Επισκόπηση προμηθειών και συναλλαγών
Ποσοστό προμήθειας
Προσκαλέστε φίλους
Συναλλαγές
Τιμή προσφοράς
Πρόγραμμα ρευστότητας
Επιτόκιο
Κατάθεση/Ανάληψη
Spot και Margin
Futures USDⓈ-M
Futures COIN-M
Δικαιώματα προαίρεσης
NFT
P2P
Fiat
Δεν βρέθηκαν εγγραφές
Οι προμήθειες και τα οφέλη VIP, τα οποία αποκτώνται από οποιοδήποτε πρόγραμμα VIP, θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα της Binance.
Ο όγκος συναλλαγών περιλαμβάνει όλους τους όγκους Spot από Spot, Margin και Bot συναλλαγών. Οι τιμές αντιστοιχούν σε ισοδύναμο ποσό σε δολάρια ΗΠΑ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία στη λειτουργία πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.
Δεδομ. Margin
Συνδεθείτε και δείτε μια πλήρη επισκόπηση του ιστορικού προμηθειών και συναλλαγών σας