Vi introducerar USDS-marginalduell

Binance
2021-05-04 01:53
Instruktionsvideo:Klicka på knappen CC för att ändra språk
Vi introducerar USDⓈ-marginal-duell
En USDⓈ-marginal-duell utökar den befintliga duell-funktionen (Battle), som gör att användare kan tävla med varandra och tjäna poäng. Den här nya funktionen blandar delar av spel och kryptovalutahandel genom att försätta handlare i en duell för att se vem som är den mest lönsamma under en kamp i en minut. I varje duell kan användare samla poäng oavsett resultat.
Vad är nytt med duellen?
Den nya USDⓈ-marginal-duellen, som namnet antyder, gör det möjligt för användare att finansiera sina stridspositioner med USDT, vilket ger dem flexibiliteten att handla över flera kontrakt. Den USDⓈ-marginaliserade striden erbjuder ett bredare utbud av kontrakt att tävla på. Således ger deltagarna fler handelsmöjligheter. I denna, den senaste versionen kan användare tävla på de större altcoin-marknaderna som till exempel BNBUSDT och ETHUSDT – coin-marginal-duellen erbjuder endast BTCUSD-kontrakt.
USDⓈ-marginalduellanter kommer att tävla under en minut (fem minuter för en coin-marginalduell), vilket gör att användare kan att handla mot fler motståndare och dra nytta av en kortvarig prisvolatilitet.
I coin-marginalduellen förutsäger användare den framtida riktningen för ett löpande coinmarginalhandlat BTCUSD-kontrakt inom ett femminutersintervall och går lång (satsar på uppgång) eller kort (satsar på nedgång) baserat på sin analys. Deltagare som förutsäger motsatt riktning matchas automatiskt mot varandra.
Tvärtom erbjuder USDⓈ-marginalduellen en annan tävlingsdynamik än coinmarginal-duellen. I USDⓈ-marginalduellen måste användarna förutsäga det kontrakt som har störst potential att producera maximala vinster på en minut.
Här följer ett exempel. Antag att John och Jane tävlar i en duell på en minut där John köpt en lång position i BTCUSDT, medan Jane köpt en lång position i LINKUSDT. I slutet av duellen steg BTCUSDT 2 % medan LINKUSDT steg 1 %. I det här fallet vinner John duellen.
Regler för en duell
Resultatet av varje duell bestäms genom att jämföra avkastningsgraden mellan de två tävlande. För varje duellinnehav fastställs resultatet enligt följande:
Vinstvillkor:
  • Vinst på långa positioner = (slutpris - startpris)/startpris > 0,
  • Vinst på korta positioner = (startpris - slutpris)/startpris >
Observera också att det isolerade marginalläget är aktiverat med en fast hävstång på 50x för USDⓈ-duellpositioner. Med en 5 USDT-marginal kan användare öppna en 250 USDT-position (utnyttja 50x).
Duellpoäng tilldelas baserat på hur lönsam varje duellposition är. Dessutom beräknas poäng baserat på den fiktiva storleken på varje stridsposition. Ju större vinst, desto fler poäng tjänat. Poängtilldelningen är som följer:
Teoretiskt värdeDuellresultat
Duellintervall: 00:00-01:00
250 USDTVinst
om
resultatet = < 0, intjänade poäng = +2
eller
resultatet > 0 , intjänade poäng = +5
Förlust+1
500 USDTVinst
om
resultatet = < 0, intjänade poäng = +4
eller
resultatet > 0, intjänade poäng = +10
Förlust+2
1000 USDTVinst
om
resultatet = < 0, intjänade poäng = +8
eller
resultatet > 0, intjänade poäng = +20
Förlust+4
2500 USDTVinst
om
resultatet = < 0, intjänade poäng = +20
eller
resultatet > 0, tjänade poäng = +50
Förlust+10
5000 USDT

Vinst
om
resultat = < 0, intjänade poäng = +50
eller
resultat = > 0, intjänade poäng = +100
Förlust+25
10 000 USDTVinst
om
resultatet = < 0, intjänade poäng = +120
eller
resultatet = > 0, intjänade poäng = +200
Förlust+60
25 000 USDTVinst
om
resultatet = < 0, intjänade poäng = +350
eller
resultatet = > 0, intjänade poäng = +500
Förlust+175
Onormala marknadsförhållanden

Ogiltig
Intjänade poäng = +0
  1. Om användaren stänger positioner manuellt i USD-M-handelsgränssnittet,
  2. Vid systemstopp som stör normal handelsaktivitet
  3. Vid alla andra problem orsakade av oreglerad handelsaktivitet.