English/USD
Język
Waluta
Jak mogę Ci pomóc?
Centrum Wsparcia
FAQ
Handel OTC Spot i Margin
Handel Spot
Co oznacza “Maker” oraz “Taker”?
Binance
2018-07-19 00:45

Prowizje (opłaty) związane z handlem na Binance naliczane są jedynie wykonane (zakończone) transakcje handlowe, a nie za utworzone zlecenia handlowe.

Taker:

Na giełdzie Binance takerem stajesz się w momencie w którym złożone przez Ciebie zlecenie handlowe, zostaje natychmiast zakończone (wypełnione) - częściowo lub całkowicie - a więc zanim zostanie dodane do arkusza zleceń (ang. order book). 

Zlecenia handlowe wykonywane przy użyciu opcji Market zawsze trafiają do koszyka prowizyjnego Taker, ponieważ nigdy nie trafiają one do arkusza zleceń - czyli nie zapewniają podaży. Transakcje tego typu od razu są dopasowywane do innych zleceń z order booku.

Zlecenia wystawione przy użyciu opcji IOC oraz Limit FOK (dostępne za pośrednictwem API Binance) również zaliczają się do koszyka prowizyjnego Taker.

Maker:

Na giełdzie Binance makerem stajesz się w momencie w którym złożone przez Ciebie zlecenie handlowe w części lub w całości trafia (nawet na chwilę) do arkusza zleceń. Ta część zlecenia, która nie trafia do order booku zaliczana jest do koszyka prowizyjnego Maker.
Zlecenia klasyfikowane w koszyku prowizyjnym jako “maker” są odpowiedzialne za “tworzenie się rynku”. 

Note: Na Binance dopuszczalna jest sytuacja w której zlecenie typu Limit GTC (dostępne za pośrednictwem API) zostaje zaklasyfikowane do obydwóch koszyków prowizyjnych (maker i taker).  

Więcej informacji na temat Makerów i Takerów znajdziesz w tym artykule (który dostępny jest też w formie materiału wideo):

https://www.binance.vision/economics/what-are-makers-and-takers


Masz więcej pytań?złóż wniosek
Powiązane Artykuły
Jak handlować na Binance