Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed
Lewarowane Tokeny Binance
Handluj coinami z dźwignią bez możliwości likwidacji
Wszystkie
Moje Tokeny
Nazwa
NAV
Realna Dźwignia
Ostatnia Cena
Zmiana 24h
-1.304X
$0.001863
-0.05%
+2.882X
$0.344
+0.29%
-1.516X
$0.00995
-0.20%
+2.834X
$50.15
-0.54%
-1.910X
$0.0083270
-0.56%
+1.782X
$5.620
+0.46%
-2.917X
$0.21100
-2.68%
+2.137X
$5.748
+2.50%
-2.074X
$0.00000
+2.501X
$0.000000
-2.636X
$0.000000
+2.860X
$0.00000
-2.187X
$0.0000
+2.722X
$0.00000
-0.584X
$0.000
+0.081X
$0.0000
-1.782X
$0.0000000
+1.603X
$0.00000
-1.477X
$0.0000000
+2.472X
$0.00000
-1.509X
$0.000000
+3.253X
$0.00000
-1.787X
$0.0000
+2.434X
$0.0000
-1.709X
$0.000
+2.960X
$0.000000
-2.061X
$0.00000
+2.418X
$0.00000
-0.033X
$0.000
+0.022X
$0.00000
-2.827X
$0.000
+2.700X
$0.0000
-1.716X
$0.000
+2.079X
$0.000000
-2.233X
$0.00000000
+1.520X
$0.0000
-1.503X
$0.0000
+2.538X
$0.000000
-1.755X
$0.0000
+1.640X
$0.00000
Więcej już wkrótce...
FAQ
 • 1. Czym są Lewarowane Tokeny Binance?

  Lewarowane Tokeny Binance to rodzaj produktu pochodnego, który zapewnia lewarowaną ekspozycję na aktywa bazowe. Podobnie jak inne tokeny, tokeny lewarowane mogą być przedmiotem handlu na rynku spot. Każdy lewarowany token reprezentuje koszyk kontraktów perpetual. Cena tokena z dźwignią porusza się wraz ze zmianami cen na rynku kontraktów perpetual, a poziom dźwigni odpowiednio rośnie i spada.

  W przeciwieństwie do handlu margin, lewarowane tokeny umożliwiają uzyskanie ekspozycji na lewarowane pozycje bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek zabezpieczeń, utrzymywania poziomu depozytu zabezpieczającego (margin) lub martwienia się o ryzyko likwidacji. Jednak nawet jeśli nie musisz się martwić o ryzyko likwidacji, nadal istnieje pewne ryzyko. Ryzykowne mogą być skutki zmian cen na rynku kontraktów perpetual, dopłaty i stopy finansowania.

 • 2. Jaki jest poziom dźwigni w przypadku Lewarowanych Tokenów Binance?
  W przeciwieństwie do konwencjonalnych tokenów lewarowanych (nie zarządzanych przez Binance), Lewarowane Tokeny Binance nie utrzymują stałego wskaźnika dźwigni. Zamiast tego Lewarowane Tokeny Binance utrzymują stały zakres dźwigni docelowej od 1,25x do 4x. Pozwala to zmaksymalizować rentowność wzrostów i zminimalizować straty, w celu uniknięcia likwidacji. Należy jednak pamiętać, że rzeczywista dźwignia może wahać się poza docelowym zakresem w przypadku ekstremalnych ruchów rynkowych.
 • 3. Czym jest instrument bazowy?
  Nazwa znacznika wskazuje instrumenty bazowe. Na przykład, instrumentem bazowym BTCUP jest kontrakt perpetual BTC na Binance Futures.
 • 4. Czy Tokeny Lewarowane Binance przywracają sie do równowagi?

  Tokeny Lewarowane Binance równoważą się tylko w razie potrzeby. W przeciwieństwie do tradycyjnych tokenów lewarowanych, Tokeny Lewarowane Binance nie muszą utrzymywać stałej dźwigni. W związku z tym przywrócenie ich do równowagi następuje podczas ekstremalnych ruchów rynkowych.

  Ponowne zrównoważenie pozycji Tokenów Lewarowanych Binance jest regulowane przez algorytmy zastrzeżone przez Binance. Binance dąży do maksymalizacji korelacji między Tokenami Lewarowanymi Binance i bazową pozycją dźwigni margin.

 • 5. Jak zacząć z Lewarowanymi Tokenami Binance?
  Zanim zaczniesz korzystać z Tokenów Lewarowanych Binance, musisz zaakceptować zasady i warunki dokumentu o Ujawnienia Ryzyka Związanego z Tokenami Lewarowanymi Binance.
 • 6. Nie znalazłem pary tokenów lewarowanych, którymi chciałbym handlować na rynku spot Binance. Czy Binance je doda?
  Listę par lewarowanych tokenów dostępnych do handlu na Binance znajdziesz tutaj. Jeśli dodamy więcej par handlowych, oficjalne ogłoszenie zostanie opublikowane z wyprzedzeniem.
 • 7. Jakie opłaty związane są z Tokenami Lewarowanymi Binance?
  Opłaty związane z Lewarowanymi Tokenami Binance są następujące:
  i. Opłaty transakcyjne: Opłaty transakcyjne są pobierane przy zakupie lub sprzedaży tokenów na rynku spot, a harmonogram opłat jest identyczny z handlem spotowym.
  ii. Opłaty za subskrypcję: Opłaty za subskrypcję nalicza się, gdy użytkownicy zdecydują się na subskrypcję tokenów, obecnie wynosi 0.1% na subskrypcję.
  iii. Opłaty za wykup: Opłaty za wykup są naliczane, gdy użytkownicy zdecydują się na realizację tokenów - obecnie wynosi 0.1% za wykup.
  iv. Opłaty za zarządzanie: Dzienna opłata za zarządzanie w wysokości 0.01% zostanie naliczona o 00:00 UTC i będzie odzwierciedlona bezpośrednio w wartości aktywów netto tokenów lewarowanych;
  v. Opłaty za finansowanie: Opłaty za finansowanie są wypłacane (lub wpłacane) funduszowi bazowemu na podstawie stopy finansowania i odzwierciedlone bezpośrednio w wartości aktywów netto tokenów lewarowanych. Binance nie pobiera opłat za przelewy stawek finansowania; te rozliczane są bezpośrednio między traderami.
 • 8. Jak subskrybować lub wykupić?

  Żeby subskrybować lub zrealizować, przejdź do strony Lewarowanych Tokenów Binance i kliknij "Subskrybuj" lub "Zrealizuj". Zostanie naliczona opłata w wysokości 0,1% za subskrypcję bądź realizację, a środki (USDT) będą potrącone lub dodane do Twojego portfela spot.

  Dzienny całkowity limit subskrypcji lub realizacji dla każdego lewarowanego tokena może się różnić w zależności od panujących warunków rynkowych.

  Użytkownicy mogą subskrybować lub zrealizować każdy lewarowany token do wysokości dziennego limitu na konto w dowolnym momencie, z wyjątkiem okresu rebalancingu. Jednak kwota może się różnić w zależności od panujących warunków rynkowych. Zapoznaj się z Zasadami Handlu Lewarowanymi Tokenami Binance, aby uzyskać informacje na temat limitu subskrypcji i realizacji.

  Użytkownicy nie mogą realizować tokenów podczas rebalansowania.

 • 9. Czy mogę wypłacić Tokeny Lewarowane Binance do mojego portfela?
  Obecnie Tokenów Lewarowanych Binance nie można wypłacić. Możesz bezpiecznie przechowywać tokeny na swoim koncie Binance.