Köp kryptovaluta
Marknader
Skanna för att ladda ner appen för IOS & Android
Ladda ner
English
USD

Om Binance lånefinansierade tokens

Använd en högre hävstångseffekt utan risk för likvidering

Token
Prenumerationshistorik
Inlösenhistorik
Alla
Mina token
Namn
NAV
Verklig hävstång
Senaste pris
24 tim. ändring
Mer kommer snart...
Vanliga frågor
 • 1. Vad är Binance Leveraged Tokens?

  Binance hävstångstoken är en typ av derivatprodukt som ger dig hävstångsexponering mot den underliggande tillgången. Liksom andra tokens kan hävstångstokens handlas på spotmarknaden. Varje hävstångstoken representerar en korg med beständiga kontraktspositioner. Priset på en hävstångstoken rör sig tillsammans med prisförändringar på den beständiga kontraktsmarknaden och hävstångsnivån rör sig upp och ner därefter.

  Till skillnad från marginalhandel låter dig hävstångstokens få exponering för hävstångspositioner utan säkerheter, behålla en underhållsmarginalnivå utan oro för risken för likvidation. Men även om du inte behöver oroa dig för risken för likvidation, finns det fortfarande risker förknippade med hävstångstokenpositioner, till exempel effekterna av prisrörelser på marknaden för beständiga kontrakt, premier och finansieringsräntor.

 • 2. Vad är hävstångsnivån för Binance Leveraged Tokens?
  Till skillnad från konventionella hävstångstoken har inte Binance Leveraged Tokens en konstant hävstång. De har istället en konstant målhävstångsnivå mellan 1,5 x och 3 x. Detta maximerar lönsamheten vid uppgångar och minimerar förluster för att undvika likvidering.
 • 3. Vad är den underliggande tillgången?
  Ticker-namnet indikerar underliggande tillgång. Till exempel är den underliggande tillgången för BTCUP det löpande kontraktet för BTC i Binance Futures.
 • 4. Rebalanseras Binance Leveraged Tokens?
  Binance Leveraged Tokens rebalanseras endast vid behov. Till skillnad från vanliga hävstångs-token så tvingas inte Binance Leveraged Tokens att upprätthålla en konstant hävstång. Därför rebalanseras endast Binance Leveraged Tokens vid extrema marknadsrörelser. Rebalansering av Binance Leveraged Tokens styrs av Binances egna algoritmer. Binance strävar efter att maximera korrelationen mellan Binance Leveraged Tokens och hävstångspositionen för den underliggande marginalen.
 • 5. Hur börjar jag handla med Binance Leveraged Tokens?
  Du måste acceptera villkoren i offentliggörande av risker för Binance Leveraged Tokens innan du börjar handla med dessa hävstångs-token.
 • 6. Var kan jag handla med Binance Leveraged Tokens?
  Du kan handla i Binances avancerade spot-handelsgränssnitt. Just nu är Binance den enda börs som skapar och listar Binance Leveraged Tokens. Om vi börjar lista dessa token på andra börsar så kommer detta att meddelas offentligt i förväg.
 • 7. Jag kunde inte hitta handelsparen för de hävstångs-token jag vill handla med på Binance spot-marknad. Kommer Binance att lägga till dessa?
  Du kan hitta en lista över handelspar för hävstångs-token som är tillgängliga för handel på Binance här. Om vi lägger till fler handelspar så kommer detta att meddelas offentlig i förväg.
 • 8. Vilka avgifter tas ut för Binance Leveraged Tokens?
  Följande avgifter tas ut för Binance Leveraged Tokens: i. Handelsavgifter: Handelsavgifter tas ut när du köper eller säljer token på spot-marknaden och avgiftsschemat är detsamma som för spot-marknaden. ii. Prenumerationsavgifter: Prenumerationsavgifter tas ut när användare väljer att prenumerera på token och denna avgift är för närvarande 0,1% per subscription. iii. Redemption fees: Redemption fees are charged when users choose to redeem tokens, which is currently set at 0.1% per inlösen. iv. Hanteringsavgifter: En daglig hanteringsavgift på 0,01 % tas ut 00:00 UTC och detta kommer att ses direkt i nettotillgångsvärdet för hävstångstoken; v. Finansieringsavgifter: Finansieringsavgifter betalas (eller betalas till) de underliggande medlen baserat på finansieringssatsen och detta visas direkt i nettotillgångsvärdet för hävstångs-token. Binance tar inte ut några avgifter för överföring av finansieringssatser; dessa görs direkt mellan handlarna.
 • 9. Hur gör jag för att prenumerera eller lösa in?

  Du kan prenumerera på eller lösa in en lånefinansierad token till ett substansvärde med ett dagligt tak på 1000 USDT per konto. Beloppet kan dock variera beroende på rådande marknadsförhållanden. Kontrollera handelsregeln för varje lånefinansierad token avseende det uppdaterade prenumerations- och inlösenstaket.

  För att prenumerera eller lösa in, gå helt enkelt till sidan för Binance lånefinansierade token och klicka på "Prenumerera" eller "Lös in". 0,1 % av prenumerations- eller inlösenavgiften kommer att debiteras och pengarna (i USDT) dras från eller krediteras din plånbok.

 • 10. Kan jag ta ut Binance Leveraged Tokens till min plånbok?
  Binance Leveraged Tokens kan inte tas ut. Du kan lagra tokens på ett säkert sätt på ditt Binance-konto.