Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Przeczytaj O Kartach Podarunkowych Binance i Zagraj w WODL, aby Podzielić się 5000 BUSD w Voucherach Tokenowych! (26.12.2022)

Przeczytaj O Kartach Podarunkowych Binance i Zagraj w WODL, aby Podzielić się 5000 BUSD w Voucherach Tokenowych! (26.12.2022)

2022-12-29 09:59
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Aktywności: 00:00 (UTC) 26.12.2022 do 23:59 (UTC) 01.01.2023
Krypto WODL to mini-gra, która pozwala użytkownikom odgadywać tajemnicze słowa, aby zrozumieć najnowsze wydarzenia na rynku, jednocześnie zdobywając nagrody krypto.
Tematem tego tygodnia jest Karta Podarunkowa Binance. Przeczytaj wybrane artykuły, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i weź udział w odbywającym się w tym tygodniu WODL. Użytkownicy, którzy uzyskają co najmniej pięć poprawnych odpowiedzi, zakwalifikują się do równego udziału w voucherach tokenowych o wartości 5000 BUSD.
Bonus Powitalny Dla Nowych Użytkowników:
Ponadto wszyscy nowi użytkownicy, którzy zarejestrują konto Binance przy użyciu kodu polecającego „WODL” lub tego linku polecającego w Okresie Aktywności, będą kwalifikować się do otrzymania 10% zniżki na opłaty za transakcje spot po pomyślnej weryfikacji tożsamości.
Jak Można Wygrać:
 • Rozegraj do dwóch gier WODL dziennie.
 • Uzyskaj co najmniej pięć poprawnych odpowiedzi w Okresie Aktywności, aby kwalifikować się do równego udziału w nagrodzie o wartości 5000 BUSD w voucherach tokenowych.
* Porada: Tematem tego tygodnia WODL jest Karta Podarunkowa Binance.
Jak Zdobyć Drugi WODL Dnia:
 • Po pierwszej grze, kliknij „Zdobądź Nowy WODL”.
 • Udostępnij jeden z wybranych artykułów dnia w mediach społecznościowych.
 • Odblokuj drugą grę WODL, po pomyślnym udostępnieniu wybranego artykułu w mediach społecznościowych i kliknięciu udostępnianego łącza.
Powiązane Lektury dla WODL w Tym Tygodniu:
Zasady i Warunki:
 • Ta promocja może nie być dostępna w Twoim regionie.
 • Tylko użytkownicy, którzy ukończą KYC do końca Okresu Aktywności, będą kwalifikować się do jakichkolwiek nagród.
 • Niniejsze warunki („Warunki Aktywności”) regulują Twój udział w tej aktywności Crypto WODL(„Aktywność”). Uczestnicząc w tej Aktywności, zgadzasz się na niniejsze Warunki Aktywności oraz następujące warunki dodatkowe: (a) Regulamin Binance Dotyczący Promocji Nagród; (b) Warunki Korzystania z Binance; i c) Polityka Prywatności Binance; z których wszystkie są włączone przez odniesienie do niniejszych warunków.
 • W przypadku jakiejkolwiek niespójności lub konfliktu między niniejszymi Warunkami Działalności a innymi włączonymi warunkami, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Warunków Działalności, a następnie następujące w kolejności pierwszeństwa i w zakresie takiego konfliktu: (a) Regulamin Binance Dotyczący Promocji Nagród; (b) Warunki Korzystania z Binance; oraz (c) Politykę Prywatności Binance.
 • Użytkownicy mogą grać w maksymalnie dwie gry WODL dziennie. Aby odblokować drugi WODL dnia, kliknij „Get A New WODL” po pierwszej grze i udostępnij wybrane artykuły dnia w mediach społecznościowych. Udostępnianie zostanie uznane za udane po kliknięciu udostępnionego linku.
 • Nagrody w postaci voucherów tokenowych zostaną rozdane w ciągu tygodnia po zakończeniu Promocji. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować swój voucher tokenowy poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Okres ważności vouchera tokenowego ustalany jest na 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować voucher tokenowy.
 • W przypadku bonusu powitalnego dla nowego użytkownika 10% rabatu na opłatę za transakcje spot, będzie obowiązywać tak długo, jak długo będzie obowiązywał program polecający Binance.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prawa użytkownika do nagrody, jeśli konto jest zamieszane w jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie (np. wash trading, nielegalne rejestrowanie kont zbiorczych, samodzielne transakcje lub manipulacje na rynku).
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Aktywności bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Aktywności, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś inwestować tylko w produkty, które znasz i gdzie rozumiesz ryzyko. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.