Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Σύστημα αιτημάτων αρχών επιβολής του νόμου της Binance
Μόνο για κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου:
Καλωσορίσατε στο σύστημα αιτημάτων και ερωτημάτων αρχών επιβολής του νόμου της Binance (LERS). Κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα για την υποβολή αιτημάτων για πληροφορίες. Η Binance θα εξετάζει κάθε υπόθεση και θα συνεργάζεται κατά περίπτωση για την κοινοποίηση πληροφοριών, όπως απαιτείται από τον νόμο, σύμφωνα με τους Όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο LERS, πρέπει να είστε όργανο επιβολής του νόμου ή κυβερνητικός αξιωματούχος εξουσιοδοτημένος 1) να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με μια έρευνα ή 2) να υποβάλλετε επίσημο αίτημα ως αρχή επιβολής του νόμου.
Δια του παρόντος δηλώνω ότι είμαι υπάλληλος επιβολής του νόμου ή κυβερνητικός αξιωματούχος εξουσιοδοτημένος να υποβάλω αιτήματα ή ερωτήματα ως αρχή επιβολής του νόμου στην Binance και όποτε ζητείται τέτοια πρόσβαση δυνάμει ιδιότητας αξιωματούχου. Κατανοώ ότι αν προβώ σε μη εξουσιοδοτημένο αίτημα, ενδέχεται να ασκηθεί δίωξη εναντίον μου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες της Binance για τις αρχές επιβολής του νόμου.
Συμφωνήστε με την αποποίηση ευθυνών