Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Jak Sprawdzić Saldo Portfela Futures

2021-09-01 00:45
Możesz sprawdzić saldo swojego portfela w dwóch sekcjach interfejsu handlu kontraktami futures. Pierwszą sekcję można znaleźć w Panelu Wprowadzania Zleceń (podpisane jako punkt 1 na zrzucie ekranu poniżej). Drugą sekcję znaleźć można w widżecie [Zasoby], znajdującym się w prawym dolnym rogu interfejsu handlowego. 
W widżecie [Aktywa] możesz przeglądać salda różnych zasobów w swoim portfelu Futures. W przypadku kontraktów futures USDⓈ-M będziesz mógł(-ogła) przeglądać salda USDT i BUSD. 
W przypadku Coin-Marginowanych kontraktów futures, salda obsługiwanych kryptowalut można znaleźć w widżecie [Aktywa].
Alternatywnie możesz kliknąć [Portfel], aby sprawdzić saldo portfela Futures. Należy pamiętać, że kontrakty futures USDⓈ-Marginowane i Coin-Marginowane nie mają tego samego portfela. Przełączaj się między USDⓈ-Marginowanymi i Coin-Marginowanymi Futures aby sprawdzić odpowiednie saldo na stronie portfela.
Strona portfela Coin-M wyświetla całkowite saldo w BTC (w tym salda wszystkich aktywów w portfelu Coin-M). Strona portfela USDⓈ-M wyświetla całkowite saldo w USD (w tym saldo wszystkich aktywów portfela USDⓈ-M: USDT i BUSD). Saldo margin uwzględnia niezrealizowany P&L, dlatego będzie zmieniać się w czasie rzeczywistym, jeśli istnieją otwarte pozycje. 
Aby wyświetlić saldo każdego zasobu, kliknij kartę [Aktywa].
Strona portfela Coin-M wyświetla całkowite saldo w BTC (w tym saldo wszystkich aktywów w portfelu Coin-M).
Uwagi:
 • Saldo Margin = Saldo Portfela + Niezrealizowany PNL. (Twoje pozycje zostaną zlikwidowane jeśli Saldo Margin <= Margin Utrzymania.)
 • Saldo Portfela = Suma Transferów Netto + Całkowity Zrealizowany Zysk + Suma Prowizja za Finansowanie Netto - Suma Naliczonych Prowizji.
 • Niezrealizowane zyski i straty Twoich pozycji są obliczane na podstawie Ceny Mark.
 • Dostępne dla Zlecenia (t.j Margin dostępny do otwarcia pozycji):
  • Dla USDⓈ-M Futures: Dostępne dla Zlecenia = max(0, saldoPorfelaCross + ∑Niezrealizowany P&L cross - (∑początkowy margin cross + ∑izolowany początkowy margin otwartego zlecenia))
  • Początkowy margin dla izolowanego otwartego zlecenia = abs(izolowana wartość nominalna) * IMR - abs(rozmiar) * IMR * cena mark
  • Dla Coin-M Futures: Dostępne dla Zlecenia = max(0, saldoPorfelaCross + ∑Niezrealizowany P&L cross - (∑początkowy margin cross + ∑izolowany początkowy margin otwartego zlecenia))
  • Początkowy margin dla izolowanego otwartego zlecenia = abs(izolowana wartość nominalna) * IMR - abs(rozmiar) * rozmiarKontraktu * IMR / cena mark
 • Saldo (t.j. Saldo Portfela): Saldo Portfela = Suma Transferów Netto + Całkowity Zrealizowany Zysk + Suma Prowizji za Finansowanie Netto - Suma Naliczonych Prowizji