Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
What is BNB?
bnb-banner-desc
Benefits of BNB
BNB Quarterly Burn
How to use BNB
Benefits of BNB
[Less]
bnb-benefit-desc1
bnb-benefit-desc2
...
Save25%
On Spot Trading fees
Save25%
On Margin Trading fees
Save10%
On Futures Trading fees
bnb-denefit-content-2
bnb-denefit-content-3
bnb-denefit-content-6
bnb-denefit-content-5
bnb-denefit-content-4
bnb-denefit-content-9
bnb-denefit-content-10
bnb-denefit-content-1
bnb-denefit-content-7
bnb-denefit-content-8
BNB Quarterly Burn
[Less]
bnb-burn-desc1
...
Total release
168,137,036
Total destruction
31,862,964
TimeAmount
2021, Q3 (16th)
1,296,728 BNB
View detail
2021, Q2 (15th)
1,099,888 BNB
View detail
2021, Q1 (14th)
3,619,888 BNB
View detail
2020, Q4 (13th)
2,253,888 BNB
View detail
2020, Q3 (12th)
3,477,388 BNB
View detail
View More
How to use BNB
[Less]
bnb-eco-desc1
...
Payment
Travel
Entertainment
Service
Finance
Pundi X
Pay via XPOS
Monetha
Pay in BNB at Monetha merchants
HTC
Buy a smartphone
Coinpayments
Pay in BNB
CoinGate
Pay in BNB
Coinify
Pay in BNB
NOWPayments
Pay in BNB and BUSD
Pundi X
Pay via XPOS
Monetha
Pay in BNB at Monetha merchants
HTC
Buy a smartphone
Coinpayments
Pay in BNB
CoinGate
Pay in BNB
Coinify
Pay in BNB
NOWPayments
Pay in BNB and BUSD
Pundi X
Pay via XPOS
Monetha
Pay in BNB at Monetha merchants
HTC
Buy a smartphone
Coinpayments
Pay in BNB
CoinGate
Pay in BNB
Coinify
Pay in BNB
NOWPayments
Pay in BNB and BUSD
Pundi X
Pay via XPOS
Monetha
Pay in BNB at Monetha merchants
HTC
Buy a smartphone
Coinpayments
Pay in BNB
CoinGate
Pay in BNB
Coinify
Pay in BNB
NOWPayments
Pay in BNB and BUSD
Pundi X
Pay via XPOS
Monetha
Pay in BNB at Monetha merchants
HTC
Buy a smartphone
Coinpayments
Pay in BNB
CoinGate
Pay in BNB
Coinify
Pay in BNB
NOWPayments
Pay in BNB and BUSD
contact us atbusiness@binance.com
BNB provides digital trust enabling us to build a better future