Gaming / IGO
Marketplace
Mystery Box'y
English
USD
Przewodnik
Zanim funkcja mintowania NFT została udostępniona wszystkim użytkownikom, Binance NFT nie wymagało od użytkowników wybrania kolekcji dla swoich NFT. Aby ujednolicić sposób wyświetlania NFT na stronie internetowej, wszystkie NFT utworzone przez Ciebie bez kolekcji zostaną automatycznie połączone pod nazwą "(Twój Nick)". Na tej stronie można przeglądać historię migracji i różne posiadane kolekcje, a także migrować NFT do istniejącej lub nowej kolekcji. Można utworzyć wiele nowych kolekcji i dostosować nazwę kolekcji, aby zmigrować i posortować NFT. Migracja NFT dotyczy tylko zwykłych NFT, które zostały zmintowane przed udostępnieniem funkcji mintowania wszystkim zarejestrowanym użytkownikom. Użytkownicy mogą migrować swoje NFT z domyślnej kolekcji do nowych kolekcji od teraz do 31.07. Należy pamiętać, że po zmigrowaniu NFT do nowej kolekcji nie można już zmienić jej nazwy. Jak sortować i migrować moje NFT 1. Sprawdź listę NFT, które chcesz przenieść. 2. Aby dodać wybrane NFT do nowej kolekcji, kliknij przycisk "Utwórz Nową Kolekcję". Alternatywnie, aby dodać wybrane NFT do istniejącej kolekcji, kliknij „Dodaj Wybrane NFT do Kolekcji”. 3. Kliknij "Dalej", aby przejść do następnego kroku.
Przegląd NFT w Domyślnej Kolekcji NFT i Migrowanych Kolekcjach NFT
Utworzone przez Ciebie NFT:
All Collection
PrzedmiotAdres KontraktuID TokenaNazwa Kolekcji
No records