Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed
Cancel

FAQ

Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Centrum Aktywności
Vouchery
Regulamin Vouchera Rabatowego na Opłaty Transakcyjne i Vouchera Rabatowego na Opłaty Platformowe

Regulamin Vouchera Rabatowego na Opłaty Transakcyjne i Vouchera Rabatowego na Opłaty Platformowe

2020-08-31 04:48
 • Poniższy regulamin ma zastosowanie odpowiednio do Vouchera Rabatowego na Opłaty Transakcyjne i Vouchera Rabatowego na Opłaty Platformowe.
 • Po pomyślnym zrealizowaniu Voucher Rabatowy na Opłaty Transakcyjne lub Voucher Rabatowy na Opłaty Platformowe zostaje uaktywniony. Po aktywacji odpowiedni rabat jest równy dziennej opłacie transakcyjnej lub platformowej netto (bez prowizji za polecenie) danego produktu. Zostaje przekazany na Portfel Spot użytkownika w USDT lub BUSD w dniu następującym po transakcji użytkownika przed godziną 23:59:59 (UTC). Pierwszy rabat składał się wyłącznie z opłat transakcyjnych lub platformowych wygenerowanych po zrealizowaniu tego vouchera do godziny 23:59:59 (UTC) tego dnia;
 • Maksymalna kwota rabatu przypadająca na użytkownika jest równa wartości nominalnej Vouchera Rabatowego na Opłaty Transakcyjne lub Vouchera Rabatowego na Opłaty Platformowe. Całkowita kwota jest odejmowana codziennie zgodnie z dystrybucją rabatu na opłaty transakcyjne lub platformowe aż do wyczerpania lub utraty ważności vouchera. Opłata transakcyjna lub platformowa za kwalifikujące się zlecenia zostaje przeliczona na USDT zgodnie z bieżącym kursem wymiany odpowiednich zleceń, zsumowana i przekazana na Portfel Spot użytkownika. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z zastosowanym kursem wymiany. Aby uzyskać więcej informacji na temat historii dystrybucji rabatów na opłaty transakcyjne lub platformowe, przejdź do menu [Portfel][Historia Transakcji][Dystrybucja] lub kliknij opcję [Szczegóły] na voucherze;
 • Kwota rabatu na opłaty transakcyjne lub platformowe wypłacana każdego dnia jest równa całkowitej kwocie opłat transakcyjnych lub platformowych netto (bez prowizji za polecenie) poniesionych przez użytkowników poprzedniego dnia po zastosowaniu rabatu VIP i rabatu BNB.
  • Przykładowo: użytkownik A poniósł koszt 500 USDT z tytułu opłat za transakcje spot poprzedniego dnia. Po odliczeniu zniżki VIP i zniżki BNB otrzymał łącznie 400 USDT. Oznacza to, że użytkownik A musi zapłacić 100 USDT z tytułu opłat za transakcje spot. Jeśli Użytkownik A ma relację afiliacyjną, część opłat za transakcje spot zostanie wykorzystana na pokrycie prowizji za polecenie wypłacanej osobie polecającej Użytkownika A. Jeżeli np. prowizja za polecenie wynosi 20 USDT, 20 USDT zostanie wypłacone w pierwszej kolejności osobie polecającej. Jeśli Użytkownik A uaktywnił Voucher Rabatowy na Opłaty za Transakcje Spot z saldem 500 USDT, od vouchera zostanie odjęte 80 USDT, a pozostałe saldo 420 USDT będzie można wykorzystać do czasu utraty ważności vouchera.
 • Należy pamiętać, że opłata likwidacyjna i opłata za dostawę produktów Futures jest wyłączona z programu rabatów na opłaty transakcyjne. Jeżeli łączna kwota opłat transakcyjnych uiszczonych przez użytkowników poprzedniego dnia będzie mniejsza niż 0,00000001 USDT, zostanie uznana za niekwalifikującą się do celów Vouchera Rabatowego na Opłaty Transakcyjne.
 • Jeżeli łączna kwota stosownej opłaty transakcyjnej kwalifikujących się zleceń będzie większa niż pozostałe saldo Vouchera Rabatowego na Opłaty Transakcyjne, użytkownicy otrzymają tylko rabat na opłaty transakcyjne odzwierciedlający pozostałe saldo Vouchera Rabatowego na Opłaty Transakcyjne.
  • Przykładowo: Użytkownik A uaktywnił Voucher Rabatowy na Opłaty Transakcyjne Spot o wartości nominalnej 500 USDT i pozostałym saldzie 100 USDT. Jeżeli Użytkownik A zgromadzi dziś kolejne 300 USDT z tytułu opłat transakcyjnych za transakcje spot, otrzyma z tytułu rabatu na opłaty transakcyjne jedynie pozostałe saldo vouchera (100 USDT).
 • Jeżeli użytkownik uaktywni kilka Voucherów Rabatowych na Opłaty Transakcyjne lub Voucherów Rabatowych na Opłaty Platformowe na ten sam produkt jednocześnie, vouchery będą wykorzystywane zgodnie z kolejnością realizacji.
  • Przykładowo: Użytkownik A uaktywnił Voucher Rabatowy Na Opłaty Platformowe o wartości 500 USDT (Voucher A), a następnie uaktywnił jeszcze Voucher Rabatowy Na Opłaty Platformowe o wartości 1000 USDT (Voucher B).
  • Jeżeli Użytkownik A zapłaci dzisiaj 300 USDT za opłaty transakcyjne od handlu NFT, saldo rabatu na opłaty platformowe za te vouchery po dystrybucji będzie wynosić:
   • Voucher A: 200 USDT
   • Voucher B: 1000 USDT
  • Jeżeli Użytkownik A zapłaci dzisiaj łącznie 800 USDT za opłaty platformowe od handlu NFT, saldo rabatu na opłaty platformowe z tytułu tych voucherów po dystrybucji będzie wynosić:
   • Voucher A: 0 USDT
   • Voucher B: 400 USDT
 • Voucher Rabatowy na Opłaty Transakcyjne i Voucher Rabatowy na Opłaty Platformowe po upływie określonego czasu traci ważność. Prosimy zapoznać się z datą ważności na poszczególnych voucherach. Po wygaśnięciu vouchera użytkownicy nie mogą w żaden sposób zastosować ani wykorzystać pozostałego salda Vouchera Rabatowego na Opłaty Transakcyjne ani Vouchera Rabatowego na Opłaty Platformowe;
 • Voucher Rabatowy na Opłaty Platformowe dotyczy wyłącznie transakcji na rynku wtórnym Binance NFT.
 • Voucher Rabatowy na Opłaty Platformowe nie przysługuje w przypadku ofert NFT osób zewnętrznych w Marketplace Binance NFT.
 • Zgodnie z Warunkami Użytkowania oraz lokalnymi przepisami, nagrody w formie Vouchera Rabatowego na Opłaty Transakcyjne i Vouchera Rabatowego na Opłaty Platformowe mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
 • Binance zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kontraktami futures jest zajęciem wysoce ryzykownym, które wiąże się możliwością zarówno uzyskania wielkich zysków, jak i poniesienia znacznych strat. Należy pamiętać, że w przypadku skrajnych wahań cenowych istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie do likwidacji całych sald margin na Twoim Portfelu Futures. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że bierzesz na siebie wszelkie ryzyko związane z wszelką swoją działalnością handlową oraz że Binance nie ponosi odpowiedzialności za takie ryzyko lub niekorzystne skutki.
Dla zachowania zgodności z lokalnymi przepisami niektóre funkcje mogą nie być dostępne w danym regionie.