Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Podziel Się Swoim Wynikiem z #BitcoinButton na Twitterze - Do Wygrania $10 000 w BTC!

2022-03-23 14:51
Mamy nadzieję, że podoba Ci się nasza gra #BitcoinButton. Jeśli nie byłeś(-aś) ostatnią osobą, która nacisnęła przycisk, aby wygrać bitcoina, nie martw się – możesz podzielić się swoimi wynikami na Twitterze, aby otrzymać szansę na udział w puli nagród BTC o wartości $10 000.
Okres promocji: 12:00 (UTC) 15.03.2022 do momentu, w którym ostatnia osoba kliknie przycisk.
Jak wziąć udział:
 • Zaloguj się do gry Bitcoin Button za pomocą swojego konta Binance lub Twittera.
 • Kliknij Bitcoin Button.
 • Udostępnij zrzut ekranu swojej strony gry przedstawiający Twój „Number Kliknięcia” na Twitterze.
 • Zretweetuj post promocyjny.
 • Śledź Binance na Twitterze.
 • Podziel się jednym faktem na temat Bitcoina, używając hashtagów #BitcoinButton i #Binance.
Przykładowy zrzut ekranu i tweet:
Satoshi Nakamoto jest twórcą Bitcoina. #BitcoinButton #Binance
Jak zostaną wybrani zwycięzcy
Dwudziestu zwycięzców zostanie wybranych przez zespół Binance w oparciu o Zasady Wyboru Zwycięzców wymienione w poniższym Regulaminie.
Jakość i dokładność Twojego zgłoszenia będzie odgrywać rolę w procesie wyboru zwycięzcy. Oto kilka wskazówek, jak stworzyć dobry wpis #BitcoinButton:
 • Podziel się dokładnym, szczegółowym faktem na temat Bitcoina
 • Twój zrzut ekranu musi zawierać Twój Numer Kliknięcia
Zwycięzcy będą mieli szansę na podział puli nagród w wysokości $10 000 w BTC. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi Warunkami.
Przystępując lub uczestnicząc, każdy uczestnik („Uczestnik”) wyraża zgodę na niniejsze warunki („Zasady i Warunki”) oraz decyzje Binance, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem.
1. Kwalifikowalność: O ile nie określono inaczej, wszystkie promocje z nagrodami są dostępne wyłącznie dla osób (i), które ukończyły osiemnaście (18) lat (lub inny wiek pełnoletności obowiązującym w jurysdykcji, w której Uczestnik posiada miejsce zamieszkania) w momencie wzięcia udziału, z ważnym numerem paszportu; oraz (ii) którzy mają aktywne konto e-mail i dostęp do Internetu przed rozpoczęciem Okresu Wyzwania. NIE TAM, GDZIE ZABRONIONE. Pracownicy, urzędnicy i przedstawiciele oraz najbliżsi członkowie rodzin takich pracowników, urzędnicy i przedstawiciele (tj. rodzic, małżonek, rodzeństwo, dzieci, dziadkowie, przyrodni rodzice, przyrodnie dzieci i przyrodnie rodzeństwo oraz ich małżonkowie, a także osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, niezależnie od tego, czy są ze sobą spokrewnieni) Binance lub powiązani z firmami stowarzyszonymi, firmami macierzystymi, spółkami zależnymi, uczestniczącymi partnerami promocyjnymi, agencjami reklamowymi i promocyjnymi, webmasterami i jakąkolwiek firmą zaangażowaną w tworzenie, projektowanie, realizację, produkcję lub realizację Wyzwania (łącznie „ Podmioty Wyzwania”) nie mogą brać udziału.
2. Czas: Wyzwanie rozpoczyna się o godz. 12:00 (UTC) 15.03.2022 i trwa do momentu, w którym ostatnia osoba kliknie przycisk („Okres Wyzwania”). Komputer Binance jest oficjalnym urządzeniem odmierzającym czas do udziału w Wyzwaniu. Obowiązują normalne stawki czasowe, pobierane przez usługę Internetową Uczestnika lub dostawcę usług telefonii komórkowej.
3. Czas Trwania Promocji: Promocja rozpoczyna się, gdy liczba użytkowników na liście oczekujących osiągnie 50 000 i kończy się, gdy Timer osiągnie zero (0). Niezależnie od powyższego, Binance zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania Promocji lub ogłoszenia zakończenia Promocji według własnego uznania i w dowolnym czasie.
Jeśli Promocja potrwa dziewięćdziesiąt (90) dni kalendarzowych, a Timer nie osiągnie zera, Binance zakończy Promocję. W takim przypadku Zwycięzcą będzie ostatni uczestnik, który naciśnie przycisk bezpośrednio przed czasem, w którym Timer zbliży się do zera w czasie trwania Promocji.
4. Jak Wziąć Udział Poprzez Twittera: Aby wziąć udział poprzez Twittera, Uczestnicy muszą:
 • Śledzić Binance na Twitterze - https://twitter.com/binance.
 • Posiadać konto na Twitterze, ustawione jako „publiczne”.
 • Postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w odpowiednim tweecie (Tweet z Aktwynością) z oficjalnego konta Binance na Twitterze. Wszystkie informacje zawarte w Tweetcie dotyczącym aktywności są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienia.
 • Ze swojego konta na Twitterze i przed końcem Okresu Wyzwania, Uczestnicy muszą utworzyć nowy tweet z hashtagami #BitcoinButton i #Binance na Twitterze, udostępnić zrzut ekranu swojego Numeru Kliknięcia #BitcoinButton i podzielić się 1 faktem o Bitcoinie („Tweet Zgłoszeniowy”).
 • Uczestnicy muszą również przestrzegać niniejszego Regulaminu, aby otrzymać jedno (1) zgłoszenie.
Twój Tweet Zgłoszeniowy musi pozostać opublikowany, a Ty musisz śledzić oficjalne konto Binance na Twitterze (@binance) od Okresu Wyzwania do ogłoszenia zwycięzcy oraz musisz przestrzegać Wytycznych i Ograniczeń dotyczących treści (określonych poniżej) oraz Warunków Korzystania Z Usługi oraz Zasad Twittera, dostępnych na twitter.com/tos.
Wszystkie zgłoszenia przesłane zgodnie z niniejszymi Warunkami i niezdyskwalifikowane lub nie uznane za nieważne są uważane za „Zgłoszenia Kwalifikujące”.
Przystępując do Wyzwania, Uczestnik: (a) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz interpretacji niniejszych Warunków przez Binance oraz decyzji Binance, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem; (b) potwierdza zgodność z niniejszymi Warunkami; oraz (c) zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji federalnych, stanowych i lokalnych. Warunkiem zdobycia Nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnicy niniejszym akceptują, że szanse na wygraną będą zależeć od całkowitej liczby otrzymanych Kwalifikujących Zgłoszeń.
5. Wytyczne i Ograniczenia Treści:
 • Zgłoszenie musi zawierać wymagane hashtagi.
 • Zgłoszenie nie może zawierać materiałów, które naruszają prawa innych osób, w tym między innymi do prywatności, reklamy, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej.
 • Zgłoszenie nie może dyskredytować ani zawstydzać Binance, jego właścicieli i pracowników ani żadnej innej osoby lub strony powiązanej z danym działaniem.
 • Zgłoszenie nie może zawierać materiałów, które są nieodpowiednie, nieprzyzwoite, obsceniczne, nienawistne, deliktowe, oszczercze lub zniesławiające.
 • Zgłoszenie nie może zawierać żadnych materiałów związanych z loteriami, hazardem, tytoniem, alkoholem lub narkotykami, pornografią, treściami dla dorosłych ani żadnymi innymi materiałami o charakterze jednoznacznie seksualnym.
 • Zgłoszenie nie może zawierać niczego, co promuje bigoterię, rasizm, nienawiść lub krzywdę wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby, ani też promuje dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 • Zgłoszenie nie może zawierać materiałów niezgodnych z prawem, naruszających lub sprzecznych z prawem lub przepisami w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której powstaje Zgłoszenie.
 • Zgłoszenie nie może w żaden inny sposób naruszać obowiązujących przepisów i regulacji federalnych, stanowych, prowincjonalnych lub lokalnych; musibyć odpowiednie do prezentacji na forum publicznym.
6. Nagroda: Zostanie wybranych dwudziestu zwycięzców, którzy podzielą się pulą nagród w wysokości $10 000 w BTC ($500 w BTC każdy) („Nagroda”). Binance wybierze dwudziestu zwycięzców spośród kwalifikujących się wpisów, które zostaną określone na podstawie jakości i głębi faktu, którym podzielił sie każdy uczestnik na temat Bitcoina.
Nagroda zostanie wypłacona poprzez przekazanie BTC na zweryfikowane konto Binance Zwycięzcy („Konto Binance”). Aby odebrać Nagrodę, potencjalny Zwycięzca będzie musiał utworzyć Konto Binance, jeśli nie posiada jeszcze Konta Binance. Zwycięzca musi mieć aktywne i zweryfikowane konto Binance przed końcem Okresu Wyzwania. Potencjalny zwycięzca, który nie poda szczegółów swojego istniejącego Konta Binance w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od powiadomienia o nagrodzie, utraci nagrodę. Założenie konta będzie wymagało zebrania danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości (w tym paszportu/dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienia zestawu pytań weryfikujących tożsamość). Potencjalny zwycięzca, który nie utworzy Konta Binance i/lub jeśli jego Konto Binance nie zostanie zweryfikowane, zgodnie z ustaleniami Binance według własnego uznania, zostanie zdyskwalifikowany.
Wartość BTC zostanie określona według ustalonego przez Binance kursu w dniu i godzinie wybranej przez Binance według własnego uznania przed przesłaniem Nagrody na Konto Binance Zwycięzców. Jeśli istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące otrzymania Nagrody w kraju Zwycięzcy, może zostać przyznana nagroda alternatywna.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu Nagroda lub jakakolwiek jej część jest niedostępna lub Nagroda lub związane z nią wydarzenie zostanie opóźnione, anulowane lub przełożone, bądź z jakiegokolwiek innego powodu, Binance zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania Wyzwania według własnego uznania i przyznania nagrody zastępczej lub części nagrody o porównywalnej lub większej wartości, jak określono w niniejszych Warunkach. Zwycięzca nie zezwala na zamianę, przeniesienie, cesję lub ekwiwalent pieniężny Nagrody lub jakiejkolwiek jej części. Binance i Podmioty Wyzwania nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań wobec Zwycięzcy, który nie jest w stanie lub nie może z jakiegokolwiek powodu przyjąć lub wykorzystać Nagrody. W przypadku, gdy potencjalny Zwycięzca nie może przyjąć Nagrody, taka Nagroda zostanie anulowana. Wszystkie koszty i wydatki, które nie zostały wyraźnie wymienione powyżej jako część Nagrody, ponoszą na wyłączną odpowiedzialność Zwycięzcy. Zwycięzca zgadza się przestrzegać wszelkich dodatkowych warunków dotyczących udziału w Wydarzeniu. Nagroda jest dostarczana „tak jak jest”. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Binance i Podmioty Wyzwania nie złożyły ani nie są w żaden sposób odpowiedzialne za jakiekolwiek gwarancje, oświadczenia lub rękojmie, bezpośrednio lub dorozumnie, faktycznie lub prawnie, w odniesieniu do Nagrody, w tym dorozumiane gwarancje przydatności handlowej w określonym celu. Wszelkie nagrody przedstawione w reklamach i innych materiałach związanych z Wyzwaniem służą wyłącznie celom ilustracyjnym. W celu uniknięcia wątpliwości, tokeny przyznawane przez Binance mogą mieć formę voucherów i kuponów.
7. Wybór i Powiadomienie Zwycięzcy: „Zwycięzca” Wyzwania zostanie określony przez zespół mediów społecznościowych Binance w oparciu o jakość i szczegółowość jego faktu na temat Bitcoina.
Zwycięzca zostanie powiadomiony pod koniec Okresu Wyzwania (lub w innym czasie określonym przez Binance) za pośrednictwem prywatnej wiadomości („DM”) z oficjalnego konta na Twitterze Binance na konto Twitter używane do przystąpienia do Wyzwania wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu ubiegania się o nagrody i będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na taką wiadomość DM w ciągu 48 godzin od daty/godziny wysłania wiadomości DM przez Binance i będzie musiał potwierdzić swój identyfikator użytkownika Binance, adres, adres e-mail i/lub numer telefonu; informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu nagrodzenia zwycięzcy zgodnie z naszą Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://www.binance.com/en/privacy.
Ponadto Binance i Podmioty Wyzwania zastrzegają sobie prawo do publicznego ogłoszenia nazwy użytkownika na Twitterze Zwycięzcy na stronie Binance, za pośrednictwem aplikacji Binance lub w dowolny sposób (w tym między innymi w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter), który uznają za stosowny. Jeśli ze Zwycięzcą nie można się skontaktować po dołożeniu uzasadnionych starań i/lub nie odpowie na potwierdzenie jego adresu e-mail w ciągu 48 godzin (lub w innym czasie określonym przez Binance) od wysłania pierwszego powiadomienia e-mail, Zwycięzcy przepada nagroda.
8. Weryfikacja Zwycięzcy: Zwycięzca może zostać poproszony o udowodnienie uprawnień, w tym, bez ograniczeń, dowodu wieku, miejsca zamieszkania i tożsamości, co może obejmować przedłożenie kopii prawa jazdy, paszportu lub podobnego dokumentu tożsamości wydanego przez rząd, w ciągu czterdziestu ośmiu ( 48) godziny po otrzymaniu powiadomienia o byciu potencjalnym Zwycięzcą. Takie informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu nagrodzenia zwycięzcy zgodnie z naszą Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://www.binance.com/en/privacy.
Zwycięzca nie jest oficjalny i nie zostanie potwierdzony jako Zwycięzca, dopóki nie wypełni, nie podpisze i nie zwróci dokumentów wymaganych przez Binance. Formularze należy wysłać w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od powiadomienia o wygranej. Jeżeli Zwycięzca nie wypełni wszystkich wymaganych formularzy w podanym terminie i/lub w przypadku braku kooperacji ze strony Zwycięzcy, taki Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany i utraci nagrodę, a wszelkie przywileje należne Zwycięzcy wygasną. Wszyscy goście obecni ze Zwycięzcą muszą również sporządzić wszystkie stosowne dokumenty przed uczestnictwem, w przeciwnym razie tacy goście nie zostaną dopuszczeni do udziału.
Zwycięzca zostanie oficjalnie potwierdzony jako Zwycięzca, pod warunkiem, że przestrzega Warunków i pomyślnie udowodnił swoje uprawnienia. Binance wyraźnie zastrzega sobie prawo do opóźnienia ogłoszenia Zwycięzcy z dowolnego powodu, który uzna za konieczny.
9. Podatki: Zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgłaszanie i opłacanie wszelkich należnych podatków związanych z Nagrodami (w tym podatków dochodowych i potrącanych u źródła), zgodnie z wymogami jego jurysdykcji miejsca zamieszkania; pod warunkiem jednak, że Binance może potrącać wszelkie obowiązujące podatki zgodnie z wymogami prawa. Zwycięzca może zostać poddany wstępnemu procesowi weryfikacji i musi podać wszelkie wymagane informacje podatkowe przed przyznaniem jakichkolwiek Nagród, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numery telefonów i numer ubezpieczenia społecznego (lub jego odpowiednik w danej jursydykcji) lub numer identyfikacyjny podatnika. Zwycięzca powinien skonsultować się ze swoim księgowym lub specjalistą ds. podatków w celu ustalenia konsekwencji podatkowych związanych z przyjmowaniem i korzystaniem (w tym przeprowadzaniem transakcji) z dowolnej Nagrody.
10. Zwolnienie z Odpowiedzialności i Odszkodowanie : NAGRODA JEST OFEROWANA I DOSTARCZANA „TAK JAK JEST” BEZ GWARANCJI LUB RĘKOJMI PRZEZ BINANCE LUB INNY PODMIOT WYZWANIA, ZARÓWNO WYRAŹNY, JAK I DOROZUMIANY. W ŻADNYM WYPADKU BINANCE ANI ŻADEN PODMIOT WYZWANIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKAJĄCE Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH, PRZYKŁADOWYCH, KARNYCH LUB WTÓRNYCH (W TYM UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH, DZIAŁALNOŚCI LUB ZYSKÓW) WYNIKAJĄCYCH OD UCZESTNIKA LUB W ZWIĄZKU Z WYZWANIEM, NIEZALEŻNIE CZY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ NA PODSTAWIE UMOWY, GWARANCJI, CZYNÓW (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ LUB INNEJ, ORAZ CZY BINANCE I/LUB DOWOLNY PODMIOT ZWIĄZANY Z WYZWANIEM ZOSTAŁ WSKAZANY.
NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.
Przystępując do Wyzwania, Uczestnik zgadza się zabezpieczyć Binance i inne Podmioty Wyzwania przed wszelką odpowiedzialnością za wszelkie roszczenia, szkody, obrażenia lub straty dowolnego rodzaju oraz zwolnić je z wszelkich praw do wniesienia roszczenia, działania lub postępowania wynikającego z, w związku z lub odnoszącego się do (i) udziału w Wyzwaniu, (ii) bez ograniczeń, śmierci lub uszkodzenia mienia, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z przyjęcia, posiadania, niewłaściwego użycia lub wykorzystania Nagrody, (iii) zniesławienie, naruszenie praw do wizerunku lub naruszenie prywatności w związku z Wyzwaniem lub przyjęciem i wykorzystaniem Nagrody oraz (iv) naruszeniem praw autorskich, naruszeniem znaku towarowego lub jakikolwiek inny powód związany z własnością intelektualną wynikających lub związanych z Wyzwaniem, Nagrodą lub reklamami i marketingiem Binance związanymi z Wyzwaniem, Uczestnikami lub Zwycięzcą, we wszystkich przypadkach, w tym między innymi: (a) nieuprawniona interwencja człowieka w Wyzywaniu; (b) błędy techniczne związane z komputerami, serwerami, dostawcami lub liniami telefonicznymi lub sieciowymi; (c) błędy w druku; (d) zagubiona, spóźniona, należna poczta, niewłaściwie skierowana lub niedostarczona poczta; (e) błędy w administrowaniu Wyzwaniem lub przetwarzaniu zgłoszeń; lub (f) obrażenia lub szkody na osobach lub mieniu (w tym na dowolnym komputerze lub systemie urządzeń mobilnych wynikające z udziału w Wyzwaniu, uzyskiwania dostępu lub pobierania informacji w związku z Wyzwaniem), które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, od udziału Uczestnika w Wyzwaniu lub otrzymania lub wykorzystania jakiejkolwiek nagrody. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za obrażenia lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez uczestnictwo w Wyzwaniu lub przyjęcie, odbiór lub wykorzystanie Nagrody lub dowolnego elementu Nagrody. Uczestnik ponadto zgadza się, że w przypadku jakiejkolwiek przyczyny powództwa, odpowiedzialność Binance i/lub Podmiotów Wyzwania będzie ograniczona do wartości Nagrody i w żadnym wypadku Podmioty Wyzwania nie będą ponosić odpowiedzialności za honoraria adwokackie.
Binance i Podmioty Wyzwania nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne lub inne w druku oferty, administrowaniu Wyzwaniem, błędy w przetwarzaniu zgłoszeń, identyfikacji Zwycięzcy, ogłoszeniu Nagrody i Zwycięzcy, doręczeniu Nagrody, jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne jakiejkolwiek sieci telefonicznej lub linii, systemów komputerowych, systemów internetowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarii jakiejkolwiek poczty e-mail lub odtwarzaczy z powodu problemów technicznych lub przeciążenia ruchu w Internecie lub na dowolnej witrynie w tym binance.com lub dowolną ich kombinację, w tym między innymi wszelkie obrażenia lub uszkodzenia systemu komputerowego/oprogramowania Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby związane lub wynikające z uczestnictwa, przesyłania jakichkolwiek materiałów lub pobierania jakichkolwiek materiałów w Wyzwaniu. Używanie jakiegokolwiek urządzenia do automatyzacji lub przekształcania zgłoszeń jest zabronione, a wszelkie zgłoszenia otrzymane w ten sposób będą nieważne. Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania każdej osoby, którą podejrzewa lub stwierdzi, że (i) ingerowała w proces zgłoszenia lub działanie Wyzwania; (ii) działała w sposób destrukcyjny lub z zamiarem drażnienia, znęcania się, grożenia lub nękania jakiejkolwiek innej osoby; (iii) okazywała zachowanie, które przyniesie hańbę Zwycięzcy, Binance i Podmiotom Wyzwania; (iv) podała niedokładne informacje w dokumentach prawnych złożonych w związku z Wyzwaniem; lub (v) działała z naruszeniem niniejszych Warunków. KAŻDE NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ ZWYCIĘZCĘ SPOWODUJE ZDYSKWALIFIKOWANIE ZWYCIĘZCY JAKO ZWYCIĘZCY WYZWANIA, A WSZYSTKIE PRZYWILEJE ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ NATYCHMIAST WYCOFANE.
11. Przyznanie praw: O ile nie jest to zabronione przez prawo, biorąc udział w Wyzwaniu i/lub wygrywając Nagrodę, Uczestnik nieodwołalnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska, wizerunku, fotografii, podobizny, informacji biograficznych, wpisu, oświadczeń przypisanych Uczestnikowi (jeśli obowiązuje) oraz wszelkie materiały wideo związane z Nagrodą we wszystkich celach reklamowych, promocyjnych lub innych celach komercyjnych Podmiotów Wyzwania we wszystkich mediach znanych obecnie lub w przyszłości, na całym świecie i bezterminowo bez dodatkowego wynagrodzenia, a ponadto wyraża zgodę na umieszczenie przez Podmioty Wyzwania swojej nazwy na liście zwycięzców. Pamiętaj, że Binance nie może potwierdzać ani zwracać żadnych zgłoszeń.
12. Przypomnienie o Ryzyku: Uczestnicy rozumieją ryzyko związane z obrotem aktywami cyfrowymi (walutami cyfrowymi, ich instrumentami pochodnymi lub innymi rodzajami aktywów cyfrowych o określonej wartości) i zaleca się, aby zachowywali ostrożność i odpowiedzialnie handlowali w ramach własnych możliwości; Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowania handlowe prowadzące do bezpośrednich lub pośrednich strat.
13. Warunki ogólne: Podmioty Wyzwania nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli Wyzwanie nie może się odbyć lub jeśli Nagroda nie może zostać przyznana z powodu opóźnień, przerw lub awarii spowodowanych działaniem siły wyższej, wojną, klęskami żywiołowymi, pogodą, działaniami terrorystycznymi lub zagrożeniem terrorystycznym, strajkami, lokautami, sporami pracowniczymi, przestojami w pracy, pożarami, aktami rządowymi lub innymi zdarzeniami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą Podmiotów Wyzwania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Wyzwanie nie może zostać przeprowadzone zgodnie z planem, w tym między innymi z powodu infekcji wirusem komputerowym, błędami, manipulacją, nieautoryzowaną interwencją, oszustwem, awariami technicznymi lub innymi przyczynami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą Podmiotów Wyzwania, które według uznania Binance psują lub wpływają na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub właściwe prowadzenie Wyzwania, Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Wyzwania lub dowolnego częścią Wyzwania. Jeśli Wyzwanie lub jakakolwiek jego część zostanie przerwana lub zmodyfikowana przed zamknięciem Okresu Wyzwania, powiadomienie zostanie opublikowane na binance.com. Binance zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania i poprawiania niniejszych Warunków w Okresie Wyzwania w celu wyjaśnienia.
JAKIEKOLWIEK PRÓBY UMYŚLNEGO USZKODZENIA LUB PODWAŻENIA ZGODNOŚCI Z WYZWANIEM MOGĄ BYĆ NARUSZENIEM PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO I W PRZYPADKU PODJĘCIA TAKIEJ PRÓBY, BINANCE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA NAPRAWY I ODSZKODOWANIA OD TAKIEJ OSOBY W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE.
Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i będą interpretowane zgodnie z ich warunkami, tak jakby nieważne lub niezgodne z prawem postanowienie nie było w nim zawarte. Niewyegzekwowanie przez Binance któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie stanowić uchylenia tego warunku ani żadnego innego postanowienia niniejszych Warunków. Uczestnik wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw do wykorzystania niejednoznaczności niniejszych Warunków. Nagłówki służą wyłącznie wygodzie odniesienia i nie będą uważane za mające wpływ w jakikolwiek sposób na znaczenie lub intencję niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków. W przypadku rozbieżności lub niespójności między ujawnieniami lub innymi stwierdzeniami zawartymi w materiałach związanych z Wyzwaniem, polityce prywatności lub warunkach korzystania na stronie internetowej i/lub warunkach niniejszych Warunków, pierwszeństwo mają Warunki w kwestii rządzenia i kontrolowania, a rozbieżności zostaną rozwiązane według wyłącznego uznania Binance.
14. Prywatność: Wszystkie informacje przesyłane za pośrednictwem platformy Twitter podlegają Polityce Prywatności Twittera, dostępnej pod adresem twitter.com/privacy oraz Warunkom Użytkowania Usługi Twitter oraz Zasadom i Polityce Twittera. Wszystkie informacje przesłane przez Uczestników i zebrane przez Binance w związku z zgłoszeniem Uczestnika będą podlegać i będą traktowane w sposób zgodny z Warunkami witryny internetowej Binance dostępnymi pod adresem: https://www.binance.com/en/terms oraz Polityką Prywatności Binance dostępną pod adresem: https://www.binance.com/en/privacy. Biorąc udział w Wyzwaniu, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Binance jego danych osobowych podanych w zgłoszeniu oraz potwierdza, że przeczytał i zaakceptował Politykę Prywatności Binance. Informacje podane przez Uczestników mogą być wykorzystywane między innymi do wysyłania Uczestnikom aktualizacji i ogłoszeń dotyczących Binance oraz jego produktów i/lub usług.
15. Wiążący arbitraż: O ile nie jest to zabronione przez prawo, Uczestnik zgadza się, że: (1) WSZELKIE SPORY, KONTROWERSJE LUB ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z WYZWANIA LUB JAKIEJKOLWIEK PRZYZNANEJ NAGRODY LUB ZWIĄZANE Z WYZWANIEM BĘDĄ ROZSTRZYGANE INDYWIDUALNIE, BEZ ŻADNEJ FORMY POZWU ZBIOROWEGO; (2) wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające lub związane z Wyzwaniem lub jakąkolwiek przyznaną nagrodą będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu administrowanego przez Singapore International Arbitration Center („SIAC”) zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym SIAC ( „Zasady”) w danym momencie; (3) każdy arbitraż będzie rozpatrywany przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem; (4) O ile Uczestnik i Binance nie wyrażą na to zgody na piśmie, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania grupowego lub przedstawicielskiego; (5) orzeczenie w sprawie jakiegokolwiek wydanego orzeczenia może zostać wydane w dowolnym sądzie działającym w zakresie jurysdykcji; oraz (6) każde orzeczenie podlega wszelkim ograniczeniom i zwolnieniom określonym w niniejszych Warunkach i będzie ograniczone do rzeczywistych szkód z własnej kieszeni i nie będzie w żadnym wypadku obejmować żadnych kar, przykładowych, wynikowych lub przypadkowych szkód, honorariów adwokackich lub kosztów wniesienia roszczenia lub wszelkich nakazów sądowych lub innych słusznych zadośćuczynień.
NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, WIĘC POWYŻSZE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.
16. Obowiązujące prawo : Obowiązują wszystkie lokalne przepisy i regulacje. Nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo. Wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Warunków lub praw i obowiązków Uczestnika i Binance w związku z Wyzwaniem podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Republiki Singapuru.
17. Dostępność Regulaminu: Kopia Regulaminu jest dostępna na stronie www.binance.com. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, Binance poda nazwisko zwycięzcy (zwycięzców) Wyzwania osobom, które o to poproszą. W celu uzyskania imienia zwycięzcy: (i) wyślij wiadomość e-mail do lokalnego menedżera stowarzyszonego z tytułem: Nazwa wyzwania – Lista Zwycięzców. Wszystkie prośby o imię Zwycięzcy muszą zostać dostarczone w ciągu dwóch (2) tygodni od zakończenia Okresu Wyzwania.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kryptowalutami podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu. Prosimy o ostrożne dokonywanie transakcji. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.