odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek próbą wykorzystania Twojego Konta Binance w zakresie Aktywów Cyfrowych, które nie są przez nas wspierane.

15.2. Forki. Możemy tymczasowo zawiesić wszelkie Usługi Binance w odniesieniu do danego Aktywa Cyfrowego, podczas gdy ustalimy, czy wspierać Fork. Nie jesteśmy zobowiązani do wspierania Forka Aktywów Cyfrowych, który posiadasz na swoim Koncie Binance, bez względu na to, czy jakakolwiek wersja takiego Aktywa Cyfrowego Fork jest Dominującym Aktywem Cyfrowym czy nie. Jeśli zdecydujemy się na wsparcie Aktywa Cyfrowego Fork, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem co najmniej czternastu (14) dni kalendarzowych.

Przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy kontroli ani możliwości wpływania na tworzenie lub wdrażanie Forków. Nie możemy zapewnić o bezpieczeństwie, funkcjonalności lub popycie na jakiekolwiek z Aktywów Cyfrowych, w tym zarówno nowych Dominujących Aktywów Cyfrowych, jak i innych Aktywów Cyfrowych będących przedmiotem danego Forka. Możesz nie być w stanie obracać Aktywami Cyfrowymi Fork na Platformie i możesz stracić wszelką wartość związaną z odpowiednimi Aktywami Cyfrowymi.

15.3. Stablecoiny. Możemy od czasu do czasu wspierać Aktywa Cyfrowe, które rzekomo są zabezpieczone lub w inny sposób powiązane lub związane pod względem wartości z innymi aktywami, w tym Aktywami Cyfrowymi, Walutą Fiat lub towarami, takimi jak srebro lub złoto ("Stablecoiny"). Oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki i zagrożenia związane z poszczególnymi Stablecoinami przed zawarciem jakiejkolwiek Transakcji związanej z tymi Stablecoinami. Nie mamy obowiązku zakupu, odkupienia lub przeprowadzenia lub ułatwienia umorzenia Twoich Stablecoinów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług związanych z jakimikolwiek Stablecoinami, po uprzednim poinformowaniu Cię z wyprzedzeniem co najmniej czternastu (14) dni kalendarzowych. W tym czasie możesz zamknąć wszystkie swoje otwarte pozycje z takimi aktywami lub w przeciwnym razie nie będziesz mógł wykonać żadnej transakcji z wykorzystaniem takich Stablecoinów, z wyjątkiem wypłaty takich Stablecoinów z Platformy. W wyjątkowych sytuacjach możemy nie być w stanie powiadomić Cię z wyprzedzeniem czternastu (14) dni kalendarzowych. W takim przypadku poinformujemy Cię o takiej sytuacji tak szybko, jak to będzie możliwe. Nie składamy żadnych oświadczeń co do tego, czy dany Stablecoin utrzyma swoją wartość w stosunku do innych aktywów, ani co do wysokości lub jakości rezerw lub zabezpieczeń utrzymywanych przez każdego emitenta lub jakąkolwiek osobę trzecią w odniesieniu do dowolnych Stablecoinów.

16. Zabezpieczenie Konta

16.1. Twoja odpowiedzialność. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich działań w celu ochrony swojego sprzętu i danych przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem oraz wszelkimi nieodpowiednimi materiałami. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez Obowiązujące Prawo, jesteś odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych i utrzymywanie kopii zapasowych wszelkich informacji przechowywanych lub przekazywanych za pośrednictwem Usług Binance. W zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub straty wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie postanowień niniejszego punktu.

16.2. Środki bezpieczeństwa. Przez cały czas, Ty i wszystkie Osoby Powiązane utrzymują odpowiednie bezpieczeństwo i kontrolę wszystkich swoich ID Dostępu. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa (lub zapewnienie, że Twoje Osoby Powiązane podejmują takie środki) w celu ochrony swojego Konta Binance i utrzymania ID Dostępu w bezpiecznym stanie, w tym poprzez:

a. ścisłe przestrzeganie wszystkich naszych mechanizmów czy procedur;

b. stworzenie silnego hasła oraz utrzymanie bezpieczeństwa i kontroli nad ID Dostępu;

c. utrzymywanie aktualności podanego nam Konta E-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania wszelkich powiadomień lub alertów, które możemy Ci wysłać;

d. nigdy nie zezwalać na zdalny dostęp lub udostępnianie swojego komputera lub ekranu komuś innemu, gdy jest się zalogowanym na swoim Koncie Binance;

e. pamiętanie, że w żadnym wypadku nie będziemy prosić o udostępnienie haseł lub kodów uwierzytelniania dwustopniowego; oraz

f. wylogowanie się ze Stron lub Platformy na koniec każdej sesji.

Musisz zabezpieczyć Konto E-mail i ID Dostępu przed wszelkimi atakami i nieuprawnionym dostępem. Musisz powiadomić nas natychmiast, jeśli masz wiedzę lub powód do podejrzeń, że bezpieczeństwo Twojego Konta E-mail lub Osoby Powiązanej zostało naruszone lub jeśli doszło do nieuprawnionego użycia Twojego lub jakiegokolwiek Konta E-mail Osoby Powiązanej. 

16.3. Monitorowanie Historii Twojego Konta. Ważne jest, abyś monitorował Historię Twojego Konta w celu zapewnienia, że jakakolwiek nieuprawniona lub podejrzana aktywność na Twoim Koncie Binance zostanie zidentyfikowana i zgłoszona nam jak najszybciej. Przyjmujesz do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa może skutkować nieuprawnionym dostępem do Twojego Konta Binance przez osoby trzecie oraz utratą lub kradzieżą jakichkolwiek Aktywów Cyfrowych lub środków przechowywanych na Koncie Binance i wszelkich powiązanych z nim kontach, w tym powiązanych kont bankowych i kart kredytowych.

16.4. W przypadku podejrzenia Naruszenia Bezpieczeństwa. Jeśli podejrzewasz Naruszenie Bezpieczeństwa, musisz zapewnić, że:

a. zostaniemy niezwłocznie powiadomieni przy użyciu danych określonych w punkcie 3.1 i będziemy nadal otrzymywać dokładne i aktualne informacje przez cały okres trwania Naruszenia Bezpieczeństwa; oraz 

b. Twoje Konto Binance zostanie natychmiast zablokowane za pomocą funkcji dezaktywacji konta na Platformie lub za pomocą innej metody, która może zostać zalecona przez nas w odpowiednim czasie; oraz

c. podejmujesz wszelkie inne kroki, których możemy zasadnie wymagać w celu ograniczenia, zarządzania lub zgłaszania wszelkich Naruszeń Bezpieczeństwa. 

Zastrzegamy sobie prawo do żądania, a Ty zgadzasz się na dostarczenie wszelkich informacji i dokumentów, które uznamy za istotne lub niezbędne w związku z rzeczywistym lub podejrzewanym Naruszeniem Bezpieczeństwa, a także możemy przekazać takie informacje dowolnej osobie trzeciej, którą uznamy za niezbędną w celu rozwiązania problemu Naruszenia Bezpieczeństwa. 

INNE WAŻNE INFORMACJE

17. Prywatność

Nasze gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w związku z niniejszymi Warunkami, Usługami Binance, Platformą i dowolną Stroną jest zgodne z naszą Polityką Prywatności (aktualizowaną od czasu do czasu). Uzyskując dostęp do swojego Konta Binance i korzystając z Usług Binance, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na warunki naszej Polityki Prywatności 

18. Zmiany w niniejszych Warunkach

18.1. Jak i kiedy możemy wprowadzać zmiany. Możemy wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków i wszelkich warunków, do których się odnosimy (w tym wszelkich Warunków Produktu dostępnych tutaj) w dowolnym czasie z powodu zmiany przepisów Obowiązującego Prawa lub zmiany zakresu i/lub funkcjonalności Usług. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszej Strony Internetowej. 

O zmianach poinformujemy Cię z wyprzedzeniem czternastu (14) dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie. Jednakże, od czasu do czasu możemy być zmuszeni do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia Cię o tym, w przypadku gdy nie było czasu na powiadomienie (np. w wyniku nakazu władz). W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie powiadomić Cię z wyprzedzeniem, poinformujemy Cię o zmianie tak szybko, jak to możliwe po jej wprowadzeniu.

18.2. Kiedy zmiany wchodzą w życie. Z wyjątkiem przypadków, w których zmiany wchodzą w życie natychmiast, zaktualizowane Warunki wejdą w życie czternaście (14) dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Ciebie powiadomienia w tym zakresie. Jeśli nie akceptujesz zmian, możesz zamknąć swoje Konto Binance zgodnie z punktem 19.1 niniejszych Warunków. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie informacji, przyjmiemy, że zaakceptowałeś zmiany, a Twój dalszy dostęp lub korzystanie z Usług Binance będzie uznane za akceptację zaktualizowanych Warunków.

18.3. Zmiany opłat. Możemy również dokonywać zmian w opłatach określonych na stronie Struktura opłat na naszej Stronie internetowej, co obejmuje wprowadzenie nowych opłat i/lub należności w związku ze zmianą przepisów Obowiązującego prawa i/lub zmianą zakresu i/lub funkcjonalności Usług. Jeśli zwiększymy jakąkolwiek opłatę, powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem czternastu (14) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany. Jeśli nie chcesz zaakceptować zmian, masz prawo zamknąć swój rachunek Binance zgodnie z klauzulą 19.1 niniejszych Warunków. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie informacji, przyjmiemy, że zaakceptowałeś zmiany, a Twój dalszy dostęp do lub korzystanie z Usług Binance będzie uznane za akceptację zaktualizowanych Warunków.

19. Zamknięcie konta Binance 

19.1. Twoje prawo do zamknięcia Konta Binance. Możesz zamknąć swoje Konto Binance w dowolnym momencie, postępując zgodnie z procedurami zamknięcia konta określonymi przez nas od czasu do czasu. Nie zostaniesz obciążony kosztami likwidacji Konta Binance, jednak będziesz zobowiązany do zapłaty wszelkich należnych nam zaległych kwot. Upoważniasz nas do anulowania lub zawieszenia wszelkich transakcji w toku w momencie anulowania oraz do potrącenia wszelkich zaległych kwot, które jesteś nam winny, z Twojego Konta Binance.

W niektórych przypadkach możesz nie mieć możliwości zamknięcia swojego Konta Binance, w tym w przypadku, gdy:

a. próbujesz uniknąć dochodzenia prowadzonego przez odpowiednie organy;

b. masz oczekującą Transakcję lub otwarty Spór;

c. na Twoim Koncie Binance znajdują się jakiekolwiek zaległe kwoty należne nam; lub

d. Twoje Konto Binance jest przedmiotem zamrożenia, wstrzymania, ograniczenia lub zastrzeżenia.

19.2. Nasze prawo do zamknięcia Twojego Konta Binance. Możemy zamknąć Twoje Konto Binance w przypadku, gdy nie spełniasz już naszych kryteriów dostępu określonych w punkcie 2.1 Warunków, powiadomimy Cię z wyprzedzeniem czternastu (14) dni kalendarzowych o zamknięciu Twojego Konta Binance oraz o przyczynie jego zamknięcia. Jednakże, mogą zaistnieć okoliczności, w których jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do zamknięcia Twojego Konta Binance bez powiadomienia lub poinformowania Cię o przyczynach zamknięcia. Może to obejmować sytuacje, w których korzystamy z prawa do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami. Co się stanie, gdy zamkniemy Twoje Konto Binance. Jeśli podejmiemy decyzję o zamknięciu Twojego Konta Binance, będziesz zobowiązany do wycofania wszystkich Aktywów Cyfrowych znajdujących się na Twoim Koncie Binance oraz zaprzestania korzystania z Usług Binance. W przypadku, gdy tego nie uczynisz, możemy, po przekazaniu ci powiadomienia z siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem:

a. oznaczyć swoje Konto Binance jako konto nieaktywne;

b. zamknąć wszystkie otwarte pozycje;

c. dokonać wymiany Aktywów Cyfrowych na inny rodzaj Aktywów Cyfrowych. Czyniąc to, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę zysków, zobowiązania podatkowe lub jakiekolwiek inne straty, szkody lub wydatki poniesione przez Ciebie w wyniku takiej wymiany;

d. przeniesienia takiego nieaktywnego konta (w tym wszelkich Aktywów Cyfrowych przechowywanych na koncie) do innego Podmiotu Binance, dowolnego powiernika i/ lub wyizolowanego portfela, gdy uznamy, że jest to uzasadnione. Jeśli tak się stanie, możesz odzyskać Twoje Aktywa Cyfrowe, pod warunkiem spełnienia naszych uzasadnionych wymogów weryfikacyjnych; 

e. pobierać opłatę za prowadzenie konta uśpionego, która może być przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Aktywów Cyfrowych w Podmiotach Binance lub u osób trzecich, przy czym opłata ta będzie pobierana bezpośrednio z konta nieaktywnego w okresach miesięcznych; oraz

f. zamknąć konto nieaktywne w dowolnym momencie.

Po zamknięciu konta nieaktywnego nie można go ponownie aktywować i będziesz musiał zarejestrować nowe Konto Binance, jeśli chcesz nadal korzystać z Usług Binance. W zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo, przyjmujesz do wiadomości, że nie będziemy zobowiązani do wypłacenia jakiejkolwiek nagrody, zachęty lub odsetek, które w przeciwnym razie moglibyśmy zgodzić się wypłacić, zgodnie z obowiązującymi Warunkami Produktu, na Twoje konto nieaktywne w odniesieniu do zapisanych na nim Aktywów Cyfrowych.

20. Wypowiedzenie, zawieszenie, wstrzymanie i ograniczenia

20.1. Nasze prawo. Możemy w dowolnym momencie zmodyfikować lub zaprzestać, tymczasowo lub na stałe, jakiejkolwiek części lub funkcji Usług Binance ze względu na zmianę przepisów Obowiązującego Prawa lub zmianę zakresu i/lub funkcjonalności Usług. W szczególności, możemy: (1) odmówić realizacji lub zablokować, anulować lub, o ile jest to dozwolone przez prawo, cofnąć każdą Transakcję, którą autoryzowałeś; (2) zakończyć, zawiesić lub ograniczyć Twój dostęp do jakichkolwiek lub wszystkich Usług Binance; (3) zakończyć, zawiesić, zamknąć, wstrzymać lub ograniczyć Twój dostęp do któregokolwiek lub wszystkich Twoich Kont Binance; (4) odmówić przekazania informacji lub Zleceń osobom trzecim (w tym m.in. zewnętrznym operatorom portfeli), w każdym przypadku ze skutkiem natychmiastowym i z jakiegokolwiek powodu, w tym m.in. gdy:

a. nie spełniasz kryteriów dostępu do jednej lub więcej Usług Binance;

b. mamy uzasadnione podejrzenia, że:

i. osoba zalogowana na Twoim Koncie Binance nie jest Tobą, lub podejrzewamy, że Konto Binance zostało lub zostanie wykorzystane do jakichkolwiek nielegalnych, oszukańczych lub nieuprawnionych celów;

ii. osoba zalogowana na Korporacyjnym Koncie Binance nie jest Osobą Powiązaną lub podejrzewamy, że Korporacyjne Konto Binance było lub będzie wykorzystywane do jakichkolwiek nielegalnych, oszukańczych lub nieuprawnionych celów;

iii. więcej niż jedna osoba fizyczna ma dostęp lub dokonuje transakcji przy użyciu tego samego Konta Binance, lub podejrzewamy, że Konto Binance zostało lub zostanie wykorzystane do jakichkolwiek nielegalnych, oszukańczych lub nieuprawnionych celów;

iv. informacje podane przez Ciebie są błędne, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne;

c. mamy uzasadnione obawy w odniesieniu do Twojej zdolności kredytowej lub sytuacji finansowej, w tym:

i. w przypadku, gdy działasz w imieniu spółki, spółka nie jest w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności lub wszczęto postępowanie mające na celu postawienie spółki w stan niewypłacalności, zarząd sądowy, zarząd komisaryczny, zarząd administracyjny lub inne podobne lub analogiczne postępowanie;

ii. zwołujesz zgromadzenie swoich wierzycieli lub proponujesz lub zawierasz jakikolwiek kompromis lub układ z wierzycielami lub dokonujesz cesji na rzecz swoich wierzycieli;

d. do czasu złożenia takich informacji i dokumentów zgodnie z punktem 8;

e. do czasu przeprowadzenia wzmożonych procedur zgodnie z pkt 7.4;

f. w uzasadniony sposób uznajemy, że wymaga tego od nas Obowiązujące Prawo lub jakikolwiek sąd lub organ, któremu podlegamy w jakiejkolwiek jurysdykcji;

  1. g. ustaliliśmy lub podejrzewamy:

i. że naruszyłeś niniejsze Warunki lub jakiekolwiek Warunki Produktu;

ii. że naruszyłeś jakiekolwiek wyraźne lub domniemane zapewnienia zawarte w niniejszych Warunkach lub jakiekolwiek złożone przez Ciebie oświadczenia;

iii. że jakakolwiek Transakcja jest nieautoryzowana, błędna, oszukańcza lub bezprawna lub ustaliliśmy lub podejrzewamy, że Twoje Konto Binance lub Usługi Binance są wykorzystywane w sposób oszukańczy, nieautoryzowany lub bezprawny;

iv. wystąpiło jakiekolwiek zdarzenie związane z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, oszustwem lub jakimkolwiek innym przestępstwem w związku z Twoim Kontem Binance lub korzystaniem z Usług Binance;

h. korzystanie z Twojego Konta Binance podlega jakimkolwiek toczącym się, trwającym lub zagrażającym procesom sądowym, dochodzeniom lub postępowaniom sądowym, rządowym lub regulacyjnym lub dostrzegamy zwiększone ryzyko niezgodności z prawem lub przepisami związanymi z działalnością Twojego Konta Binance;

i. jesteś winien Binance kwoty, które nie są zaspokojone, czy to z powodu obciążenia zwrotnego lub na innej podstawie;

j. jakakolwiek wiadomość e-mail wysłana na Twoje Konto E-mail zostanie zwrócona jako niedostarczona z powodu okoliczności leżących po Twojej stronie;

k. powstał problem z weryfikacją Twojej tożsamości z powodu okoliczności leżących po Twojej stronie;

l. podjąłeś jakiekolwiek działania, które mogą obejść nasze działania sprawdzające, takie jak otwarcie wielu Kont Binance bez naszej pisemnej zgody lub nadużywanie promocji, które możemy oferować od czasu do czasu; lub

Podejmiemy rozsądne kroki, aby zawiadomić Cię w odpowiednim czasie. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których Obowiązujące Prawo będzie wymagało, abyśmy tego nie robili.

20.2. Twoje uznanie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nasza decyzja o podjęciu pewnych działań, w tym, bez ograniczeń, o rozwiązaniu, zawieszeniu lub ograniczeniu Twojego dostępu do Twojego Rachunku Binance lub Usług Binance, może być oparta na poufnych kryteriach, które są kluczowe dla naszego zarządzania ryzykiem i protokołów bezpieczeństwa. Zgadzasz się, że nie mamy obowiązku ujawniania Ci szczegółów naszych procedur zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem.

20.3. Co się stanie, gdy skorzystamy z naszego prawa. W przypadku gdy wypowiemy, zawiesimy, wstrzymamy lub ograniczymy Twój dostęp do jednej lub więcej Usług Binance:

a. Jeśli posiadasz Zlecenia, pozycje lub Transakcje, które są otwarte, mogą one zostać zamknięte przez Ciebie lub przez nas, w zależności od okoliczności wypowiedzenia, zawieszenia, wstrzymania, ograniczenia lub innych działań, które podejmujemy;

b. wszelkie obciążenia zwrotne wynikające z wykorzystania Konta Binance lub Usług Binance mogą skutkować natychmiastowym zawieszeniem lub ograniczeniem dostępu do Konta Binance i Usług Binance;

c. aby reaktywować zawieszony lub ograniczony dostęp do Konta Binance lub Usługi Binance, możesz być zobowiązany do zwrotu nam pełnej wartości obciążenia zwrotnego, w tym wszelkie kwoty, które są nam należne, w tym wszelkie obowiązujące Opłaty; 

d. jesteś odpowiedzialny za wszelkie zaksięgowane kwoty w przypadku obciążenia zwrotnego, a także upoważniasz i przyznajesz nam prawo do potrącenia kosztów i opłat bezpośrednio z wszelkich aktywów na Twoim Koncie Binance bez powiadomienia; oraz

e. jeśli nie skontaktujesz się z nami lub nie odpowiesz na nasze zawiadomienie o rozwiązaniu umowy, możemy zamknąć Twoje pozycje z Aktywami Cyfrowymi, zamienić je na Walutę Fiat po kursie aktualnie oferowanym na Platformie i przenieść je na Twoje Konto Binance, z którego zasiliłeś swoje Konto Binance lub zatrzymać je jako aktywa Binance, po upływie okresu i w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo.

20.3. Nielegalne posiadanie. Jeśli zostaniemy poinformowani i będziemy mieć uzasadnione podejrzenia, że jakiekolwiek Aktywa Cyfrowe lub środki przechowywane na Twoim Koncie Binance zostały skradzione lub w inny sposób nie znalazły się w Twoim posiadaniu zgodnie z prawem (czy to przez błąd, czy w inny sposób), możemy, ale nie mamy obowiązku, umieścić blokadę na przedmiotowych środkach i Twoim Rachunku Binance. W przypadku, gdy zatrzymamy część lub całość Twoich Aktywów Cyfrowych lub Twojego Rachunku Binance, możemy kontynuować takie zatrzymanie do czasu, gdy zaakceptowane przez nas dowody udowodnią, że jesteś uprawniony do posiadania Aktywów Cyfrowych lub Waluty Fiat przechowywanej na Twoim Rachunku Binance. Nie będziemy angażować się w żaden taki Spór, ani w jego rozwiązanie, w odniesieniu do jakichkolwiek Aktywów Cyfrowych lub Waluty Fiata znajdujących się na Twoim Rachunku Binance. 

20.4. Dostęp do Usług Binance w innych jurysdykcjach. Mieszkańcy niektórych krajów mogą mieć dostęp tylko do niektórych, ale nie wszystkich Usług Binance. Możemy od czasu do czasu zmieniać dostępne dla Ciebie Usługi Binance. W przypadku podróży do miejsca znajdującego się na naszej Liście Krajów Niedozwolonych, Usługi Binance mogą nie być dostępne, a Twój dostęp do Usług Binance może zostać zablokowany. Przyjmujesz do wiadomości, że może to wpłynąć na Twoją zdolność do handlu na Platformie lub monitorowania wszelkich istniejących zleceń lub otwartych pozycji lub w inny sposób korzystania z Usług Binance. Nie wolno Ci w żaden sposób próbować obchodzić takich ograniczeń, w tym poprzez wykorzystanie wirtualnej sieci prywatnej w celu modyfikacji adresu protokołu internetowego.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

21. Ogólne informacje dotyczące własności intelektualnej

Binance IP pozostaje własnością Binance.      

22. Licencja na Binance IP

Udzielamy Ci niewyłącznej licencji na czas obowiązywania niniejszych Warunków lub do momentu zawieszenia lub zakończenia Twojego dostępu do Usług Binance, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, na korzystanie z własności intelektualnej Binance, z wyłączeniem Znaków Towarowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia Ci korzystania z Usług Binance na niekomercyjny użytek osobisty lub wewnętrzny użytek biznesowy, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

23. Licencja na Utworzoną Własność Intelektualną               

Z dniem wejścia w życie niniejszych Warunków, udzielasz Binance, jak również wszelkim naszym podmiotom, bez żadnych opłat, niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieograniczonej czasowo, zbywalnej i podlegającej sublicencjonowaniu licencji na Utworzoną Własność Intelektualną, w tym na przechowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie Utworzonej Własności Intelektualnej, w celu świadczenia Usług Binance oraz ich ulepszeń, jak również, w zakresie dozwolonym przez prawo, w innych celach, które mogą być niezbędne dla Binance lub naszych podmiotów powiązanych. Wyżej wymieniona licencja nie wpływa na Twoje prawa do dostępu do wszelkich treści cyfrowych wygenerowanych lub dostarczonych do nas, które mogą być Ci przyznane przez lokalne prawo konsumenckie.       

24. Ogólne warunki

24.1. Brak naszej odpowiedzialności. Wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że: (1) nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Materiały Użytkownika (dostarczone przez Ciebie lub osoby trzecie), które mogą być udostępnione na Platformie lub Stronach; oraz (2) korzystanie z wszelkich takich Materiałów Użytkownika odbywa się na Twoje własne ryzyko i że nie udzielamy żadnych gwarancji w związku z nimi. 

24.2. Nasze prawa. Mamy prawo według własnego uznania usuwać, modyfikować lub odrzucać wszelkie treści przesyłane, publikowane lub wyświetlane przez Ciebie na Platformie lub Stronach (w tym wszelkie Materiały użytkownika) z dowolnego powodu. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uznamy za stosowne według własnego uznania, w tym udzielenia pisemnego ostrzeżenia, usunięcia wszelkich Materiałów Użytkownika, dochodzenia od Ciebie naprawienia szkody lub innej rekompensaty pieniężnej, zawieszenia lub zamknięcia Twojego Konta Binance lub zawieszenia Twojego dostępu do Platformy lub Stron. Mamy również prawo do ograniczenia Ci lub zakazania Ci korzystania z jakichkolwiek Usług Binance w przyszłości.

24.3. Nagrywanie. Wyrażasz zgodę na nagrywanie przez nas wszelkiej komunikacji, elektronicznej, telefonicznej, osobistej lub innej, którą prowadzimy z Tobą w związku z niniejszymi Warunkami, oraz że wszelkie nagrania, które zachowamy, będą naszą wyłączną własnością, a Ty akceptujesz fakt, że będą one stanowić dowód komunikacji między nami. Zgadzasz się, że rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane bez użycia sygnału ostrzegawczego lub innego dalszego powiadomienia.

TWOJE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

25. Zabronione użycie

25.1. Otwierając Konto Binance i bez uszczerbku dla wszelkich innych ograniczeń lub restrykcji określonych w niniejszych warunkach, zgadzasz się, że Ty i każda Osoba Powiązana nie będzie:

a. naruszać niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek umowy zawartej na mocy lub w związku z niniejszymi Warunkami, w tym między innymi Warunków Produktu;

b. korzystać z Usług Binance w sposób naruszający interes publiczny, moralność publiczną lub uzasadnione interesy innych osób, w tym wszelkich działań, które mogłyby zakłócić, zaburzyć, negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić innym użytkownikom korzystanie z Usług Binance;

c. korzystać z Usług Binance w celu odsprzedaży lub celów komercyjnych, w tym transakcji w imieniu innych osób lub podmiotów, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione przez nas na piśmie;

d. Wykorzystywać Usług Binance do manipulacji rynkowych (takich jak schematy "pump and dump", "wash trading", "self-trading", "front running", "quote stuffing" oraz "spoofing" lub "layering") niezależnie od tego, czy jest to zabronione przez Obowiązujące Prawo;

e. angażować się w działania oszukańcze lub spowodować, że będziemy podejrzewać, że Ty lub jakakolwiek Osoba Powiązana zaangażowaliście się w oszukańcze działania lub Transakcje;

f. wykorzystywać Usług Binance do prowadzenia loterii; aukcji z opłatami za licytację; prognozowania sportowego lub tworzenia kursów; lig sportowych fantasy z nagrodami pieniężnymi; gier internetowych; konkursów; loterii; lub gier losowych;

g. (1) otrzymywać lub próbować otrzymywać środki zarówno od nas, jak i od innego użytkownika za tę samą Transakcję w trakcie trwania Sporu; (2) prowadzić swojej działalności lub korzystać z Usług Binance w sposób, który powoduje lub może powodować skargi, Spory, roszczenia, cofnięcia, obciążenia zwrotne, opłaty, grzywny, kary lub inne zobowiązania wobec nas, innych użytkowników, osób trzecich lub siebie; oraz (3) pozwalać, aby Twoje Konto Binance miało ujemną wartość lub ilość Aktywów Cyfrowych;

h. dostarczać fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji w związku z korzystaniem z Usług Binance, w komunikacji z nami lub w inny sposób związany z niniejszymi Warunkami;

i. (1) korzystać z jakiegokolwiek głębokiego linkowania, crawlerów internetowych, botów, pająków lub innych automatycznych urządzeń, programów, skryptów, algorytmów lub metod, lub jakichkolwiek podobnych lub równoważnych procesów ręcznych w celu uzyskania dostępu, uzyskania, skopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Platformy, lub replikacji lub obejścia struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usług Binance w jakikolwiek sposób, w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji w jakikolwiek sposób nie dostarczonych celowo za pośrednictwem Usług Binance; (2) próbować uzyskać dostęp do jakiejkolwiek części lub funkcji Platformy bez upoważnienia, lub połączyć się z Usługami Binance lub którymkolwiek z naszych serwerów lub innych systemów lub sieci jakichkolwiek Usług Binance świadczonych za pośrednictwem Platformy poprzez hacking, wydobywanie haseł lub inne bezprawne lub zabronione środki; (3) sondować, skanować lub testować podatności Usług Binance lub jakiejkolwiek sieci podłączonej do Platformy, lub naruszać jakiekolwiek środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w Usługach Binance lub jakiejkolwiek sieci podłączonej do Usług Binance; (4) stosować reverse look-up, śledzić lub dążyć do śledzenia jakichkolwiek informacji jakichkolwiek innych użytkowników lub odwiedzających Usługi Binance; (5) podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę systemów lub sieci Usług Binance lub Binance, lub infrastrukturę jakichkolwiek systemów lub sieci podłączonych do Usług Binance; (6) korzystać z jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub programów rutynowych w celu zakłócenia normalnego funkcjonowania Usług Binance lub jakichkolwiek transakcji na Usługach Binance, lub korzystania z Usług Binance przez inne osoby; lub (7) fałszować nagłówków, podszywać się lub manipulować identyfikacją, w celu ukrycia swojej tożsamości lub pochodzenia jakichkolwiek wiadomości lub transmisji wysyłanych do nas;

j. modyfikować lub adaptować całość lub jakąkolwiek część Platformy lub łączyć lub włączać Platformę do innego programu lub aplikacji;

k. demontować, dekompilować, stosować inżynierii odwrotnej lub innych prób uzyskania kodu źródłowego, kodu obiektowego leżącego u podstaw koncepcji, pomysłów i algorytmów Platformy lub jej elementów;

l. modyfikować, replikować, powielać, kopiować, pobierać, przechowywać, dalej transmitować, rozpowszechniać, przenosić, dezasemblować, nadawać, publikować, usuwać lub zmieniać wszelkie oświadczenia o prawach autorskich lub etykiety, ani też udzielać licencji, sublicencji, sprzedawać, tworzyć lustrzane odbicia, projektować, wynajmować, dzierżawić, oznaczać prywatną etykietą, przyznawać zabezpieczeń na takie własności intelektualne lub jakąkolwiek ich część, ani też tworzyć dzieł pochodnych lub w inny sposób korzystać z jakiejkolwiek części własności intelektualnej;

m. ułatwiać funkcjonowania wszelkich wirusów, koni trojańskich, robaków (worms) lub innych procedur programowania komputerowego, które mogą uszkodzić, szkodliwie zakłócić, ukradkiem przechwycić lub przywłaszczyć dowolny system, dane lub informacje w związku z Usługami Binance;

n. (1) korzystać z anonimowego serwera; (2) korzystać z tymczasowego, jednorazowego, samoniszczącego się lub podobnego adresu e-mail podczas otwierania Konta Binance lub korzystania z Usług Binance; (3) korzystać z jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub działania w celu ominięcia naszych nagłówków wykluczających robotów, lub zakłócać lub próbować zakłócać nasze Strony lub Usługi Binance; oraz (4) podejmować wszelke działania, które mogą spowodować utratę jakichkolwiek usług od naszych dostawców usług internetowych lub innych dostawców; 

o. tworzyć jakiekolwiek zabezpieczenia na Walutach Fiat lub Aktywach Cyfrowych przechowywanych na którymkolwiek z Kont Binance bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; lub

p. naruszać lub próbować naruszać (1) jakiekolwiek Obowiązujące Prawo; lub (2) prawa autorskie nasze lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, patent, znak towarowy, tajemnicę handlową lub inne prawa własności intelektualnej, lub prawa do wizerunku lub prywatności.

26. Oświadczenia i zapewnienia

Niniejszym oświadczasz i zapewniasz, że w każdym czasie:

a. wszystkie dokumenty i informacje, które nam dostarczasz są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne pod każdym względem, i mogą być przez nas wykorzystywane przy określaniu, czy jesteś uprawniony do dostępu do Platformy lub korzystania z Usług Binance;

b. wszystkie decyzje podjęte w związku z niniejszymi Warunkami zostały podjęte wyłącznie na podstawie własnego osądu i po dokonaniu przez Ciebie niezależnej oceny Twoich zasobów finansowych, zdolności i chęci do podjęcia odpowiedniego ryzyka oraz celów finansowych;

c. masz pełną zdolność, uprawnienia i możliwości do (1) dostępu i korzystania z Platformy i/lub Usług Binance; oraz (2) zawierania i dostarczania oraz wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków oraz wszelkich umów zawartych na podstawie lub w związku z niniejszymi Warunkami, w tym, lecz nie wyłącznie, Warunków produktu;

d. jeśli jesteś spółką, wspólnikiem spółki osobowej lub powiernikiem trustu:

i. spółka, spółka osobowa lub trust były i będą prowadzone w sposób zgodny z Obowiązującym Prawem;

ii. powiadomisz nas natychmiast, jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana, w drodze rezygnacji, usunięcia, mianowania lub śmierci, któregokolwiek z dyrektorów, partnerów, powierników, założycieli lub beneficjentów rzeczywistych lub jakiejkolwiek osoby upoważnionej do obsługi Twojego Konta Binance; oraz

iii. poinformujesz nas niezwłocznie o dobrowolnym lub niedobrowolnym rozwiązaniu spółki, spółki osobowej lub trustu; 

e. wszelkie zgody, zezwolenia, upoważnienia, zgody i porozumienia osób trzecich oraz wszelkie upoważnienia, zgody, zezwolenia, rejestracje, deklaracje, zgłoszenia do jakiegokolwiek Organu Regulacyjnego, departamentu rządowego, komisji, agencji lub innej organizacji mającej jurysdykcję nad Tobą, które są niezbędne lub pożądane do uzyskania przez Ciebie w celu (1) uzyskania dostępu i korzystania z Platformy lub Usług Binance; oraz (2) zawarcia i dostarczenia oraz wykonania Transakcji dokonywanych w ramach niniejszych Warunków i wszelkich umów zawartych na podstawie lub w związku z niniejszymi Warunkami, zostały bezwarunkowo uzyskane na piśmie, ujawnione nam na piśmie i nie zostały wycofane lub zmienione;

f. Niniejsze Warunki oraz wszelkie umowy zawarte na podstawie lub w związku z niniejszymi Warunkami stanowią ważne i prawnie wiążące zobowiązania, egzekwowalne wobec Ciebie zgodnie z ich warunkami;

g. że jeżeli występujesz jako konsument, nie przysługuje Ci ustawowe prawo odstąpienia od umowy w przypadku umów dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych z obowiązkiem ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, w szczególności nabycia walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów oraz praw, w tym umów opartych wyłącznie na różnicy cen, opcji oraz pochodnych, zawartych na uzgodniony dzień lub uzgodniony okres, będących w obrocie rynkowym;

h. że nie jesteś Osobą Niedozwoloną;

i. jeśli jesteś osobą prawną, jesteś należycie zarejestrowany, należycie działający, zgodnie z prawem Twojej jurysdykcji i masz pełne prawo do prowadzenia swojej działalności. Jeśli jesteś osobą fizyczną, masz nie mniej niż 18 lat; oraz

j. Twój dostęp i korzystanie z Platformy lub Usług Binance, wykonanie i dostarczenie oraz wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków oraz wszelkich umów zawartych na podstawie lub w związku z niniejszymi Warunkami, nie będzie:

i. w przypadku osób prawnych, wspólników spółek osobowych lub powierników trustów skutkować naruszeniem lub konfliktem z jakimkolwiek postanowieniem statutu, umowy spółki, aktu założycielskiego trustu lub równoważnych dokumentów założycielskich;

ii. skutkować naruszeniem lub stanowić niewykonanie zobowiązania wynikającego z jakiegokolwiek instrumentu, umowy, dokumentu lub zobowiązania, którego stroną jesteś lub którym jesteś związany lub podlega Twój majątek; oraz

iii. spowoduje, że Ty lub my lub jakakolwiek strona trzecia naruszy jakiekolwiek obowiązujące prawo, dekret lub wyrok sądu, lub jakiekolwiek orzeczenie arbitra, lub orzeczenie jakiegokolwiek organu rządowego lub regulacyjnego w jakiejkolwiek jurysdykcji.

27. Zastrzeżenia dotyczące technologii

27.1 Brak oświadczeń lub zapewnień. Usługi Binance oraz wszelkie informacje udostępniane na Stronach i Platformie, w tym Usługi Czatu, są świadczone na zasadzie "takie jakie są" i "jak są dostępne" bez żadnych oświadczeń lub zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo. W szczególności wyłączamy wszelkie dorozumiane zapewnienia tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie zapewnień, że dostęp do Stron, Platformy, któregokolwiek z Twoich Rachunków Binance, Usług Binance lub jakichkolwiek materiałów w nich zawartych będzie ciągły, nieprzerwany, terminowy lub wolny od błędów. Może to spowodować niemożność prowadzenia obrotu na Platformie przez pewien czas, a także opóźnienia czasowe. 

27.2 Zawieszenie dostępu. Możemy, od czasu do czasu, zawiesić dostęp do Twojego Konta Binance lub Usług Binance, zarówno w przypadku planowanych, jak i awaryjnych prac konserwacyjnych. Podejmiemy uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia, że Transakcje na Platformie są przetwarzane w odpowiednim czasie, ale nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących ilości czasu potrzebnego do zakończenia przetwarzania, który zależy od wielu czynników pozostających poza naszą kontrolą.

27.3 Treść. Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje na Stronach i Platformie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, że treści na Stronach i Platformie, w tym informacje w odniesieniu do Usług Binance, są dokładne, kompletne lub aktualne.

27.4 Strony internetowe osób trzecich. Linki do stron internetowych osób trzecich (w tym, bez ograniczeń, treści, materiałów i/lub informacji na stronach internetowych osób trzecich) mogą być udostępniane jako udogodnienie, ale nie są przez nas kontrolowane. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne treści, materiały, informacje lub usługi zawarte na stronach internetowych osób trzecich dostępnych lub połączonych z Platformą lub Stronami.     

27.5 Dostęp do Sieci i Kompatybilność: Jesteś odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do sieci danych niezbędnych do korzystania z Usług Binance. Jesteś odpowiedzialny za nabycie i aktualizację kompatybilnego sprzętu lub urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu i korzystania z Usług Binance i Stron oraz wszelkich ich aktualizacji. Binance nie gwarantuje, że Usługi Binance, lub jakakolwiek ich część, będą funkcjonować na określonym sprzęcie lub urządzeniach. Usługi Binance mogą podlegać awariom i opóźnieniom związanym z korzystaniem z Internetu i komunikacji elektronicznej.

28. Zwolnienie z odpowiedzialności

28.1 Roszczenia stron trzecich. W zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo, zwalniasz nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, pozwów, działań, żądań, sporów, zarzutów lub dochodzeń wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią, organ rządowy lub organ branżowy, a także przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami (rzeczywistymi i wynikowymi), stratami (w tym wszelkie straty bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, utrata zysku, utrata reputacji), koszty i wydatki, w tym bez ograniczeń wszelkie odsetki, kary i opłaty prawne i inne uzasadnione honoraria adwokackie oraz inne profesjonalne koszty i wydatki ("Straty"), wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z: 

a. dostępu do lub korzystania z Konta Binance lub Usług Binance; 

b. naruszenie lub domniemane naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków lub naruszenie przez Ciebie jakiejkolwiek innej klauzuli lub podpunktu niniejszych Warunków, w tym Warunków Produktu i wszelkich innych warunków włączonych przez odniesienie; 

c. naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek Obowiązującego Prawa; oraz 

d. naruszenie przez Ciebie praw jakiejkolwiek strony trzeciej. 

28.2 Kontrola. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia kontroli nad obroną wszelkich roszczeń osób trzecich, które podlegają odszkodowaniu przez Ciebie, w którym to przypadku będziesz współpracował w pełnym zakresie wymaganym przez nas w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony. W zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo, nie będziesz rozstrzygał żadnych roszczeń lub Strat bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. 

28.3 Zwolnienie. W zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo niniejszym wyrażasz zgodę na zwolnienie nas z wszelkich roszczeń i żądań (oraz zrzeczenie się wszelkich praw, jakie możesz mieć wobec nas w związku z wszelkimi Stratami, jakie możesz ponieść), wynikających bezpośrednio lub pośrednio z lub w związku z jakimkolwiek sporem, jaki masz z innym użytkownikiem lub inną osobą trzecią w związku z Usługami Binance (w tym wszelkimi Transakcjami na Aktywach Cyfrowych) lub przedmiotem niniejszych Warunków.

29. Odpowiedzialność

29.1. Nasza odpowiedzialność. Nasza odpowiedzialność, a także odpowiedzialność Podmiotów Binance, wobec Ciebie lub osób trzecich w jakichkolwiek okolicznościach jest ograniczona do rzeczywistej kwoty straty lub szkody, która jest spowodowana bezpośrednio i jest racjonalnie przewidywalna przez nasze naruszenie niniejszych warunków, a jeśli jest to dozwolone przez prawo, w żadnym wypadku nie przekracza [3.000 USD]. Taka kwota zostanie Ci przez nas wypłacona w pełnej i ostatecznej ugodzie i zaspokojeniu naszej całkowitej odpowiedzialności i odpowiedzialności Podmiotów Binance za wszelkie straty lub szkody, które są spowodowane bezpośrednio i są racjonalnie przewidywalne przez nasze naruszenie tych warunków. W zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że odszkodowanie jest odpowiednim środkiem naprawczym i że nie będziesz uprawniony do żadnych innych roszczeń lub prawnych środków naprawczych, w tym, ale nie tylko, do wszelkich roszczeń rzeczowych, nakazów, lub określonego świadczenia.

29.2. Ograniczenia odpowiedzialności. Niezależnie od wszelkich innych klauzul zawartych w niniejszych Warunkach oraz w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo, w żadnym wypadku my ani żaden Podmiot Binance nie będzie odpowiedzialny ani nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Ciebie lub innej osoby lub podmiotu za:

a. wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty (w tym utratę zysków, biznesu lub możliwości), szkody lub koszty wynikające z lub w związku z:

i. jakimkolwiek ryzykiem określonym w Ostrzeżeniu o Ryzyku, aktualizowanym od czasu do czasu;

ii. działanie protokołów, na których opierają się jakiekolwiek Aktywa Cyfrowe, ich funkcjonalność, bezpieczeństwo lub dostępność;

iii. tym czy Stablecoiny utrzymują swoją wartość w stosunku do jakichkolwiek aktywów, lub czy emitent Stablecoinów posiada wystarczające rezerwy w stosunku do jakichkolwiek Stablecoinów;

iv. wszelkimi działaniami lub brak działania zgodnie z niniejszymi Warunkami;

v. wszelkimi nieścisłościami, wadami lub pominięciem danych dotyczących ceny Aktywów Cyfrowych, wszelkimi błędami lub opóźnieniami w przesyłaniu takich danych oraz przerwy w działaniu takich danych;

vi. przeprowadzaną przez nas regularnie lub nieplanowanie konserwacją, w tym wszelkimi przerwami w świadczeniu usług i zmianami wynikającymi z takich konserwacji; 

vii. kradzieżą urządzenia umożliwiającego dostęp i korzystanie z Usług Binance;

viii. działaniami, zaniechaniami lub naruszeniami niniejszych Warunków przez innych użytkowników oraz wszelkie szkody spowodowane działaniami jakichkolwiek innych osób trzecich;

ix. (1) za szkody lub przerwy spowodowane przez wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące lub inne złośliwe oprogramowanie, które może mieć wpływ na Twój komputer lub inny sprzęt, lub wszelkie ataki typu phishing, spoofing lub inne; (2) w przypadku, gdy Twój sprzęt ulegnie awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu lub wszelkie zapisy lub dane przechowywane na Twoim sprzęcie zostaną uszkodzone lub utracone z jakiegokolwiek powodu; lub (3) w przypadku korzystania przez Ciebie z Internetu w celu połączenia się z Usługami Binance lub jakichkolwiek problemów technicznych, awarii systemu, usterek, awarii linii komunikacyjnej, dużego ruchu internetowego lub zapotrzebowania, związanych z tym problemów, naruszeń bezpieczeństwa lub jakichkolwiek podobnych problemów technicznych lub doświadczonych usterek;

x. naszą decyzję o odrzuceniu Twojego wniosku o otwarcie Konta Binance, zgodnie z punktem 7.1;

xi. jakimkolwiek rozwiązaniem, zawieszeniem, wstrzymaniem lub ograniczeniem dostępu do jakiegokolwiek Konta Binance lub Usług Binance, w tym niemożność wypłacania Aktywów Cyfrowych, wydawania Zleceń lub zawierania Transakcji w okresie zawieszenia, wstrzymania lub ograniczenia, zgodnie z niniejszymi Warunkami lub jakimikolwiek Warunkami Produktu;

xii. wszelkimi limitami Transakcji mającymi zastosowanie do Twojego Rachunku Binance, zgodnie z punktem 14.1;

xiii. wszelkimi wyborami dokonanymi przez nas w celu wspierania lub nie wspierania Aktywów Cyfrowych, zgodnie z punktem 15.1;

xiv. brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą przy użyciu podanych przez Ciebie danych kontaktowych, zgodnie z punktem 3.2;

xv. zamknięciem przez nas konta nieaktywnego, zgodnie z punktem 19.2;

xvi. niepowodzeniem Transakcji lub długości czasu potrzebnego do zakończenia jakiejkolwiek Transakcji, zgodnie z punktem 12.1;

xvii. działalnością animatorów rynku, zgodnie z punktem 13.2;

xviii. poleganiem przez nas na jakimkolwiek Zleceniu wysłanym z Konta Binance lub Kont Email;

xix. naszą odmową lub opóźnieniem w działaniu na podstawie jakiegokolwiek Zlecenia, zgodnie z punktem 11.1;

xx. jakimkolwiek naruszeniem bezpieczeństwa Twojego Konta e-mail lub Naruszenie bezpieczeństwa; 

xxi. poprawnością, jakością, dokładnością, bezpieczeństwem, kompletnością, niezawodnością, wydajnością, terminowością, wyceną lub ciągłą dostępnością Usług Binance lub opóźnieniem lub zaniechaniem Usług Binance, lub niepowodzeniem jakiegokolwiek połączenia lub usługi komunikacyjnej w celu zapewnienia lub utrzymania Twojego dostępu do Usług Binance, lub za przerwę w lub zakłócenia w Twoim dostępie lub jakiejkolwiek błędnej komunikacji między nami, niezależnie od przyczyny; oraz 

xxii. wszelkimi Transakcjami, Zleceniami lub operacjami dokonanymi przez Ciebie lub rzekomo dokonanymi przez Ciebie za pośrednictwem Twojego Konta e-mail lub Konta Binance; i/lub

b. wszelkie straty w działalności gospodarczej, zyski, przewidywane oszczędności lub możliwości, lub wszelkie specjalne, karne, obciążające, przypadkowe, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, wynikające z lub w związku z naszymi Stronami, Platformą, Twoim Kontem Binance, Usługami Binance, niniejszymi Warunkami, Warunkami Produktu, Polityką Prywatności i/lub wszelkimi umowami zawartymi na mocy lub w związku z niniejszymi Warunkami lub w inny sposób.

c. Jakikolwiek spór, który nie został wszczęty w drodze formalnego działania prawnego w ciągu sześciu lat kalendarzowych (lub trzech lat kalendarzowych w przypadku osób niebędących konsumentami) od zdarzenia będącego przyczyną sporu. Zgadzasz się i przyznajesz że niniejszy punkt zmienia wszelkie terminy przedawnienia obowiązujące w inny sposób na mocy prawa oraz że jeśli obowiązujące prawo tego zabrania, niniejsza klauzula będzie odczytywana jako termin przedawnienia o minimalnej możliwej do wyegzekwowania długości. Bez uszczerbku dla ogólności powyższego, zwraca się również uwagę na punkt 33, zgodnie z którym spory będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu.

29.3. Szkody lub zakłócenia. W zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zakłócenia spowodowane przez wirusy komputerowe, programy szpiegujące, programy typu scareware, konie trojańskie, robaki lub inne złośliwe oprogramowanie, które mogą mieć wpływ na Twój komputer lub inny sprzęt, a także za wszelkie ataki typu phishing, spoofing lub inne. Zalecamy regularne korzystanie z renomowanego i łatwo dostępnego oprogramowania do wykrywania i zapobiegania wirusom. Należy również pamiętać, że usługi SMS i e-mail są podatne na ataki typu spoofing i phishing i należy zachować ostrożność przy przeglądaniu wiadomości rzekomo pochodzących od nas. Ty oraz, w stosownych przypadkach, Twoje Osoby Powiązane jesteście odpowiedzialni za wszystkie dane uwierzytelniające do logowania, w tym nazwy użytkowników i hasła, i musicie te dane przechowywać w bezpiecznym miejscu przez cały czas.

ROZSTRZYGANIE SKARG I SPORÓW

30. Skargi

30.1 Jak złożyć skargę. Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, aby poinformować nas o tym, a my postaramy się ją rozwiązać. Możesz złożyć skargę w formie pisemnej, korzystając z następujących metod:

a. drogą elektroniczną na adres skargi@binance.com; lub

b. za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem www.binance.com/pl/support/requests/new.

30.2 Co się stanie, gdy złożysz skargę. Poinformujemy Cię o otrzymaniu skargi w ciągu dwóch (2) dni roboczych. Poinformujemy Cię również o naszym procesie składania skarg i będziemy informować Cię na bieżąco o postępach w rozpatrywaniu Twojej skargi. W ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od otrzymania skargi przekażemy Ci pisemną odpowiedź zawierającą naszą ostateczną decyzję w sprawie Twojej skargi wraz z uzasadnieniem. 

30.3 Jeśli nie możemy rozstrzygnąć skargi. Jeśli nie uda nam się rozstrzygnąć Twojej skargi lub pozostaniesz niezadowolony, możesz wszcząć Spór zgodnie z punktem 32 poniżej. 

31. Zawiadomienie o roszczeniu

31.1 Jak zgłosić Spór. W przypadku wystąpienia Sporu strona powinna najpierw powiadomić o nim drugą stronę w formie pisemnej na:

a. następujący adres e-mail w przypadku zawiadomienia nas: skargi@binance.com]; oraz

b. Konto E-mail, w przypadku powiadomienia Ciebie.

31.2 Co się stanie, gdy zgłosisz Spór. Strony powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia Sporu. Rozmowy muszą pozostać poufne i bez uszczerbku, a wszelkie rozmowy ugodowe lub oferta nie mogą być wykorzystane jako dowód w żadnym postępowaniu prawnym.

31.3 Jeśli nie możemy rozwiązać Sporu. Jeśli strony nie są w stanie polubownie rozwiązać Sporu w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 32.1 powyżej (niezależnie od tego, czy któraś ze stron podjęła jakąkolwiek próbę rozwiązania sporu), Spór zostanie przekazany i ostatecznie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu zgodnie z punktem 33 poniżej lub w przypadku, gdy jesteś konsumentem, również, według uznania, przez właściwy sąd mający jurysdykcję nad Tobą. 

32. Umowa o arbitraż

32.1 Arbitraż. Z wyjątkiem przypadków, w których zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące prawa konsumenckiego, wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Zasadami Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej ("ICC") przez jednego lub więcej arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami. Żadne orzeczenie ani zarządzenie proceduralne wydane w ramach arbitrażu nie będzie publikowane. Miejscem arbitrażu jest Paryż (Francja), a językiem arbitrażu jest język angielski.

32.2 Poufność. Strony zgadzają się, że wszystkie sprawy związane z arbitrażem muszą być utrzymywane w tajemnicy. Istnienie arbitrażu, wszelkie niepubliczne informacje przekazane w ramach arbitrażu oraz wszelkie wnioski, postanowienia lub nagrody wydane w ramach arbitrażu nie będą ujawniane żadnej stronie z wyjątkiem trybunału arbitrażowego, ICC, stron, ich doradców, ekspertów, świadków, księgowych i audytorów, ubezpieczycieli i reasekuratorów oraz wszelkich innych osób niezbędnych do prowadzenia arbitrażu, pod warunkiem, że takie poufne informacje zostaną przekazane takim stronom na zasadzie poufności.     

Niezależnie od powyższego:

a. każda ze stron może ujawnić takie informacje poufne w zakresie, w jakim ujawnienie ich jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, ochrony lub dochodzenia prawa, egzekwowania lub zaskarżenia orzeczenia w postępowaniu prawnym prowadzonym w dobrej wierze lub w inny sposób dozwolony zasadami ICC; oraz

b. możemy ujawnić takie informacje poufne Podmiotom Binance.

Niniejszy punkt 33.2 będzie obowiązywał po rozwiązaniu niniejszych Warunków oraz po zakończeniu lub zawieszeniu postępowania arbitrażowego wszczętego na podstawie niniejszych Warunków.

     

32.3 OGRANICZENIE: ZWRACAMY UWAGĘ NA OKRES OGRANICZENIA W KLAUZULI 30.2(C), W KTÓRYM JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO WSZCZĘCIA ARBITRAŻU, A NIEWYKONANIE TEGO ZRZECZENIA ZWALNIA NAS Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.     

32.4 W przypadku niezadowolenia z naszej decyzji i wyjaśnień zawartych w odpowiedzi na skargę, możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskiego lub Wojewódzkiego Rzecznika Konsumentów, bądź organizacji konsumenckich. Szczegółowe informacje o takich instytucjach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl

32.5 Możesz skorzystać z platformy ODR (platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami w Unii Europejskiej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr) w celu rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych online, w tym z niniejszych Warunków. Platforma ODR umożliwia przesyłanie skarg do podmiotu uprawnionego (podmiotu zajmującego się arbitralnym rozstrzyganiem sporów).

33. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki (w tym umowa arbitrażowa z klauzuli 33) podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

OGÓLNIE 

34. Warunki ogólne

34.1 Obowiązujące prawo. Użytkownik oraz każda Osoba Powiązana musi przestrzegać wszystkich przepisów Obowiązującego Prawa, wymogów licencyjnych oraz praw osób trzecich (w tym przepisów dotyczących prywatności danych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) podczas korzystania z Usług Binance, Konta Binance oraz Platformy.

34.2 Powiadomienia. Możemy przekazywać powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na Twoje Konto E-mail. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że Konto E-mail jest aktualne. Powiadomienia mogą być przekazywane i są uważane za otrzymane, jeśli zostały wysłane na Twoje Konto E-mail, niezależnie od tego, czy otrzymano powiadomienie o niepowodzeniu dostawy.

Możesz przekazywać nam zawiadomienia tylko zgodnie z naszymi wytycznymi, które mogą się zmieniać od czasu do czasu. 

Wszelkie zawiadomienia, zgody lub inne komunikaty udzielane na podstawie niniejszych Warunków muszą być pisemne, w języku polskim i podpisane lub w inny sposób upoważnione przez stronę je udzielającą.

34.3 Ogłoszenia. Wszystkie oficjalne ogłoszenia, wiadomości, promocje, konkursy i zrzuty będą wymienione na Stronie Internetowej. Ogłoszenia te są ważne i mogą dotyczyć kwestii, które mogą mieć wpływ na wartość Twoich Aktywów Cyfrowych lub ich bezpieczeństwo. Jesteś odpowiedzialny za monitorowanie Strony Internetowej, czytanie i rozważanie tych ogłoszeń.

34.4 Całość umowy. Warunki, wraz z wszelkimi Warunkami Produktu, stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do Usług Binance. Każda ze stron potwierdza, że w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo nie polegała i nie będzie miała prawa ani środków prawnych w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń, reprezentacji, zapewnień lub gwarancji (niezależnie od tego, czy zostały one złożone w sposób niedbały lub niezawiniony), innych niż wyraźnie określone w Warunkach lub jakichkolwiek Warunkach Produktu.

34.5 Cesja. Zarówno my, jak i Ty nie możemy dokonywać cesji żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

34.6 Nieważność. Jeżeli w jakimkolwiek momencie jakakolwiek punkt Warunków jest lub stanie się niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny pod jakimkolwiek względem, nie wpłynie to w żaden sposób na legalność, ważność lub wykonalność pozostałych punktów Warunków.

34.7 Nagrania. Wyrażasz zgodę na nagrywanie przez nas wszelkich rozmów telefonicznych, mailowych i na czacie z Tobą, jak również wszelkich innych form komunikacji, w tym komunikację używaną do wydawania Zleceń lub dokonywania Transakcji, pomiędzy Tobą a nami, oraz że nagrania mogą być wykorzystane jako dowód w każdym postępowaniu związanym z jakąkolwiek umową z Tobą. Nagrania te będą naszą wyłączną własnością.

34.8 Język. Niniejsze Warunki zostały przekazane Ci w języku polskim i angielskim. W przypadku niespójności lub niejasności, tekst w języku polskim będzie rozstrzygający.

34.9 Prawa osób trzecich. Z wyłączeniem odniesień do Podmiotów Binance, nic co zostało wyrażone lub wymienione w niniejszych Warunkach nie będzie interpretowane jako dające osobie innej niż strony niniejszych Warunków jakiekolwiek prawne lub słuszne prawo, środek zaradczy lub roszczenie na mocy lub w odniesieniu do niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek punktu niniejszych Warunków. Warunki oraz wszystkie ich punkty są przeznaczone na wyłączną korzyść stron niniejszych Warunków oraz ich następców i dozwolonych cesjonariuszy.

34.10 Przetrwanie. Wszystkie punkty niniejszych Warunków, które ze swej natury wykraczają poza okres wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszych Warunków, będą nadal obowiązywać po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków.

34.11 Stosunek stron. Binance jest niezależnym wykonawcą, ale nie jest Twoim agentem w realizacji niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki nie mogą być interpretowane jako fakty lub dowody stowarzyszenia, wspólnego przedsięwzięcia, partnerstwa lub franczyzy między stronami.

34.12 Siła Wyższa. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie czynności wymaganych przez niniejsze Warunki w zakresie, w jakim opóźnienie lub nie wykonanie jest spowodowane przez Zdarzenie Siły Wyższej.

34.13 Brak zrzeczenia się. Żadne opóźnienie lub zaniechanie przez nas wykonania jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego na mocy Warunków nie będzie oznaczało zrzeczenia się wykonywania tego prawa lub środka prawnego w przyszłości ani innych praw lub środków prawnych na mocy Warunków. Prawa i środki zaradcze przewidziane w Warunkach są łączne i nie wyłączają żadnych praw ani środków zaradczych przewidzianych przez Obowiązujące Prawo.

34.14 Potrącenie. Oprócz wszelkich środków prawnych lub innych środków dostępnych na mocy Warunków lub prawa, każda strona może potrącić wszelkie kwoty, które jest winna innej stronie na mocy Warunków lub w inny sposób. 

34.15 Prywatność innych osób. W przypadku otrzymania informacji o innym użytkowniku za pośrednictwem Platformy lub w wyniku korzystania z Usług Binance, należy zachować poufność informacji i wykorzystywać je wyłącznie w związku z Usługami Binance i zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Nie wolno ujawniać ani rozpowszechniać informacji o użytkowniku osobom trzecim ani wykorzystywać informacji w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to racjonalnie konieczne do przeprowadzenia Transakcji.

34.16 Śmierć posiadacza rachunku Binance. W przypadku Twojej śmierci lub niezdolności do pracy, zarządca majątku spadkowego lub osoba pozostająca przy życiu lub osoby pozostające przy życiu muszą przekazać nam pisemne powiadomienie tak szybko, jak to możliwe. Jeśli mamy powód, aby sądzić, że nie żyjesz, możemy zawiesić Twoje Konto Binance. Twoje Konto Binance zostanie zawieszone do czasu gdy: 

c. zarządca majątku spadkowego lub spadkobierca (1) założy Konto Binance zgodnie z niniejszymi Warunkami; lub (2) dostarczy zlecenie przelewu; oraz

d. przedstawi wystarczającą dokumentację prawną, że jest uprawniony do otrzymania aktywów na Twoim Koncie Binance; lub

e. dostarczysz wystarczający dowód, że nie jesteś osobą zmarłą. 

Beneficjenci otrzymujący przelew otrzymają zlikwidowaną wartość aktywów na Koncie Binance, pomniejszoną o wszelkie opłaty i koszty związane z przelewem. Nasza zdolność do dostarczenia Twojemu przedstawicielowi aktywów znajdujących się na Twoim Koncie Binance podlega ograniczeniom nałożonym przez Obowiązujące Prawo i niniejsze Warunki. Nie zobowiązujemy się do żadnego konkretnego terminu przekazania aktywów znajdujących się na koncie Binance.

34.17 Podatki. Do Twoich obowiązków należy ustalenie, jakie, jeśli w ogóle, podatki mają zastosowanie do płatności dokonywanych lub otrzymywanych przez Ciebie, a także do Twoich obowiązków należy pobranie, zgłoszenie i przekazanie właściwego podatku do odpowiedniego organu podatkowego. Zgadzasz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za określenie, czy jakiekolwiek podatki mają zastosowanie do korzystania z Usług Binance, lub za zbieranie, zgłaszanie lub przekazywanie jakichkolwiek podatków wynikających z jakiejkolwiek Transakcji lub korzystania z Usług Binance. 

Przyjmujesz do wiadomości, że możemy sporządzić pewne raporty dla organów podatkowych dotyczące Transakcji dokonanych na Platformie, oraz że możemy, według własnego uznania lub zgodnie z wymogami Obowiązującego Prawa, dostarczyć Ci dodatkową dokumentację lub zapisy potrzebne do obliczenia wszelkich zobowiązań podatkowych. Możemy również wstrzymać i odliczyć wszelkie podatki należne zgodnie z Obowiązującym Prawem według naszego uznania.

35. Definicje i interpretacja

35.1 W niniejszych Warunkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy co innego wynika z kontekstu, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:

ID Dostępu oznacza dane Twojego Konta Binance, nazwę użytkownika, hasła, osobiste numery identyfikacyjne, klucze API, tajne klucze API lub wszelkie inne kody lub formy uwierzytelnienia, które wykorzystujesz w celu uzyskania dostępu do Konta Binance lub Usług Binance lub do przesyłania Zleceń.

Historia Konta oznacza pisemny zapis (w tym zapisy elektroniczne) Transakcji i Twojego Konta Binance.

Ustawa AML oznacza ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593, ze zm.).

API oznacza interfejs programowania aplikacji.

Obowiązujące Prawo oznacza wszelkie odpowiednie lub mające zastosowanie ustawy, przepisy prawa (w tym przepisy prawa zwyczajowego), zasady słuszności, reguły, rozporządzenia, zasady i wymogi regulacyjne, zawiadomienia, zarządzenia, pisma, nakazy, wyroki, regulaminy, orzeczenia, dyrektywy, proklamacje, okólniki, obowiązkowe kodeksy postępowania, wytyczne, notatki i interpretacje (czy to organu rządowego, regulacyjnego lub innego organu, lub organizacji samoregulacyjnej, której członkiem jest Binance), które mają zastosowanie do świadczenia, otrzymywania lub korzystania z Usług Binance, lub jakichkolwiek innych produktów dostarczanych, wykorzystywanych lub otrzymywanych w związku z Usługami Binance, niniejszymi Warunkami lub jakimikolwiek Warunkami Produktu.

Stablecoin ma znaczenie nadane mu w punkcie 15.3.

Binance, my, nasz, nam lub nas oznacza Binance Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 41, 00-540 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000993435, NIP: 7011106993 oraz REGON: 523193340.

Konto Binance oznacza wszelkie konta (w tym Korporacyjne Konta Binance) lub subkonta (w tym wszelkie Subkonta Binance), które zostały otwarte dla Ciebie przez Binance w celu rejestracji Twojego korzystania z Usług Binance.

Podmioty Binance oznaczają Binance, jej podmioty stowarzyszone, podmioty powiązane, bezpośredni lub pośredni podmiot dominujący lub podmiot zależny, a także podmiot znajdujący się pod wspólną kontrolą, oraz każdy z ich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i współpracowników.

API Binance oznacza interfejs udostępniony Ci przez Podmiot Binance, jako usługa lub aplikacje osób trzecich opierające się na takim interfejsie.

Binance IP oznacza Utworzoną Własność Intelektualną oraz wszystkie inne Prawa Własności Intelektualnej będące własnością lub licencjonowane, na zasadzie sublicencji, na rzecz nas na dzień obowiązywania Warunków oraz wszelkie inne Prawa Własności Intelektualnej będące własnością lub nabyte przez lub licencjonowane, na zasadzie sublicencji, na rzecz nas po dacie rozpoczęcia obowiązywania niniejszych Warunków, które dostarczamy Ci w trakcie świadczenia Usług Binance.

Usługi Binance oznaczają usługi, które Ci oferujemy za pośrednictwem Platformy.

Subkonto Binance oznacza subkonto założone w ramach głównego Konta Binance.

Usługa Czat ma znaczenie nadane jej w punkcie 5.

Korporacyjne Konto Binance oznacza Konto Binance prowadzone dla spółki, podmiotu lub innej organizacji w celu świadczenia Usług Binance.

Utworzona Własność Intelektualna oznacza wszelkie Prawa własności intelektualnej stworzone przez Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym Materiały Użytkownika, ale z wyłączeniem wszelkiej innej własności intelektualnej Użytkownika.

Aktywa Cyfrowe oznaczają cyfrową reprezentację wartości lub praw, które mogą być przenoszone i przechowywane elektronicznie, przy użyciu technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii, w tym m.in. kryptowaluty, stablecoiny, niewymienne tokeny i stokenizowane pochodne wszelkich innych aktywów cyfrowych.

Spór oznacza jakikolwiek spór, roszczenie, polemikę lub różnicę wynikającą z, odnoszącą się do lub mającą jakikolwiek związek z Warunkami, jakimikolwiek Warunkami Produktu, w tym wszelkie spory dotyczące ich istnienia, ważności, przedmiotu, interpretacji, wykonania, naruszenia, negocjacji, rozwiązania, wykonalności lub konsekwencji ich nieważności, a także wszelkie spory dotyczące jakichkolwiek zobowiązań pozaumownych wynikających z nich lub w związku z nimi.

Dominujące Aktywa Cyfrowe oznaczają Aktywa Cyfrowe Fork, które dominują nad jedną lub kilkoma innymi wersjami Aktywów Cyfrowych, które podlegały odpowiednim Forkom, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez nas wedle własnego uznania.

Konto E-mail oznacza konto/a e-mail powiązane z Twoim Kontem/ami Binance, zgodnie z ustaleniami z Binance, zgodnie z wszelkimi procesami określonymi przez Binance podczas korzystania z Platformy.

Waluta Fiat oznacza każdą wyemitowaną przez rząd lub bank centralny krajową lub ponadnarodową walutę lub inne zobowiązanie pieniężne denominowane w takiej walucie, które nie jest Aktywem Cyfrowym.

Fork oznacza wszelkie planowane, nieplanowane, nagłe, zaplanowane, oczekiwane, nieoczekiwane, nagłośnione, nie znane, konsensualne lub kontrowersyjne zmiany podstawowych zasad działania określonych Aktywów Cyfrowych, które mogą wystąpić od czasu do czasu, w taki sposób, aby spowodować powstanie jednej lub więcej powiązanych wersji istniejącego Aktywu Cyfrowego.

Zdarzenia Siły Wyższej oznaczają: 

a. jakikolwiek pożar, strajk, zamieszki, niepokoje społeczne, akt terrorystyczny, wojna lub akcja protestacyjna;

b. wszelkie klęski żywiołowe, takie jak powodzie, tornada, trzęsienia ziemi i huragany;

c. każdą epidemię, pandemię lub stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

d. jakikolwiek akt lub rozporządzenie wydane przez rząd, organ ponadpaństwowy lub organ, który naszym zdaniem powstrzymuje nas od świadczenia Usług Binance poprzez Platformę;

e. zawieszenie lub zamknięcie jakiegokolwiek Podmiotu Binance;

f. nacjonalizacja jakiegokolwiek Podmiotu Binance;

g. nałożenia przez rząd limitów lub nietypowych warunków na jakiekolwiek Aktywa Cyfrowe będące przedmiotem obrotu na naszej Platformie;

h. nadmierne zmiany ceny, podaży lub popytu na jakiekolwiek Aktywa Cyfrowe;

i. awarie dotyczące przekazu, komunikacji lub komputerów, w tym awarie zasilania oraz awarie urządzeń elektronicznych lub sprzętu;

j. niewykonanie przez jakiegokolwiek dostawcę, pośrednika, agenta, podmiotu powierniczego, podmiotu pod-powierniczego, dealera, giełdę, platformę stakingu, liquidity pool, dostawcę pomostowego, emitenta Stablecoin, animatora rynku, izby rozliczeniowej lub organizacji regulacyjnej w zakresie wykonywania swoich zobowiązań wobec nas; 

k. niezapewnienie płynności przez dostawcę płynności; 

l. wszelkie spory pracownicze lub handlowe, strajki, akcje protestacyjne lub lokauty (w każdym przypadku inne niż przez Binance lub Podmioty Binance); lub

m. zdarzenie, które znacząco zakłóca rynek Aktywów Cyfrowych, co może obejmować nadmierne zmiany cen, podaży lub popytu na Aktywa Cyfrowe, zarówno regulowane, jak i nieregulowane.

Aktywo Cyfrowe Fork oznacza Aktywo Cyfrowe powstałe w wyniku Forka.

Zlecenie oznacza wszelkie instrukcje, wnioski lub zlecenia przekazane Binance przez Ciebie lub Osobę Powiązaną w związku z obsługą Twojego Konta Binance lub w celu realizacji jakiejkolwiek Transakcji, za pośrednictwem takiego środka oraz w takiej formie i w taki sposób, jaki może wymagać Binance.

Prawa Własności Intelektualnej oznaczają: (a) prawa autorskie, patenty, prawa do baz danych oraz prawa do znaków towarowych, projektów, know-how i informacji poufnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych); (b) wnioski o rejestrację i prawa do ubiegania się o rejestrację któregokolwiek z powyższych praw; oraz (c) wszelkie inne prawa własności intelektualnej oraz równoważne lub podobne formy ochrony istniejące gdziekolwiek na świecie.

Lista Krajów Niedozwolonych oznacza listę krajów dostępną pod adresem oznacza Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Singapur, Malezję, Ontario (Kanada) i inne lokalizacje wskazane od czasu do czasu przez Binance lub dowolnego Partnera Binance.

Warunki Lokalne oznaczają warunki regulujące korzystanie z Usług Binance świadczonych przez Podmiot Binance w dowolnej jurysdykcji.

Straty mają znaczenie nadane w punkcie 28.1.

Oczywisty Błąd oznacza jakikolwiek błąd, pominięcie lub błąd w obliczeniach (niezależnie od tego, czy jest to błąd Binance czy osoby trzeciej), który jest oczywisty lub ewidentny, w tym błąd lub błąd w obliczeniach jakiegokolwiek przedstawiciela Binance, biorąc pod uwagę aktualne rynkowe i ogłaszane notowania, lub jakikolwiek błąd w informacji, źródle, osobie, wyniku lub wymowie.

Aplikacja oznacza każdą aplikację mobilną opracowaną lub dostarczoną przez nas lub którykolwiek z Podmiotów Binance, która umożliwia Ci korzystanie lub dostęp do Usług Binance.

Osoba Powiązana oznacza każdą osobę wskazaną nam i upoważnioną do działania w imieniu użytkownika w odniesieniu do Korporacyjnego Konta Binance.

Platforma oznacza platformę cyfrową, którą my lub którykolwiek z Podmiotów Binance może udostępnić Ci za pośrednictwem Strony Internetowej, Aplikacji, Interfejsu Binance lub za pomocą innych środków, które Podmioty Binance mogą wskazać w celu korzystania z Usług Binance.

Warunki Produktu oznaczają warunki dotyczące konkretnego produktu, które oprócz niniejszych Warunków, mają zastosowanie do korzystania z Usługi Binance.

Organ Regulacyjny oznacza jakikolwiek zagraniczny, krajowy, stanowy, federalny, działający na szczeblu kantonu, miejski lub samorządowy, wykonawczy, legislacyjny, sądowy, administracyjny, nadzorczy lub regulacyjny organ, agencję, organ quasi-rządowy, sąd, komisję, organizację rządową, organizację samoregulacyjną posiadającą uprawnienia regulacyjne, trybunał, sąd arbitrażowy lub panel lub organizację ponadnarodową, lub jakikolwiek ich oddział, w tym jakikolwiek organ podatkowy.

Działalność Niedozwolona oznacza jakąkolwiek nielegalną działalność wymienioną w punkcie 25.1.e.

Podmiot Niedozwolony oznacza osobę lub podmiot prawny, który znajduje się na jakiejkolwiek liście embarga handlowego lub sankcji gospodarczych (takich jak m.in. lista sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, lista specjalnie wyznaczonych obywateli prowadzona przez biuro kontroli aktywów zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC), listy ogłaszane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Polsce na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w paragrafie 3 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2253 (2015) lub w paragrafie 1 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1988 (2011), czy też lista osób niedozwolonych lub lista podmiotów Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, b) zamieszkuje lub ma siedzibę w jakimkolwiek państwie wymienionym na Liście Krajów Niedozwolonych lub c) narusza lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza przepisy Ustawy AML, jak również jest lub była zaangażowana w pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Ostrzeżenie o Ryzyku oznacza ogólne ostrzeżenie o ryzyku opublikowane na Stronie Internetowej.

Naruszenie Bezpieczeństwa oznacza 

a. naruszenie Twojego Konta Binance lub któregokolwiek z Twoich ID Dostępu;

b. utratę, kradzież lub nieuprawnione użycie któregokolwiek z Twoich ID Dostępu lub nieuprawniony dostęp i korzystanie z Twojego Konta Binance lub z Usług Binance w Twoim imieniu; lub

c. wszelkie inne incydenty związane z bezpieczeństwem (w tym atak cybernetyczny) dotyczące Ciebie lub Binance.

Strony oznaczają naszą Stronę Internetową i wszelkie inne witryny, strony, funkcje lub treści, których jesteśmy właścicielem lub które obsługujemy.

Obsługiwane Aktywa Cyfrowe oznaczają te Aktywa Cyfrowe, które są dostępne w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług Binance.

Warunki oznaczają niniejsze warunki korzystania z serwisu, z wszelkimi zmianami wraz z wszelkimi innymi dokumentami wyraźnie włączonymi przez odniesienie do nich, w tym Warunki Produktu.

Znaki towarowe oznaczają Prawa Własności Intelektualnej do znaków towarowych, znaków usługowych i logo używanych i wyświetlanych na lub za pośrednictwem Platformy, Stron i/lub Usług Binance.

Transakcja oznacza sprzedaż, zakup lub zawarcie innych transakcji lub wyrażenie zgody na sprzedaż, zakup lub zawarcie innych transakcji dotyczących Aktywów Cyfrowych, ich pochodnych, innych aktywów lub produktów, które Binance może od czasu do czasu udostępnić na Platformie, a także wpłata lub wypłata Aktywów Cyfrowych lub Waluty Fiat na lub z Konta Binance.     

Materiały Użytkownika oznaczają wszelkie recenzje, posty, informacje, dane i komentarze, które Ty lub inni użytkownicy przekazują nam na Stronach (poprzez nasze formularze "Skontaktuj się z Nami" lub w inny sposób), Platformie, poprzez korzystanie z Usług Binance lub w inny sposób.

Strona Internetowa oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem https://www.binance.com/pl.  

35.2 W niniejszych Warunkach:

a. Nagłówki i numeracja klauzul służą wyłącznie ułatwieniu i nie mają wpływu na znaczenie, pierwszeństwo lub interpretację jakiejkolwiek klauzuli lub podpunktu niniejszych Warunków;

b. słowa "zawierać" lub "w tym" oznaczają w tym bez ograniczeń i zawierać bez ograniczeń;

c. każde zobowiązanie do wykonania lub niewykonania danej czynności uważa się za obejmujące zobowiązanie do nie pozwalania lub nieprzyjmowania do wiadomości wykonania tej czynności lub rzeczy;

d. słowa oznaczające liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i odwrotnie, a słowa oznaczające płeć obejmują każdą płeć; 

e. wszelkie odniesienia do dokumentu dotyczą tego dokumentu w wersji zmienionej, uzupełnionej lub nowelizowanej od czasu do czasu w sposób inny niż z naruszeniem niniejszych Warunków lub tego dokumentu; oraz

f. w przypadku niespójności pomiędzy niniejszymi Warunkami (w tym wszelkimi dokumentami powołanymi w niniejszych Warunkach), niespójność taka zostanie rozwiązana poprzez nadanie takim postanowieniom i dokumentom następującego pierwszeństwa:

i. Warunki Produktu;

ii. Polityka Prywatności; oraz

iii. niniejsze Warunki.

Warunki użytkowania produktu
Usługi Podwójne Inwestycje