Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Aktywności
Handluj w turnieju handlowym USDC, aby podzielić się 10 000 USDC w voucherach tokenowych!

Handluj w turnieju handlowym USDC, aby podzielić się 10 000 USDC w voucherach tokenowych!

2024-04-12 00:00

To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.

Drodzy Użytkownicy Binance,

Binance z radością uruchamia nowy turniej handlowy dla wszystkich użytkowników zwykłych i VIP-3, którzy mogą handlować wybranymi tokenami denominowanymi w USDC w okresie promocji, aby podzielić się 10 000 USDC w nagrodach. 

Zarejestruj się w promocji już teraz!

Okres promocji: 00:00 (UTC) 12.04.2024 - 23:59 (UTC) 12.05.2024

Wszyscy uprawnieni użytkownicy, którzy potwierdzą swój udział i osiągną łączny wolumen handlowy spot o równowartości co najmniej 3500 $ na kwalifikujących się parach handlowych spot w okresie promocji, będą kwalifikować się do udziału w tej promocji. 

 • Kwalifikujące się pary handlowe spot: ADA/USDC, ALT/USDC, ARB/USDC, AVAX/USDC, BCH/USDC, BLUR/USDC, BNB/USDC, BOME/USDC, BONK/USDC, BTC/USDC, CKB/USDC, DOGE/USDC, DOT/USDC, ENA/USDC, ETH/USDC, ETHFI/USDC, FET/USDC, FIL/USDC, FLOKI/USDC, FTM/USDC, INJ/USDC, JTO/USDC, JUP/USDC, LINK/USDC, LTC/USDC, MANTA/USDC, MATIC/USDC, NEAR/USDC, OP/USDC, ORDI/USDC, PENDLE/USDC, PEPE/USDC, PIXEL/USDC, SEI/USDC, SHIB/USDC, SOL/USDC, STRK/USDC, SUI/USDC, TIA/USDC, UNI/USDC, WLD/USDC, XRP/USDC, YGG/USDC

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną następnie uszeregowani według ich całkowitego wolumenu handlowego spot (w tym zarówno kupna, jak i sprzedaży) na kwalifikujących się parach handlowych spot w okresie promocji, gdzie 500 najlepszych zakwalifikowanych uczestników podzieli się 10 000 USDC w voucherach tokenowych, zgodnie z poniższą strukturą nagród.

Struktura Nagród: 

Rankingi według całkowitego wolumenu handlowego spot, na kwalifikujących się parach handlowych spot w okresie promocji

Nagroda na każdego uprawnionego użytkownika (w voucherze tokenowym)

1. Miejsce

1,000 USDC

2. Miejsce

900 USDC

3. Miejsce

800 USDC

4 Miejsce

700 USDC

5 Miejsce

600 USDC

Miejsca od 6. do 10.

Równy podział 2000 USDC 

Miejsca od 11 do 30

Równy podział 1500 USDC 

Miejsca 31. - 50.

Równy podział 1000 USDC 

Miejsca 51 - 500

Równy podział 1500 USDC 

Przewodniki i Powiązane Materiały:

Regulamin:

 • Tylko zweryfikowani, użytkownicy zwykli i VIP 1-3, którzy klikną przycisk [Zarejestruj się teraz] na stronie turnieju przed końcem okresu promocji, mogą pomyślnie wziąć udział w promocji. Uprawnieni użytkownicy, mogą znaleźć swoje pozycje w turnieju handlowym na stronie turnieju.

 • Promocja ta jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy są włączeni do handlu Binance Spot i może nie być dostępna, lub może być ograniczona w niektórych jurysdykcjach lub regionach, czy dla niektórych użytkowników, w zależności od wymogów prawnych i regulacyjnych.

 • Użytkownicy są odpowiedzialni za poinformowanie się i przestrzeganie wszelkich ograniczeń i/lub wymogów nałożonych w odniesieniu do dostępu i korzystania z usług handlowych Binance Spot w każdym kraju, z którego uzyskują dostęp do usług.

 • Binance zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub nałożenia dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do dostępu i korzystania z usług handlowych Binance Spot od czasu do czasu, według własnego uznania, w dowolnym momencie bez powiadomienia.

 • Nagrody w postaci vouchera tokenowego, zostaną dystrybuowane uprawnionym użytkownikom w ciągu 21 dni roboczych od zakończenia okresu promocji. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować swoje nagrody w postaci voucherów tokenowych, za pośrednictwem Profilu > Centrum Aktywności

 • Nagrody w postaci voucherów tokenowych wygasną w ciągu dwóch tygodni od ich dystrybucji. Uprawnieni użytkownicy powinni odebrać swoje vouchery przed datą ich wygaśnięcia. Dowiedz się, jak zrealizować voucher.

 • Dodatkowy regulamin promocji jest dostępny tutaj.

 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji użytkownika w przypadku, gdy konto jest zamieszane w jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie (nielegalne działania, naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych, dokonywanie transakcji typu wash, nielegalne masowe rejestracje kont, dokonywanie transakcji pomiędzy własnymi kontami lub manipulacja rynkowa).

 • Binance zastrzega sobie prawo do określenia i/lub zmiany lub modyfikacji niniejszego Regulaminu, jego warunków i kryteriów kwalifikacji, wyboru oraz liczby zwycięzców, a także czasu realizacji wszelkich działań, które mają być wykonane, jeżeli jest to uzasadnione z ważnych powodów, tj. 

  • zmian w obowiązujących przepisach lub regulacjach;

  • obowiązków wynikających z przepisów prawa lub decyzji wydawanych przez sądy powszechne lub organy administracji publicznej;

  • przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub zwalczania finansowania terroryzmu;

  • problemów technicznych będących poza naszą kontrolą;

  • konieczności zabezpieczenia użytkowników przed potencjalnymi stratami;

  • konieczności zabezpieczenia Binance przed stratami wizerunkowymi;

  • zdarzeń lub okoliczności nadzwyczajnych będących poza naszą kontrolą (siła wyższa).

 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie podatku od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto). Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.

 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersjami przetłumaczonymi a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie rozstrzygająca.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Zespół Binance

12.04.2024

Uwaga: Ogłoszenie zostało zaktualizowane 12.04.2024, aby uwzględnić pary handlowe spot BNB/USDC, BOME/USDC, CKB/USDC, ENA/USDC, ETHFI/USDC, JTO/USDC, XRP/USDC i YGG/USDC jako pary kwalifikujące się do tej promocji.

Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance (iOS/Android)

Znajdź nas na 

Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem wyników na przyszłość. Inwestuj tylko w produkty, które znasz, i tylko jeżeli rozumiesz ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.