USDⓈ-M
Opcje
New
English
USD
Dźwignia i Margin
Zasady Handlu
Dźwignia i Margin
Informacje o trybie Multi-Assets
Portfolio Margin
Margin Początkowy = Nominalna Wartość Pozycji / Poziom Dźwigni
Margin Utrzymania = Nominalna Wartość Pozycji * Wskaźnik Marginu Utrzymania - Kwota Utrzymania
Symbol
Dowiedz się więcej
Poziom
Przedział Pozycji (Wartość Nominalna w )
Maksymalna Dźwignia
Wskaźnik Marginu Utrzymania
Kwota Utrzymania ( )
Brak danych
*Maksymalna Dźwignia x USDⓈ-marginowane kontrakty futures z uwzględnieniem:
Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych ruchów cen lub odchyleń od indeksu cen, Binance podejmie dodatkowe środki ochronne, w tym między innymi:
1. Dostosuje maksymalną wartość dźwigni
2. Dostosuje przedział pozycji dla każdego poziomy
3. Dostosuj margin utrzymania na każdym poziomie
Nowi użytkownicy z zarejestrowanymi kontami futures nowszymi niż 60 dni nie będą mogli otwierać pozycji z dźwignią przekraczającą 20x. Dowiedz się Więcej