Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Jak Obliczyć Cenę Likwidacji Kontraktów Futures USDⓈ-M

2021-07-15 07:40
Poniżej znajduje się wzór ceny likwidacji dla kontraktów futures USDⓈ-M w trybie cross-margin:
gdzie
WB
Saldo Portfela
TMM1
Margin Utrzymania wszystkich innych kontraktów, z wyłączeniem Kontraktu 1
Jeśli jest to tryb izolowanego marginu, to TMM=0,UPNL=0
UPNL1
Niezrealizowany PNL wszystkich innych Kontraktów, z wyjątkiem Kontraktu 1
Jeśli jest to tryb izolowanego marginu, to UPNL=0
cumB
Ilość na Utrzymanie OBU pozycji (tryb jednokierunkowy)
cumL
Ilość na Utrzymanie pozycji LONG (tryb hedge)
cumS
Ilość na Utrzymanie pozycji SHORT (tryb hedge)
Side1BOTH
Kierunek OBU pozycji, 1 jako pozycja long, -1 jako pozycja short
Position1BOTH
Wartość bezwzględna OBU wielkości pozycji (tryb jednokierunkowy)
EP1BOTH
Cena wejścia OBU pozycji (tryb jednokierunkowy)
Position1LONG
Wartość bezwzględna rozmiaru pozycji LONG (tryb hedge)
EP1LONG
Cena Wejścia pozycji LONG (tryb hedge)
Position1SHORT
Wartość bezwzględna rozmiaru pozycji SHORT (tryb hedge)
EP1SHORT
Cena Wejścia pozycji SHORT (tryb hedge)
MMR B
Stopa marginu utrzymania OBU pozycji (tryb jednokierunkowy)
MMR L
Stopa marginu utrzymania pozycji LONG (tryba hedge)
MMR S
Stopa marginu utrzymania pozycji SHORT (tryba hedge)
Uwagi:
  • W trybie Cross margin WB to crossWalletBalance
  • W trybie Izolowanego marginu WB to isolatedWalletBalance izolowanej pozycji, TMM=0, UPNL=0, zastąp ilość pozycji, MMR, cum do wzoru do obliczenia.
  • W trybie cross margin, ten sam ticker/symbol, zarówno pozycja long i short mają tę samą cenę likwidacji, z wyjątkiem trybu izolowanego. W trybie izolowanym każda pozycja będzie miała różne ceny likwidacji w zależności od marginu do niej przypisanego.
  • Jeśli cena likwidacji jest mniejsza niż 0, w interfejsie będzie wyświetlane „--”

Stopa Marginu Utrzymania

W poniższej tabeli można znaleźć „Stopę Marginu Utrzymania” z wartością pozycji w USDT.
Na przykład, jeśli wielkość pozycji USDT-marginowanego kontraktu BTCUSDT wynosi 264 000 USDT, wówczas stawka marginu na utrzymanie wyniesie 1% (lub 0,01).
Uwaga:
Jeżeli Twoja pozycja (liczona po kursie likwidacji) i aktualna pozycja (liczona po kursie otwarcia) są na różnych poziomach, musisz zastąpić (tj. aby przeliczyć po kursie likwidacji) stawkę marginu utrzymania i kwotę marginu utrzymania poziomu pozycji, aby obliczyć ponownie cenę likwidacji.

Kwota Utrzymania

Możesz znaleźć „Kwotę Utrzymania” z poniższej tabeli z wartością pozycji w USDT. Na przykład, jeśli wielkość pozycji USDT-marginowanego kontraktu BTC/USDT wynosi 500 000 USDT, wówczas kwota utrzymania wyniesie 1300 USDT.

Wzór Kwoty Utrzymania

= [ Wspornik Poziomu Pozycji na Poziomie n * różnica między Stawką Marginu Utrzymania na Poziomie n a Stawką Marginu Utrzymania na Poziomie n-1) ] + Kwota Utrzymania na Poziomie n-1
Na przykład, Kwota Utrzymania na Poziomie 3
= 250 000 * (1% - 0,5%) + 50 USDT
= 1300 USDT

Kontrakt Prepetual 125x USDT-Marginowany (BTCUSDT)

Poziom
Przedział Pozycji
(Wartość Nominalna w USDT)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
Utrzymanie
Kwota (USDT)
1
Pierwsze 50 000
0,4%
0
2
50 000 - 250 000
0,5%
50
3
250 000 - 1 000 000
1,0%
1300
4
1 000 000 - 5 000 000
2,5%
16 300
5
5 000 000 - 20 000 000
5,0%
141 300
6
20 000 000 - 50 000 000
10,0%
1 141 300
7
50 000 000 - 100 000 000
12,5%
2 391 300
8
100 000 000 - 200 000 000
15,0%
4 891 300
9
Większe niż 200 000 000
25,0%
24 891 300

Kontrakt Prepetual 100x USDT-Marginowany (ETHUSDT)

Poziom
Przedział Pozycji
(Wartość Nominalna w USDT)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
Utrzymanie
Kwota (USDT)
1
Pierwsze 10 000
0,5%
0
2
10 000 - 100 000
0,65%
15
3
100 000 - 500 000
1,0%
365
4
500 000 - 1 000 000
2,0%
5 365
5
1 000 000 - 2 000 000
5,0%
35 365
6
2 000 000 - 5 000 000
10,0%
135 365
7
5 000 000 - 10 000 000
12,5%
260 365
8
10 000 000 - 20 000 000
15,0%
510 365
9
Większe niż 20 000 000
25,0%
2 510 365

Kontrakt Prepetual 75x USDT-Marginowany

Poziom
Przedział Pozycji
(Wartość Nominalna w USDT)
Stopa Marginu Utrzymania
Utrzymanie
Kwota (USDT)
1
Pierwsze 10 000
0,65%
0
2
10 000 - 50 000
1,00%
35
3
50 000 - 250 000
2,00%
535
4
250 000 - 1 000 000
5,00%
8 035
5
1 000 000 - 2 000 000
10,00%
58 035
6
2 000 000 - 5 000 000
12,50%
108 035
7
5 000 000 - 10 000 000
15,00%
233 035
8
Większe niż 10 000 000
25,00%
1 233 035
Kontrakt Prepetual 75x USDT-Marginowany:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

Kontrakt Prepetual 50x USDT-Marginowany

Poziom
Przedział Pozycji
(Wartość Nominalna w USDT)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
Utrzymanie
Kwota (USDT)
1
Pierwsze 5 000
1,0%
0
2
5 000 - 25 000
2,5%
75
3
25 000 - 100 000
5,0%
700
4
100 000 - 250 000
10,0%
5 700
5
250 000 - 1 000 000
12,5%
11 950
6
Większe niż 1 000 000
50,0%
386 950

Przykład: Obliczanie Ceny Likwidacji w Trybie Jednokierunkowym i Cross Margin

(WB) Saldo Portfela = 1 535 443,01
Pozycje
Wielkość
Cena Wejścia
Cena Mark
Cena likwidacji
PNL
ETHUSDT Perpetual
3 683,979 ETH
1 456,84
1 335,18
1153,26
-448 192,89
BTCUSDT Perpetual
109,488 BTC
32 481,98
31 967,27
26 316,89
-56 354,57
Stawki i kwoty marginu utrzymania można znaleźć w powyższych tabelach, jak pokazano na poniższej ilustracji.
Dla ETHUSDT:
Biorąc pod uwagę, że margin Utrzymania = Wartość nominalna * Stawka Marginu Utrzymania - cum
Wartość Nominalna = Cena * Rozmiar
Margin Utrzymania ETHUSDT = 356 512,508 (4918775,081 * 10,00% - 135365).
(WB) Saldo Portfela = 1 535 443,01
(TMM1) Margin Utrzymania wszystkich innych kontraktów, z wyłączeniem Kontraktu 1 = 71200,81144
(UPNL1) Niezrealizowany PNL wszystkich innych Kontraktów, z wyjątkiem Kontraktu 1= -56 354,57
(cumB) Ilość na Utrzymanie OBU pozycji (tryb jednokierunkowy)= 135 365,00
(cumL) Ilość na Utrzymanie pozycji LONG (tryb hedge) = 0
(cumS) Ilość na Utrzymanie pozycji SHORT (tryb hedge) = 0
(Side1BOTH) Kierunek OBU pozycji, 1 jako pozycja long, -1 jako pozycja short = 1
(Position1BOTH) Wartość bezwzględna OBU pozycji (tryb jednokierunkowy)= 3 683,979
(EP1BOTH) Cena Wejścia OBU pozycji (tryb jednokierunkowy) =1 456,84
(Position1LONG) Wartość bezwzględna rozmiaru pozycji LONG (tryb hedge) = 0
(EP1LONG) Cena Wejścia pozycji LONG (tryb hedge)= 0
(Position1SHORT) Wartość bezwzględna rozmiaru pozycji SHORT (tryb hedge)= 0
(EP1SHORT) Cena Wejścia pozycji SHORT (tryb hedge) = 0
(MMB) Stopa marginu utrzymania OBU pozycji (tryb jednokierunkowy)= 10%
(MML) Stopa marginu utrzymania pozycji LONG (tryb hedge) = 0
(MMS) Stopa marginu utrzymania pozycji SHORT (tryb hedge) = 0
Dla BTCUSDT:
Biorąc pod uwagę, że Margin utrzymania = Wartość nominalna*Stawka Marginu Utrzymania-cum
Wartość Nominalna = Cena * Rozmiar
Margin Utrzymania BTCUSDT = 71200,81144 (350032,458 * 2,50%% - 16300).
(WB) Saldo Portfela = 1 535 443,01
(TMM1) Margin Utrzymania wszystkich innych kontraktów, z wyłączeniem Kontraktu 1 = 356 512,508
(UPNL1) Niezrealizowany PNL wszystkich innych Kontraktów, z wyjątkiem Kontraktu 1 = -448 192,89
(cumB) Ilość na Utrzymanie OBU pozycji (tryb jednokierunkowy) = 16 300,000
(cumL) Ilość na Utrzymanie pozycji LONG (tryb hedge) = 0.
(cumS) Ilość na Utrzymanie pozycji SHORT (tryb hedge) = 0
(Side1BOTH) Kierunek OBU pozycji, 1 jako pozycja long, -1 jako pozycja short = 1
(Position1BOTH) Wartość bezwzględna OBU wielkości pozycji (tryb jednokierunkowy)= 109,488
(EP1BOTH) Cena Wejścia OBU pozycji (tryb jednokierunkowy) =32 481,980
(Position1LONG) Wartość bezwzględna rozmiaru pozycji LONG (tryb hedge) = 0
(EP1LONG) Cena Wejścia pozycji LONG (tryb hedge)= 0
(Position1SHORT) Wartość bezwzględna rozmiaru pozycji SHORT (tryb hedge)= 0
(EP1SHORT) Cena Wejścia pozycji SHORT (tryb hedge) = 0
(MMB) Stopa marginu utrzymania OBU pozycji (tryb jednokierunkowy)= 2,50%
(MML) Stopa marginu utrzymania pozycji LONG (tryb hedge) = 0
(MMS) Stopa marginu utrzymania pozycji SHORT (tryb hedge) = 0
Wzór Ceny Likwidacji:
Mając te informacje i wprowadzając odpowiednie dane do wzoru, widzimy, że Cena Likwidacji dla kontraktu ETHUSDT = 1153,26 a dla BTCUSDT =26 316,89
Należy pamiętać, że mogą wystąpić niewielkie różnice ze względu na liczby po przecinku.