Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
API της Binance
API της Binance
Απεριόριστες ευκαιρίες με ένα Κλειδί.
Συνδεσιμότητα συναλλαγών
Προσφέρουμε πρόσβαση σε συναλλαγές spot, Margin, Futures και δικαιώματα προαίρεσης API για περισσότερα από 300 ψηφιακά νομίσματα και νομίσματα Fiat. Οι συναλλαγές API προσφέρουν περιβάλλον δοκιμών, τεκμηρίωση API και δείγμα κώδικα σε 6 γλώσσες. Κατάλληλο για HFT, κοινωνικούς επενδυτές και στρατηγικούς επενδυτές.
Χρήστης
Εφαρμογή/Διαχείριση κλειδιού API
Ανάπτυξη API
API
Συναλλαγή και Αίτημα
Οικοσύστημα της Binance
Συναλλαγές Spot
Δεδομένα αγοράς
Δεδομένα αγοράς στα χέρια σας με το Binance API και τις υπηρεσίες Websocket
K-line, δείκτης απόδοσης, βιβλίο εντολών και άλλα ιστορικά δεδομένα διαθέσιμα για λήψη, μόνο με ένα κλικ
Επένδυση και υπηρεσίες
Διαχειριστείτε και αυξήστε τον ψηφιακό πλούτο σας σε ένα μέρος.
VIP και Institutional
Η Binance VIP και Institutional προσφέρει πρόσβαση σε επαγγελματικές υπηρεσίες όπως καλύτερες προμήθειες, υψηλότερα όρια συναλλαγών, λειτουργία ευέλικτης διαχείρισης λογαριασμού και υπηρεσίες OTC. Η έμπειρη ομάδα μας συνεργάζεται στενά με ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων συναλλαγών.
Πρόγραμμα Link
Το Πρόγραμμα Link της Binance δίνει τη δυνατότητα σε εταιρικούς πελάτες να χτίσουν την επιχείρησή τους με την τεχνολογία της Binance, κερδίζοντας εισόδημα από προμήθειες συναλλαγών, αξιοποιώντας τη ρευστότητα και το βάθος της αγοράς της Binance.
Ρευστότητα
Πύλη παραστατ. χρήματ.
Δευτερεύων λογαριασμός
Επιστροφές ποσού