Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Åtkomst till Binance Law Enforcement and Enquiries Request System (LERS)
Endast för myndigheter och brottsbekämpande myndigheter:
Välkommen till Binance Law Enforcement Request System (LERS). Myndigheter och brottsbekämpande myndigheter kan använda detta system för att skicka in informationsförfrågningar. Binance kommer att granska varje ärende och samarbeta från fall till fall för att avslöja information som krävs enligt lag, i enlighet med våra användarvillkor och tillämpliga lagar.
För att få åtkomst till LERS måste du jobba inom en brottsbekämpande myndigheter eller som statlig tjänsteperson med behörighet att samla in bevis i samband med en utredning eller för att göra en formell brottsbekämpningsbegäran.
Jag förklarar härmed att jag jobbar inom brottsbekämpande myndigheter eller som statlig tjänsteperson med behörighet att göra brottsbekämpande begäranden eller förfrågningar till Binance, och att sådan åtkomst begärs i offentlig ställning. Jag förstår att om jag gör en obehörig begäran kan jag bli föremål för rättsliga påföljder. Läs mer om riktlinjerna för brottsbekämpning på Binance.
Godkänn ansvarsfriskrivningen