Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Aktualizacje API
Airdrop

Aktualizacje Dotyczące Obsługi Aktualizacji Sieci Ethereum (ETH) i Hard Forka

2021-12-08 14:16
Drodzy Użytkownicy Binance,
Proszę zwrócić uwagę na poniższe aktualizacje dotyczące nadchodzącej aktualizacji sieci Ethereum (ETH) i hard forka, które będą miały miejsce na wysokości bloku mainnetu ETH wynoszącej 13 773 000 lub około 20:00 (UTC) 09.12.2021.
Binance podjęło następujące dodatkowe kroki, aby zmniejszyć ryzyko handlowe wynikające ze zmienności cen i zapewnić bezpieczeństwo środków użytkowników podczas hard forka.
1. Wpłaty i Wypłaty w sieci ETH
Wpłaty i wypłaty wszystkich tokenów w sieci ETH zostaną zawieszone od około 19:55 (UTC) 09.12.2021 zgodnie z poprzednim ogłoszeniem. Upewnij się, że zostawiasz sobie wystarczająco dużo czasu na pełne przetworzenie transferów ETH i innych tokenów ERC-20 przed powyższym terminem. Zajmiemy się wszystkimi wymaganiami technicznymi dotyczącymi użytkowników posiadających tokeny ETH i inne tokeny ERC-20 na Binance.
3. Handel Spot i Margin Tokenami ETH i i Innymi ERC-20 
Handel Spot: Handel spot tokenami ETH i innymi ERC-20 nie ulegnie zmianie. Upewnij się, że podejmujesz wystarczające środki zarządzania ryzykiem, gdyż zmienność cen jest zazwyczaj bardzo wysoka podczas spornych hard forków.
Handel Margin: Handel izolowanym i cross marginem ETH nie ulegnie zmianie. Binance zawiesi jednak pożyczanie ETH od 08:00 (UTC) 08.12.2021 do około 23:59 (UTC) 09.12.2021. Należy pamiętać, że likwidacje nadal będą możliwe podczas skrajnych wahań cen.
4. Handel Futures ETH
Handel kontraktami futures USDⓈ-M i COIN-M ETH pozostanie bez zmian. Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych ruchów cen lub odchyleń od indeksu cen, Binance podejmie dodatkowe środki ochronne, w tym między innymi: 
  • Dostosowanie poziomów margin, w tym maksymalnej wartości dźwigni, wartości pozycji i marginu utrzymania na każdym poziomie
  • Aktualizacja stawek finansowania, w tym stopy procentowej, premium i ograniczonej stopy finansowania
  • Zmiana składników indeksu cen 
  • Wykorzystanie mechanizmu Ochrony Ostatniej Ceny do aktualizacji Ceny Mark. Więcej informacji można znaleźć w Indeksie Cen
4. Lewarowane Tokeny Binance - ETHUP i ETHDOWN
Handel parami ETHUP/USDT i ETHDOWN/USDT będzie kontynuowany bez zmian. Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych ruchów cen, subskrypcja i realizacja tokenów mogą zostać zawieszone.
5. Opcje Binance ETH/USDT (Aplikacja)  
Handel Opcjami ETH/USDT w Aplikacji Binance pozostanie bez zmian.
6. Portal Konwersji i OTC 
Handel ETH na Portalu Konwersji i OTC pozostanie bez zmian.
Binance zawiesi pożyczki ETH OTC od 08:00 (UTC) 08.12.2021 do około 23:59 (UTC) 09.12.2021. 
7. Pożyczki Krypto Binance 
Pożyczki Krypto Binance zawieszą pożyczanie ETH od 08:00 (UTC) 08.12.2021 do około 23:59 (UTC) 09.12.2021. 
Dalsze uwagi:
  • Modernizacja sieci Ethereum i hard fork będą miały miejsce na wysokości bloku sieci głównej Ethereum wynoszącej 13 733 000. Szacowany czas zamknięcia sieci i hard forka służy wyłącznie do celów informacyjnych dla użytkowników i może ulec zmianie w zależności od czasów propagacji bloku.
Więcej informacji można znaleźć w następujących artykułach:
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kryptowalutami podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu. Prosimy o ostrożne dokonywanie transakcji. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe.

Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
07.12.2021
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.