Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Συχνές ερωτήσεις
ΣΜΕ USDT-Ⓜ

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Στρατηγική συναλλαγών
ΣΜΕ USDT-Ⓜ
ΣΜΕ COIN-M
Οδηγός ΣΜΕ
Λειτουργία αντιστάθμισης
Κανόνες συναλλαγών
Δικαιώματα προαίρεσης
Μοχλευμένα token
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
NFT
VIP

Μόχλευση και περιθώριο των ΣΜΕ USDⓈ-M

2021-07-21 08:10
Η Binance χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο σύστημα ελέγχου κινδύνων και μοντέλο ρευστοποίησης για την υποστήριξη των συναλλαγών υψηλής μόχλευσης, υιοθετώντας το μοντέλο περιθωρίου διατήρησης. Για τις τελευταίες ενημερώσεις, ανατρέξτε στη σελίδα Κανόνες συναλλαγών.

Ποια είναι η μέγιστη θέση, η μέγιστη μόχλευση και το αρχικό ποσοστό περιθωρίου;

Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό μόχλευσης εξαρτάται από την ονομαστική αξία της θέσης σας— όσο μεγαλύτερη είναι η θέση, τόσο χαμηλότερη είναι η μόχλευση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη μόχλευση ανάλογα με τις ανάγκες σας και όλα τα μεγέθη θέσης υπολογίζονται με βάση την ονομαστική αξία του συμβολαίου (εκπεφρασμένη σε USDT ή BUSD). Έτσι, το αρχικό περιθώριο καθορίζεται από τη μόχλευση που επιλέξατε.
Λάβετε υπόψη ότι πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη μόχλευσή σας (και να πληρείτε το απαιτούμενο αρχικό περιθώριο) πριν ανοίξετε τις θέσεις σας, διαφορετικά θα οριστεί στο 20πλάσιο από προεπιλογή. Όσο υψηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο μικρότερο είναι το ονομαστικό μέγεθος το οποίο μπορείτε να ανοίξετε. Όσο χαμηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο υψηλότερο είναι το ονομαστικό μέγεθος που μπορείτε να ανοίξετε. 
Από τις 27 Ιουλίου 2021, τα ΣΜΕ της Binance όρισαν τα όρια μόχλευσης για χρήστες με λογαριασμούς ΣΜΕ εγγεγραμμένους λιγότερο από 60 ημέρες. Θα ισχύσουν τα ακόλουθα όρια μόχλευσης:
 • Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, δεν θα επιτρέπεται στους νέους χρήστες με λογαριασμούς ΣΜΕ εγγεγραμμένους για λιγότερο από 60 ημέρες να ανοίγουν θέσεις με μόχλευση άνω του 20x.
 • Τα νέα όρια μόχλευσης θα ισχύσουν, επίσης, για ήδη υπάρχοντες χρήστες με εγγεγραμμένους λογαριασμούς ΣΜΕ για λιγότερο από 60 ημέρες:
  • Οι χρήστες με ανοιχτές θέσεις με μόχλευση μικρότερη του 20x δεν θα επιτρέπεται να προσαρμόζουν τις ανοιχτές θέσεις τους με μόχλευση άνω του 20x.
  • Οι χρήστες με ανοιχτές θέσεις άνω του 20x της μόχλευσης μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν τη μόχλευση της θέσης τους, αλλά δεν θα τους επιτραπεί να την αυξήσουν περαιτέρω. Θα επιτρέπεται μόνο η απομόχλευση των ανοιχτών θέσεών τους από 20x και κάτω.
 • Για νέους χρήστες χωρίς ανοιχτές θέσεις, όλες οι νέες θέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μόχλευση 20x.
 • Τα όρια μόχλευσης για νέους χρήστες θα αυξάνονται σταδιακά μόνο μετά την πάροδο 60 ημερών από την εγγραφή.
Επιπρόσθετες σημειώσεις:
 • Εάν έχετε ανοιχτές θέσεις στη λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου, τότε δεν σας επιτρέπεται να μειώσετε τη μόχλευση.
 • Στη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου, το περιθώριο μπορεί να μοιραστεί μόνο ανάμεσα στο ίδιο είδος στοιχείου ενεργητικού. Για παράδειγμα, στη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου, όλα τα BUSD στο πορτοφόλι ΣΜΕ USDⓈ-M μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα συμβόλαια περιθωρίου BUSD.
 • Το μέγιστο όριο θέσης κάθε επιπέδου συμπεριλαμβάνει μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες θέσεις.
Το σύστημα θα εμφανίσει το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος θέσης για διαφορετικά επίπεδα μόχλευσης όπως φαίνεται παρακάτω:
mceclip1.png

Τι είναι το περιθώριο διατήρησης; 

Το περιθώριο διατήρησης υπολογίζεται βάσει των θέσεών σας σε διάφορα επίπεδα ονομαστικών αξιών. Αυτό σημαίνει ότι το περιθώριο διατήρησης πάντα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως της μόχλευσης που έχετε επιλέξει. Η μετάβαση από ένα επίπεδο στο άλλο δεν θα προκαλέσει αλλαγή μόχλευσης στο προηγούμενο επίπεδο. Όσο πιο μεγάλη η θέση, τόσο υψηλότερο το ποσοστό περιθωρίου διατήρησης.
Στα περισσότερα ανταλλακτήρια, το περιθώριο διατήρησης είναι συνήθως το μισό από το αρχικό περιθώριο. Στην Binance, ωστόσο, το περιθώριο διατήρησης είναι λιγότερο από το μισό του αρχικού περιθωρίου, το οποίο είναι πιο ωφέλιμο για τους επενδυτές.
Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι το περιθώριο διατήρησης θα επηρεάσει άμεσα την τιμή ρευστοποίησης. Για να αποφύγετε την αυτόματη απομόχλευση, συνιστάται ανεπιφύλακτα να κλείσετε τις θέσεις σας, προτού το εχέγγυο πέσει κάτω από το περιθώριο διατήρησης.