Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή
Αποδεικτικό αποθεματικών
Βεβαιωθείτε ότι η Binance διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία χρηστών με αναλογία 1:1, συν αποθεματικά. Λάβετε υπόψη ότι τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία της Binance καταγράφονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς και δεν αποτελούν μέρος των υπολογισμών proof of reserves.
Αποδεικτικό αποθεματικών
Ελεγκτής:
Hash του Merkle Root:
Τι είναι το Αποδεικτικό αποθεματικών (PoR);
Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο Αποδεικτικό αποθεματικών, αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι σε θεματοφύλαξη για τους χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι δείχνουμε στοιχεία και αποδεικτικά ότι η Binance διαθέτει κεφάλαια που καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών μας με αναλογία 1:1, καθώς και κάποια αποθεματικά.
Όταν ένας χρήστης καταθέτει ένα Bitcoin, τα αποθεματικά της Binance αυξάνονται τουλάχιστον κατά ένα Bitcoin για να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια του πελάτη υποστηρίζονται πλήρως. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν περιλαμβάνει το εταιρικό χαρτοφυλάκιο της Binance, το οποίο διατηρείται σε εντελώς ξεχωριστό καθολικό.
Στην ουσία, αυτό σημαίνει ότι η Binance κατέχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών σε αναλογία 1:1 (καθώς και κάποια αποθεματικά), έχουμε μηδενικό χρέος στην κεφαλαιακή μας δομή και έχουμε διασφαλίσει ότι διαθέτουμε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης (κεφάλαιο SAFU) για ακραίες περιπτώσεις.
Διαβάστε παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι έχουμε δημιουργήσει για να παρέχουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή στην Binance.
Η δέσμευσή μας προς την κοινότητά μας παραμένει η ίδια όπως ήταν πάντα
Διαφάνεια
Η σχέση μας με τους χρήστες μας θα στηρίζεται στη διαφάνεια
Ασφάλεια
Η ασφάλεια των κεφαλαίων των χρηστών μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα
Προστατεύεται
Τα κεφάλαιά σας προστατεύονται
Merkle Tree
Τι έχουμε δημιουργήσει;
Για να δείξουμε ότι η Binance έχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών με αναλογία 1:1, δημιουργήσαμε και υλοποιήσαμε το Merkle tree (όπως φαίνεται παρακάτω) για να δώσουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να επαληθεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εντός της πλατφόρμας. Στόχος μας είναι κάθε χρήστης να μπορεί να επαληθεύει τα περιουσιακά του στοιχεία χρησιμοποιώντας το Merkle hash/αναγνωριστικό καταχώρησης που δημιουργεί ο ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες θα είναι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι τα κεφάλαιά τους διατηρούνται με αναλογία 1:1 και μπορούν να το επαληθεύσουν από μια τρίτη υπηρεσία ελέγχου.
Τι είναι το Merkle Tree;
Το Merkle Tree είναι ένα κρυπτογραφικό εργαλείο που επιτρέπει την ενοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων σε ένα μόνο hash. Αυτό το μεμονωμένο hash, που ονομάζεται Merkle Root, ενεργεί ως κρυπτογραφική σφραγίδα που "συνοψίζει" όλα τα δεδομένα που εισάγονται. Επιπλέον, τα Merkle Tree δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να επαληθεύουν συγκεκριμένα περιεχόμενα που συμπεριλαμβάνονταν σε ένα συγκεκριμένο σύνολο σφραγισμένων δεδομένων. Χρησιμοποιούμε αυτές τις ιδιότητες των Merkle Tree κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων Αποδεικτικών Αποθεματικών για να επαληθεύσουμε ότι οι προσωπικοί λογαριασμοί χρηστών συμπεριλαμβάνονται στην αναφορά ευθύνης που επιθεωρεί ο ελεγκτής.
Κυβικά γραφήματα μηδενικής γνώσης (zk-Snarks)
Τι έχουμε δημιουργήσει;
Χρησιμοποιώντας ένα zk-SNARK, ένα ανταλλακτήριο κρύπτο μπορεί να αποδείξει ότι όλα τα σύνολα υπολοίπων των κόμβων leaf του Merkle tree (δηλαδή, τα υπόλοιπα λογαριασμών χρήστη) συνεισφέρουν στο συνολικό υπόλοιπο περιουσιακών στοιχείων χρηστών που διεκδικείται στο ανταλλακτήριο. Κάθε χρήστης μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση στον κόμβο leaf του, όπως συμπεριλήφθηκε στη διαδικασία. Για το σύνολο υπολοίπων κάθε χρήστη (κόμβος leaf του Merkle tree), το κύκλωμά μας διασφαλίζει ότι:
1. Τα υπόλοιπα περιουσιακών στοιχείων ενός χρήστη περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του αθροίσματος των συνολικών καθαρών υπολοίπων χρηστών στην Binance.
2. Το συνολικό καθαρό υπόλοιπο του χρήστη είναι μεγαλύτερο ή ίσο με μηδέν.
3. Η αλλαγή της ρίζας του Merkle tree είναι έγκυρη (δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται παραποιημένα στοιχεία) μετά την ενημέρωση των στοιχείων αυτού του χρήστη στο hash του κόμβου leaf.
Δείτε μερικούς χρήσιμους πόρους: ιστολόγιο, τεχνική προδιαγραφή και ο πηγαίος κώδικάς μας για το κύκλωμα (περιορισμοί) για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή.
Τι είναι το zk-SNARK;
Ένα zk-SNARK (κυβικό γράφημα μηδενικής γνώσης) είναι ένα πρωτόκολλο απόδειξης που ακολουθεί τις αρχές μηδενικής γνώσης που περιγράφηκαν προηγουμένως. Με ένα zk-SNARK, μπορείτε να αποδείξετε ότι γνωρίζετε την αρχική τιμή hash (που θα συζητηθεί παρακάτω) χωρίς να αποκαλύψετε ποια είναι αυτή η τιμή. Επίσης, μπορείτε να αποδείξετε την εγκυρότητα μιας συναλλαγής χωρίς να αποκαλύψετε πληροφορίες για συγκεκριμένα ποσά, αξίες ή διευθύνσεις που περιλαμβάνονται.
Πώς λειτουργεί
Πώς μπορώ να επαληθεύσω τις συναλλαγές μου;
Στον ιστότοπο της Binance
-> Κάντε κλικ στην επιλογή “Πορτοφόλι”
-> Κάντε κλικ στην επιλογή "Επαλήθευση"
Θα βρείτε τον κόμβο Merkle Leaf και το αναγνωριστικό εγγραφής στη σελίδα.
Επιλέξτε την ημερομηνία επαλήθευσης που θέλετε να ελέγξετε. Στη συνέχεια, θα βρείτε την επιβεβαίωση του τύπου επαλήθευσης, το αναγνωριστικό εγγραφής σας (ειδικά για τον λογαριασμό σας και τη συγκεκριμένη επαλήθευση), τα περιουσιακά στοιχεία που καλύφθηκαν και τα υπόλοιπα των περιουσιακών σας στοιχείων κατά τη στιγμή της επαλήθευσης.
Το αναγνωριστικό εγγραφής/Merkle Leaf σάς δίνει τη δυνατότητα να επαληθεύετε ανεξάρτητα ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας συμπεριλήφθηκε στην αναφορά πιστοποίησης του ελεγκτή τρίτου μέρους.
Διαδικασία επαλήθευσης
Επαλήθευση ιδιοκτησίας διεύθυνσης
Για τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση των αποθεματικών, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ιδιοκτησία του πορτοφολιού ανήκει στην Binance (συμπεριλαμβανομένων των cold και hot Wallet).
Στιγμιότυπο των υπολοίπων χρήστη
Η αξία του στιγμιότυπου υπολογίζεται με βάση τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων του λογαριασμού του πελάτη κατά την ημερομηνία και την ώρα του στιγμιότυπου.
Δημιουργία Merkle Tree
  • Δημιουργούμε το υποκείμενο block δεδομένων συνδέοντας το UID hash και το υπόλοιπο κάθε χρήστη. Στη συνέχεια, δημιουργούμε το Merkle Tree βάσει όλων των δεδομένων των χρηστών.
  • Το Merkle Root θα αλλάξει αν αλλάξει το αναγνωριστικό οποιουδήποτε λογαριασμού ή το υπόλοιπο στον κόμβο Leaf.
  • Κάθε χρήστης μπορεί να επαληθεύσει εάν τα περιουσιακά στοιχεία του περιλαμβάνονται στον κόμβο Leaf.
Επαληθεύτηκε από μια τρίτη υπηρεσία ελέγχου
Επαληθεύτηκε από ελεγκτή τρίτου μέρους.