Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Handel Spot i Margin
Handel Spot

Czym Są Zlecenia Maker (Post Only), Time in Force i Iceberg

Binance
2021-07-29 12:43
Kiedy składasz zlecenie na Binance.com, możesz wybierać spośród wielu rodzajów zleceń, aby spełnić różne potrzeby. 

1. Zlecenie Limit - Maker (Post Only)

Składając zlecenie limit, możesz zaznaczyć pole [Post Only] , a Twoje zlecenie nie zostanie natychmiast zrealizowane na rynku. Będzie istnieć jako zlecenie maker w księdze zleceń, ale nigdy nie będzie pasować do zleceń, które już są w księdze. Zlecenia Maker dodają rynkowi płynność. Zostaniesz obciążony tylko opłatą maker, a nie taker, gdy Twoje złożone zlecenie zostanie zrealizowane.
Jeśli jednak chcesz zrealizować część zlecenia natychmiast, np. chcesz kupić aktywa po cenie wyższej od aktualnej ceny rynkowej, system automatycznie anuluje Twoje zlecenie po jego złożeniu.

2. Zlecenie Time in Force

Time in force wskazuje, jak długo Twoje zlecenie pozostanie aktywne, zanim zostanie zrealizowane lub wygaśnie. Dzięki temu możesz dokładniej określić parametry czasowe i dostosować czas składania zlecenia. 
 Na Binance możesz składać zlecenia GTC (Good-Till-Cancel), IOC (Immediate-Or-Cancel) lub FOK (Fill-Or-Kill):
  • GTC (Good-Till-Cancel): zlecenie będzie trwało do momentu jego realizacji lub anulowania.
  • IOC (Immediate-Or-Cancel): zlecenie podejmie próbę natychmiastowej realizacji całości lub części zlecenia po dostępnej cenie i ilości, a następnie anuluje pozostałą, niewypełnioną część. Jeśli podczas składania zlecenia nie jest dostępna żadna ilość w wybranej cenie, zostanie ono natychmiast anulowane. Należy pamiętać, że zlecenia Iceberg nie są obsługiwane.
  • FOK (Fill-Or-Kill): zlecenie jest instruowane do natychmiastowego wypełnienia w całości (fill), w przeciwnym razie zostanie anulowane (kill). Należy pamiętać, że zlecenia Iceberg nie są obsługiwane.

3. Zlecenie Iceberg

Zlecenia Iceberg to duże zlecenia podzielone na szereg małych zleceń limit. Zazwyczaj umieszcza się je w taki sposób, aby uniknąć zakłócenia rynku jednym dużym zleceniem. Zlecenia Iceberg składają się z widocznych i ukrytych zleceń, a tylko niewielka ich część jest wyświetlana w księdze zleceń. Gdy widoczne zlecenia zostaną zrealizowane, ukryte zlecenia przejdą do księgi zleceń. 
Na przykład, jeśli chcesz sprzedać 1000 BNB przez zlecenie limit, możesz zrobić to, zaznaczając przycisk [Iceberg]. Wpisz całkowitą kwotę, którą chcesz sprzedać, a Twoje zlecenie zostanie podzielone na małe zlecenia (np. 10 BNB na zlecenie). Po zrealizowaniu pierwszego zlecenia, kolejne zlecenia będą realizowane stopniowo. 
Powiązane Artykuły
Jak Handlować Spot na Stronie Binance