Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde
Bevis på reserver
Verifiera att Binance har användartillgångar i förhållandet 1:1 plus reserver. Observera att Binances företagsinnehav bokförs i separata konton och inte ingår i beräkningen av reserverna.
Bevis på reserver
Revisor:
Merkle Root Hash:
Vad är reservbevis?
När vi säger reservbevis hänvisar vi specifikt till de tillgångar som vi håller i förvar för användare. Detta innebär att vi visar evidens och bevis på att Binance har tillgångar som täcker alla våra användares tillgångar 1:1, samt vissa reserver.
När en användare sätter in en Bitcoin ökar Binances reserver med minst en Bitcoin för att säkerställa att klienttillgångar stöds helt. Det är viktigt att notera att detta inte inkluderar Binances företagsinnehav, som hålls i en helt separat huvudbok.
Vad detta betyder är att Binance innehar alla användartillgångar i förhållandet 1:1 (liksom vissa reserver), vi har nollskuld i vår kapitalstruktur och vi har sett till att vi har en nödfinansiering (SAFU-finansiering) för extrema fall.
Läs vidare för mer information om vad vi har skapat för att personer ska kunna kontrollera att deras tillgångar är säkra hos Binance.
Engagemanget för vår community förblir detsamma som alltid
Transparens
Vi kommer alltid att vara transparenta med våra användare
Säkerhet
Säkerheten för våra användares tillgångar är en prioritet för oss
Skyddad
Dina tillgångar är skyddade
Merkle-träd
Vad har vi byggt?
För att visa att Binance har alla användartillgångar 1:1 har vi byggt och implementerat Merkle-träden (visas nedan) så att personer kan verifiera sina tillgångar på plattformen. Vårt mål är att alla användare ska kunna verifiera sina tillgångsinnehav med sitt eget genererade Merkle-hash/Record ID. På så sätt kan personer bekräfta att deras tillgångar innehas i förhållandet 1:1 och kan få det verifierat av en tredjepartsrevisionsbyrå.
Vad är ett Merkle-träd?
Ett Merkle-träd är ett kryptografiskt verktyg som möjliggör konsolidering av stora mängder av data till en enda hash. Denna enda hash, kallad Merkle-rot och fungerar som en kryptografisk tätning som "sammanfattar" alla inmatade data. Dessutom ger Merkle-träden användarna möjlighet att verifiera specifikt innehåll som har ingått i en viss uppsättning "förseglade" data. Vi använder dessa egenskaper hos Merkle-träden under våra reservbevis-bedömningar för att verifiera att enskilda användarkonton ingår i skuldrapporten som inspekteras av revisorn.
zk-Snarks
Vad har vi byggt?
Genom att använda en zk-Snark kan en kryptobörs bevisa att alla Merkle-träd-bladnoders balansuppsättningar (dvs. balanser på användarkonton) bidrar till börsens påstådda totala balans med användartillgångar. Varje användare kan enkelt komma åt sin bladnod som har inkluderats i processen. För varje användares balansuppsättning (Merkle-trädets bladnod) säkerställer vår krets att:
1. En användares tillgångsbalans ingår i beräkningen av summan av den totala nettoanvändarbalansen hos Binance.
2. Den totala nettobalansen för användaren är större än eller lika med noll.
3. Ändringen av Merkle-trädets rot är giltig (det vill säga, den använder inte förfalskad information) efter uppdateringen av en användares information till bladnodens hash.
Här är några användbara resurser: blogg, teknisk specifikation och vår källkod för kretsen (begränsningar) för implementeringsuppgifter.
Vad är en zk-Snark?
En zk-Snark (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) är ett bevisprotokoll som följer de nollkunskapsprinciper som tidigare beskrivits. Med en zk-Snark kan du bevisa att du känner till det ursprungliga hashade värdet (vi går igenom detta mer nedan) utan att avslöja vad det värdet är. Du kan också bevisa giltigheten av en transaktion utan att avslöja någon information om de specifika belopp, värden eller adresser som är inblandade.
Så här fungerar det
Hur kan jag verifiera mina egna transaktioner?
Logga in på Binance-webbplatsen
-> Klicka på " Plånbok"
-> Klicka på ”Verifiering”
Du kan hitta ditt Merkle Leaf och Record ID på sidan.
Välj det verifieringsdatum du vill kontrollera. Du hittar sedan en bekräftelse på verifieringstypen, ditt post-id (specifikt för ditt konto och just denna verifiering), de tillgångar som täcktes och dina tillgångsbalanser vid tidpunkten för verifieringen.
Med uppgifts-id/Merkle-blad kan du självständigt verifiera att din kontobalans har inkluderats av tredjepartsgranskarens attestrapport.
Verifieringsprocess
Verifiera ägarskap för adress
För tillgångar som används för att verifiera reserver måste vi se till att ägandet av plånboken tillhör Binance (inklusive kall och het plånbok).
Ögonblicksbild av användarsaldon
Beräkningen av värdet från ögonblicksbilden baseras på tillgångsinnehavet i kundens kontobalanser vid datumet och tiden för ögonblicksbilden.
Skapa ett Merkle-träd
  • Vi genererar det underliggande datablocket genom att länka hashat UID och saldo för respektive användare. Vi genererar sedan ett Merkle-träd baserat på alla användares data.
  • Merkle-roten ändras om något konto-id eller saldo i blad-noden ändras.
  • Varje användare kan kontrollera om deras tillgångar ingår i blad-noden.
Verifierat av en tredjepartsrevisionsbyrå
Verifierat av en oberoende revisor.