Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Derywatywy
Finanse
English/USD

Lewarowane Tokeny Binance

Handluj coinami z dźwignią bez możliwości likwidacji

Tokeny
Historia Subskrypcji
Historia Wykupu
Wszystkie
Moje Tokeny
Nazwa
NAV
Realna Dźwignia
Ostatnia Cena
Zmiana 24h
Więcej już wkrótce...
FAQ
 • 1. Czym są Lewarowane Tokeny Binance?

  Tokeny Lewarowane Binance to zbywalne aktywa na rynku spot Binance, które zapewniają ekspozycję lewarowaną na instrumentach bazowych. Każdy token lewarowany reprezentuje koszyk pozycji w kontraktach bezterminowych. Cena tokenów śledzi zmianę wartości nominalnej pozycji kontraktowych w koszyku i zmiany wielokrotności poziomu dźwigni.

  W przeciwieństwie do handlu lewarowanego, możesz uzyskać pozycję lewarowaną bez konieczności posiadania jakichkolwiek zabezpieczeń, utrzymywania depozytu margin i martwienia się o ryzyko likwidacji.

 • 2. Jaki jest poziom dźwigni w przypadku Lewarowanych Tokenów Binance?
  W przeciwieństwie do konwencjonalnego tokena lewarowanego, Lewarowane Tokeny Binance nie utrzymują stałej dźwigni. Zamiast tego utrzymują stały zakres dźwigni docelowej od 1,5x do 3x. Pozwala to zmaksymalizować rentowność wzrostów i zminimalizować straty, w celu uniknięcia likwidacji.
 • 3. Czym jest instrument bazowy?
  Nazwa znacznika wskazuje instrumenty bazowe. Na przykład, instrumentem bazowym BTCUP jest kontrakt perpetual BTC na Binance Futures.
 • 4. Czy Tokeny Lewarowane Binance przywracają sie do równowagi?

  Tokeny Lewarowane Binance równoważą się tylko w razie potrzeby. W przeciwieństwie do tradycyjnych tokenów lewarowanych, Tokeny Lewarowane Binance nie muszą utrzymywać stałej dźwigni. W związku z tym przywrócenie ich do równowagi następuje podczas ekstremalnych ruchów rynkowych.

  Ponowne zrównoważenie pozycji Tokenów Lewarowanych Binance jest regulowane przez algorytmy zastrzeżone przez Binance. Binance dąży do maksymalizacji korelacji między Tokenami Lewarowanymi Binance i bazową pozycją dźwigni margin.

 • 5. Jak zacząć z Lewarowanymi Tokenami Binance?
  Zanim zaczniesz korzystać z Tokenów Lewarowanych Binance, musisz zaakceptować zasady i warunki dokumentu o Ujawnienia Ryzyka Związanego z Tokenami Lewarowanymi Binance.
 • 6. Gdzie mogę handlować Lewarowanymi Tokenami Binance?
  Możesz handlować w zaawansowanym interfejsie handlowym spot Binance. Obecnie Binance jest jedyną giełdą, która tworzy i wymienia Tokeny Lewarowane Binance. Jeśli wymienimy te tokeny na innych giełdach, oficjalne ogłoszenie zostanie podane z wyprzedzeniem.
 • 7. Nie znalazłem pary tokenów lewarowanych, którymi chciałbym handlować na rynku spot Binance. Czy Binance je doda?
  Listę par lewarowanych tokenów dostępnych do handlu na Binance znajdziesz tutaj. Jeśli dodamy więcej par handlowych, oficjalne ogłoszenie zostanie opublikowane z wyprzedzeniem.
 • 8. Jakie opłaty związane są z Tokenami Lewarowanymi Binance?
  Opłaty związane z Lewarowanymi Tokenami Binance są następujące:
  i. Opłaty transakcyjne: Opłaty transakcyjne są pobierane przy zakupie lub sprzedaży tokenów na rynku spot, a harmonogram opłat jest identyczny z handlem spotowym.
  ii. Opłaty za subskrypcję: Opłaty za subskrypcję nalicza się, gdy użytkownicy zdecydują się na subskrypcję tokenów, obecnie wynosi 0.1% na subskrypcję.
  iii. Opłaty za wykup: Opłaty za wykup są naliczane, gdy użytkownicy zdecydują się na realizację tokenów - obecnie wynosi 0.1% za wykup.
  iv. Opłaty za zarządzanie: Dzienna opłata za zarządzanie w wysokości 0.01% zostanie naliczona o 00:00 UTC i będzie odzwierciedlona bezpośrednio w wartości aktywów netto tokenów lewarowanych;
  v. Opłaty za finansowanie: Opłaty za finansowanie są wypłacane (lub wpłacane) funduszowi bazowemu na podstawie stopy finansowania i odzwierciedlone bezpośrednio w wartości aktywów netto tokenów lewarowanych. Binance nie pobiera opłat za przelewy stawek finansowania; te rozliczane są bezpośrednio między traderami.
 • 9. Jak subskrybować lub wykupić?

  Możesz subskrybować lub zrealizować lewarowany token po wartości aktywów netto z dziennym limitem 1,000 tokenów na konto. Kwota ta może się różnić w zależności od panujących warunków rynkowych.

  Aby subskrybować lub zrealizować, po prostu przejdź do strony Lewarowanych Tokenów Binance i kliknij „Subskrybuj” lub „Zrealizuj”. Zostanie naliczone 0.1% opłaty za subskrypcję lub realizację, a środki (w USDT) będą potrącone lub zaksięgowane w Twoim portfelu spot.

 • 10. Czy mogę wypłacić Tokeny Lewarowane Binance do mojego portfela?
  Obecnie Tokenów Lewarowanych Binance nie można wypłacić. Możesz bezpiecznie przechowywać tokeny na swoim koncie Binance.