Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD
Binance - Informacja o prywatności
Ostatnia aktualizacja: 23 września 2022 r.
Binance („Binance", „my" lub „nas") zobowiązuje się do ochrony danych naszych klientów i ten obowiązek jest dla nas najwyższym priorytetem.
Niniejsza Informacja o prywatności określa, w jaki sposób Binance gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji Binance, do których odnosi się niniejsza Informacja o prywatności. Binance to ekosystem stron internetowych Binance (których nazwy domen obejmują m.in. www.binance.com/pl), aplikacji mobilnych, klientów, apletów i innych aplikacji, które zostały stworzone w celu oferowania Usług Binance, obejmujący niezależnie obsługiwane platformy, strony internetowe oraz klientów w ramach ekosystemu (np. Otwarta Platforma Binance (Binance Open Platform), Binance Launchpad, Binance Labs, Binance Charity, Binance DEX, Binance X, JEX i bramki fiat). „Operatorzy Binance" oznacza wszystkie podmioty ekosystemu Binance, w tym m.in. osoby prawne, organizacje nieposiadające osobowości prawnej oraz zespoły świadczące i odpowiedzialne za Usługi Binance. W niniejszej Informacji o prywatności pojęcie „Binance” obejmuje Operatorów Binance.
Niniejsza Informacja o prywatności ma zastosowanie do wszystkich podejmowanych przez nas czynności przetwarzania danych osobowych podejmowanych za pośrednictwem platform, stron internetowych oraz przez działy Binance i Operatorów Binance.
Jeśli jesteś klientem lub użytkownikiem naszych usług, niniejsza Informacja o prywatności stosuje się łącznie z warunkami handlowymi i innymi dokumentami umownymi, w tym m.in. umowami, które możemy zawrzeć z Tobą..
Jeśli nie jesteś podmiotem zaangażowanym w ochronę danych, klientem lub użytkownikiem naszych usług, lecz korzystasz z naszej strony internetowej, niniejsza Informacja o prywatności - wraz z naszą Informacją o plikach cookie - również ma zastosowanie .
W związku z tym niniejszą Informację o prywatności należy czytać łącznie z Informacją o plikach cookie, która w sposób szczegółowy określa, jakie pliki cookie wykorzystujemy na naszej stronie internetowej. Nasza Informacja o plikach cookie dostępna jest tutaj

1. Relacja pomiędzy Binance a Tobą

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczeniem usług Binance w Europie jest Binance (Services Holdings) Limited, spółka zarejestrowana pod adresem 6th Floor, South Bank House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia.
W zależności od Twojego miejsca zamieszkania inne podmioty Binance mogą brać udział w niektórych czynnościach przetwarzania, takich jak czynności podejmowane w ramach procedur identyfikacji klientów („Know Your Customer”, „KYC”), które są niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi na Twoją rzecz. Jeśli jesteś na przykład mieszkańcem Francji, za prowadzenie weryfikacji w ramach procedur KYC odpowiedzialna jest Binance France SAS. Te podmioty Binance mogą podejmować czynności jako Administratorzy Twoich danych osobowych oraz wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją o prywatności.

2. 2. Jakie rodzaje danych osobowych są gromadzone i przetwarzane przez Binance? Dlaczego Binance przetwarza moje dane osobowe? Na jakiej podstawie prawnej Binance wykorzystuje Twoje dane osobowe?

I. Jakie dane osobowe Binance gromadzi i przetwarza?
II. Dlaczego Binance przetwarza moje dane osobowe?
III. Podstawa prawna, na jakiej wykorzystujemy dane osobowe (unijne i brytyjskie RODO)
- adres e-mail;
- imię i nazwisko;
- płeć;
- data urodzenia;
- adres domowy;
- numer telefonu;
- narodowość:
- numer identyfikacyjny urządzenia;
- Twój wizerunek na nagraniu wideo lub zdjęciu;
- informacje dotyczące transakcji;
- usługi transakcyjne. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do realizacji zleceń oraz do przekazywania Ci informacji na temat zleceń i usług;
- Komunikacja z Tobą. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do przekazywania Ci informacji dotyczących Usług Binance;
- Gromadzimy i przetwarzamy informacje dotyczące tożsamości oraz Wrażliwe dane osobowe (określone w punkcie I), aby zapewnić zgodność z wymogami identyfikacji klientów Know Your Customer („KYC") zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w tym dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy;
Wykonanie umowy, gdy dostarczamy Ci produkty lub usługi lub przekazujemy Ci informacje na ich temat. Dotyczy to sytuacji, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przyjmowania i obsługi zleceń oraz przetwarzania płatności.
Obowiązek prawny; w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Twoja zgoda, gdy prosimy o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu, o którym Cię poinformujemy. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- adres IP użyty przy połączeniu komputera do internetu;
- login, adres e-mail, hasło i lokalizacja urządzenia lub komputera;
- Metryki Usług Binance (np. wystąpienie błędów technicznych, Twoje interakcje z treścią i funkcjami usług oraz Twoje preferencje dotyczące ustawień);
- wersja i ustawienia strefy czasowej;
- dostarczanie, i ulepszanie Usług Binance, a także rozwiązywanie problemów. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności, prowadzenia analizy wydajności, naprawy błędów oraz poprawy użyteczności i skuteczności Usług Binance.
Nasz prawnie uzasadniony interes oraz interes naszych użytkowników, np. w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom, aby chronić bezpieczeństwo naszych użytkowników, nas samych lub innych osób;
Wykonanie umowy, gdy dostarczamy Ci produkty lub usługi lub przekazujemy Ci informacje na ich temat. Dotyczy to sytuacji, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przyjmowania i obsługi zleceń i przetwarzania płatności.
- historia transakcji;
- Informacje z innych źródeł: możemy z innych źródeł pozyskiwać Twoje dane, takie jak informacje o historii kredytowej pozyskiwane z biur informacji kredytowych;
Zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem kredytowym. Przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania i wykrywania oszustw i nadużyć, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym użytkownikom, zapewnić bezpieczeństwo świadczonych Usług Binance i innych. Możemy również stosować metody scoringowe w celu oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym.
Obowiązek prawny; w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Nasz prawnie uzasadniony interes oraz interes naszych użytkowników, np. w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom, aby chronić bezpieczeństwo naszych użytkowników, nas samych lub innych osób;
- Informacje dotyczące Twojej aktywności. Możemy przetwarzać informacje dotyczące Twojego zachowania i aktywności w celach marketingowych i reklamowych.
- Poprawa świadczonych przez nas usług. Przetwarzamy dane osobowe, aby podnieść jakość świadczonych przez nas usług oraz poprawić komfort korzystania z naszego serwisu;
- Rekomendacje i personalizacja. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu rekomendowania funkcji i usług, które mogą Cię interesować, określenia Twoich preferencji oraz zapewnienia personalizacji Usług Binance;
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ulepszaniu świadczonych przez nas usług;
Twoja zgoda, gdy prosimy o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu, o którym Cię poinformujemy. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Po wycofaniu Twojej zgody przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w danym celu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

3. Czy osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług Binance?

Binance nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usług Binance i nie zbiera świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia.

4. Co z plikami cookie i innymi identyfikatorami?

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne narzędzia, aby poprawiać Twój komfort korzystania z naszego serwisu, dostarczać Ci nasze usługi, wspomagać nasze działania marketingowe oraz poprawiać jakość świadczonych przez nas usług poprzez zrozumienie, w jaki sposób nasi klienci korzystają z naszych usług. W zależności od przepisów obowiązujących w Twoim kraju baner w oknie Twojej przeglądarki poinformuje Cię o tym, w jaki sposób możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Informacja o plikach cookie dostępna jest tutaj.

5. Czy Binance udostępnia moje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim (w tym innym podmiotom Binance), jeśli uznamy, że udostępnienie Twoich danych jest dopuszczalne lub wymagane na podstawie stosunku umownego, którego stroną jest Binance lub Ty, przepisów ustawowych lub wykonawczych lub żądania organu prowadzącego postępowanie. Udostępniając Twoje dane osobowe innym podmiotom Binance, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że podmiot otrzymujący dostęp do Twoich danych podlega niniejszej Informacji o prywatności lub stosuje praktyki, które chronią co najmniej w takim samym stopniu co praktyki wskazane w niniejszej Informacji o prywatności. Na przykład jeśli jesteś mieszkańcem Francji, za prowadzenie weryfikacji w ramach procedur KYC odpowiedzialna jest Binance France SAS.
Możemy również udostępniać dane osobowe następującym osobom:
 • Zewnętrzni dostawcy: Zatrudniamy zewnętrzne podmioty i osoby do podejmowania w naszym imieniu różnych czynności. Czynności te obejmują m.in. analizę danych, wsparcie marketingowe, przetwarzanie płatności, przekazywanie treści oraz prowadzenie oceny ryzyka kredytowego i zarządzanie takim ryzykiem. Zewnętrzni dostawcy mają dostęp wyłącznie do danych osobowych, które są niezbędne do realizowania określonych celów. Wykorzystywanie danych osobowych do innych celów jest zabronione. Ponadto zewnętrzni dostawcy są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych zgodnie z umową z nami oraz z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Organy publiczne: Przepisy prawa lub postanowienia sądowów mogą nakładać na nas obowiązek ujawnienia niektórych informacji o Tobie lub o Twojej relacji z Binance odpowiednim organom regulacyjnym, organom ścigania lub innym właściwym organom. Twoje dane ujawnimy organom publicznym w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z przepisami prawa. Udostępnienie Twoich danych może być również konieczne w celu dochodzenia naszych praw lub zapobiegania oszustwom.
 • Przeniesienie własności przedsiębiorstwa: W miarę rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać lub nabywać przedsiębiorstwa lub usługi. W ramach takich transakcji Twoje dane osobowe są jednym z przekazywanych aktywów. Niemniej jednak nadal podlegają zobowiązaniom zaciągniętym w obowiązującej w dacie transakcji Informacji o prywatności (z zastrzeżeniem Twojej odmiennej zgody). Ponadto gdyby całe przedsiębiorstwo Binance lub zasadniczo wszystkie aktywa Binance, zostały nabyte przez osobę trzecią (co jest mało prawdopodobne), Twoje dane stanowiłyby jedno z przekazywanych aktywów.
 • Ochrona Binance i innych: Ujawniamy informacje o rachunkach i inne dane osobowe, gdy w naszej opinii takie ujawnienie jest właściwe w celu przestrzegania przepisów ustawowych lub wykonawczych, egzekwowania lub stosowania naszego Regulaminu i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Binance, naszych użytkowników lub innych osób. Powyższe obejmuje wymianę informacji z innymi podmiotami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

6. Przekazywanie danych osobowych do innych państw

W celu wspierania swoich globalnych działań, Binance może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG"), Wielką Brytanię i Szwajcarię. Obszar EOG obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Przekazywanie danych do państw spoza EOG jest czasami określane jako „przekazywanie danych do państw trzecich".
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe w ramach naszych Spółek Powiązanych, partnerów zewnętrznych i dostawców usług na całym świecie. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza EOG, jeżeli kraj, do którego przekazywane są dane osobowe nie jest uznawany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Binance stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i umowne (w tym standardowe klauzule umowne), aby zapewnić, że dane są przekazywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.
Opieramy się również na decyzjach Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi niektóre kraje i terytoria spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Decyzje te zwane są decyzjami stwierdzającymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Przekazujemy dane osobowe do Japonii na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w tym państwie.

7. Czy moje dane są bezpieczne?

Nasze systemy projektujemy z myślą o Twoim bezpieczeństwie i ochronie Twojej prywatności. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapobiegające przypadkowej utracie Twoich danych osobowych, ich nieuprawnionemu wykorzystaniu lub udostępnieniu, zmodyfikowaniu lub ujawnieniu. Dokładamy starań, aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych w trakcie ich transmisji i przechowywania, stosując protokoły szyfrowania i odpowiednie oprogramowanie. W związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem Twoich danych osobowych, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do wybranych pracowników, pośredników, wykonawców i innych osób trzecich, zgodnie z zasadą ścisłej potrzeby biznesowej.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do hasła do Twojego konta. Zalecamy używanie unikalnego hasła do konta Binance, które nie jest wykorzystywane do innych kont internetowych oraz wylogowanie się po zakończeniu korzystania ze wspólnego komputera.

8. A co z reklamą?

Aby poprawić Twój komfort korzystania z naszego serwisu, możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom marketingowym w celu targetowania, modelowania lub analityki oraz marketingu i reklamy. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (patrz punkt 9 poniżej).

9. Jakie prawa mi przysługują?

Zgodnie zobowiązującym prawem, jak przedstawiono poniżej, przysługuje Ci szereg praw w zakresie ochrony Twojej prywatności i danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania, a także do żądania przeniesienia danych. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych lub w niektórych przypadkach poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w określonym celu, możesz w każdej chwili swoją zgodę wycofać. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem dpo@binance.com . Prawa te mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - na przykład, gdy możemy wykazać, że mamy prawny wymóg przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo dostępu: masz prawo do uzyskania potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz do uzyskania ich kopii, a także do uzyskania niektórych informacji na temat przetwarzania Twoich danych;
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz ich uzupełnienia. W każdej chwili możesz również zmienić swoje dane osobowe znajdujące się w Twoim profilu (Koncie).
 • Prawo do usunięcia: w określonych okolicznościach masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu: masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją indywidualną sytuacją. Na przykład masz prawo do sprzeciwu, gdy powołujemy się na prawnie uzasadniony interes lub gdy przetwarzamy Twoje dane dla celów marketingu bezpośredniego;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo, w niektórych przypadkach, żądać czasowego ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile istnieją ku temu uzasadnione powody. Możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli jest to konieczne w związku z obroną przed roszczeniami, lub w innych wyjątkowych sytuacjach zgodnie z przepisami prawa;
 • Prawo do przenoszenia danych: w niektórych przypadkach możesz poprosić o otrzymanie Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub, o ile jest to możliwe, o przekazanie Twoich danych osobowych w Twoim imieniu bezpośrednio innemu administratorowi danych;
 • Prawo do wycofania zgody: w przypadku przetwarzania wymagającego uzyskania Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z tego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: Mamy nadzieję, że będziemy mogli odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, masz prawo do wniesienia skargi do irlandzkiej Komisji Ochrony Danych Osobowych lub urzędu ochrony danych osobowych w miejscu Twojego zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym w Twojej opinii doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
W przypadku pytań lub zastrzeżeń co do sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem: dpo@binance.com.

10. Jak długo Binance przechowuje moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy, aby umożliwić Ci dalsze korzystanie z Usług Binance, tak długo jak jest to konieczne do osiągnięcia określonych celów określonych w niniejszej Informacji o prywatności oraz zgodnie z wymogami prawa, np. dla celów podatkowych i księgowych, zgodnie z przepisami o przeciwdziałania praniu pieniędzy lub w inny sposób, o którym Cię poinformujemy.

11. Dane kontaktowe

Zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@binance.com. Odpowie on na wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych.

12. Powiadomienia i zmiany

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ochrony prywatności w Binance, zachęcamy do kontaktu z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby je wyjaśnić. Przysługuje Ci również prawo do skontaktowania się z lokalnym urzędem ochrony danych osobowych.
Nasza działalność regularnie się zmienia, a nasza Informacja o prywatności może również ulec zmianie. W celu zapoznania się z najnowszymi zmianami zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych stron internetowych. O ile nie stwierdzono inaczej, nasza aktualna Informacja o prywatności dotyczy wszystkich informacji, które posiadamy na temat Twój i Twojego profilu.