Dane pożyczki
Wypożyczalne aktywa
Historia Elastycznej Stawki Oprocentowania
Aktywa zabezpieczające
Indeks cen
Wypożyczalne aktywa
Poziom VIP
Zwykły Użytkownik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Poziom VIP
Zwykły Użytkownik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Moneta pożyczkowa
Limit Pożyczki (USD)
Minimalna Kwota Pojedynczej Pożyczki (USD)
Elastyczna Stawka
Godzinowa / Roczna Stopa Procentowa
Limit Pożyczki (USD)
Minimalna Kwota Pojedynczej Pożyczki (USD)
7-Dniowe Stabilne Stawki
Godzinowa / Roczna Stopa Procentowa
30-Dniowe Stabilne Stawki
Godzinowa / Roczna Stopa Procentowa
No Data
Historia Elastycznej Stawki Oprocentowania
WazirX Wallet
USDT
Czas (UTC)WazirX WalletRoczna stopa procentowa
Brak Danych
Aktywa zabezpieczające
Poziom VIP
Zwykły Użytkownik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Poziom VIP
Zwykły Użytkownik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WazirX Wallet
Początkowa LTVWezwanie MarginLikwidacja LTV
Elastyczna Stawka
Limit Zabezpieczenia (USD)
Początkowa LTVWezwanie MarginLikwidacja LTV
Stabilna Stawka
Limit Zabezpieczenia (USD)
No Data
Indeks cen
Symbol
Indeks cen
DataIndeks cen
No Data