Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
ΣΜΕ USDT-Ⓜ

Λεπτομέρειες συμβολαίων ΣΜΕ περιθωρίου USDⓈ

Binance
2021-09-18 07:02
Τα συμβόλαια ΣΜΕ περιθωρίου USDⓈ στα ΣΜΕ της Binance δεν είναι αντίστροφα συμβόλαια, αντιθέτως είναι γραμμικά προϊόντα ΣΜΕ που προσφέρονται και διακανονίζονται σε BUSD ή USDT - stablecoin που είναι συνδεδεμένα με την αξία του δολαρίου των ΗΠΑ.
Ένα από τα βασικά οφέλη των συμβολαίων με διακανονισμό σε USDT είναι ότι μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε τις αποδόσεις σας σε παραστατικό χρήμα. Αυτό καθιστά τα συμβόλαια περιθωρίου USDⓈ πιο διαισθητικά. Για παράδειγμα, όταν βγάζετε κέρδος 500 USDT, μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε ότι το κέρδος ανέρχεται σε περίπου 500 $, αφού η αξία του 1 USDT συνδέεται στενά με το 1 USD.
Τα συμβόλαια περιθωρίου USDⓈ προσφέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • Διακανονισμό σε USDⓈ: τα συμβόλαια εκφράζονται και διακανονίζονται σε BUSD ή USDT.
  • Διάρκεια: διηνεκή και τριμηνιαία
  • Σαφείς κανόνες τιμολόγησης: κάθε ΣΜΕ περιθωρίου USDⓈ καθορίζει την ποσότητα του βασικού στοιχείου ενεργητικού που παραδίδεται για ένα μεμονωμένο συμβόλαιο, γνωστό και ως "Μονάδα συμβολαίου". Για παράδειγμα, τα ΣΜΕ BTC/USDT, ETH/USDT και BCH/USDT αντιπροσωπεύουν μόνο μία μονάδα του αντίστοιχου βασικού στοιχείου ενεργητικού, παρόμοια με τις Αγορές spot.
  • Προμήθεια χρηματοδότησης: τα διηνεκή συμβόλαια USDⓈ-M κρατούν προμήθεια χρηματοδότησης. Οι πληρωμές χρηματοδότησης μεταφέρονται μεταξύ επενδυτών και χρεώνονται κάθε 8 ώρες.
Κανόνας ελάχιστου ονομαστικού ορίου εντολής για ΣΜΕ USDⓈ-M:
Η ελάχιστη ονομαστική αξία για κάθε εντολή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το όριο των 5 USDT. Αν η ονομαστική αξία της εντολής είναι μικρότερη από το προκαθορισμένο όριο (5 USDT), η εντολή θα απορριφθεί.
Για παράδειγμα, αν ο χρήστης ανοίξει μια εντολή με ονομαστική αξία 0,001 BTC > 5 USDT, η εντολή μπορεί να καταχωρηθεί επιτυχώς. Αν ο χρήστης ανοίξει μια εντολή με ονομαστική αξία 1 TRX < 5 USDT, η εντολή θα απορριφθεί.
Σημείωση:
  • Οι εντολές "μόνο μείωσης" δεν θα επηρεαστούν.
  • Τα ΣΜΕ της Binance θα προσαρμόσουν το ελάχιστο όριο εντολής κατά καιρούς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν μέσω API για λεπτομέρειες.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα ΣΜΕ USDⓈ-M, ανατρέξτε στις σελίδες:
Ένα στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας [Κανόνες συναλλαγών]:
Σχετικά άρθρα
Μόχλευση και περιθώριο των ΣΜΕ USDⓈ-M