Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

Binance Rozszerza Funkcję Wyciągów z Konta

2022-08-09

Co Warto Wiedzieć

  • Z myślą o naszych klientach VIP i instytucjonalnych, rozbudowaliśmy funkcję wyciągu z konta o kolejne przydatne funkcje.

  • Możesz teraz zobaczyć dzienny snapshot sald swojego portfela w różnych produktach, w tym Spot, Margin, Futures i Earn. 

  • Możesz również łatwo spełnić wymagania dotyczące raportów podatkowych i audytowych dzięki udostępnianiu plików stronom zewnętrznym, zachowując bezpieczeństwo danych dzięki ochronie hasłem.

Rozszerzyliśmy naszą funkcję wyciągów z konta, aby wspierać potrzeby podatkowe, audytowe i zgodności naszych klientów VIP i instytucjonalnych.

Funkcja wyciągu z konta, dostępna na stronie internetowej Binance, pozwala klientom przeglądać i pobierać historyczny zapis ich aktywów w różnych produktach Binance. 

Jest to szczególnie ważne dla klientów VIP i instytucjonalnych, którzy mogą potrzebować dostępu do historii sald w określonym okresie dla celów księgowych lub w celu wysłania certyfikowanego raportu do stron zewnętrznych, takich jak audytorzy. 

Zmiany te pomagają klientom instytucjonalnym skuteczniej wypełniać obowiązki związane z raportowaniem podatkowym i audytem oraz stanowią kluczowy dodatek do oferty Binance w zakresie danych i usług sprawozdawczych o jakości instytucjonalnej.

Czego Można się Spodziewać Po Tej Aktualizacji

Zaktualizowana funkcja wyciągu z konta obsługuje teraz:  

Snapshot Portfela Earn 

Użytkownicy mogą teraz zobaczyć dzienny snapshot swoich sald w portfelach Spot, Margin, Futures i Earn. Skumulowany zysk w ich Portfelu Earn został również zintegrowany ze snapshotem. 

Co więcej, funkcja zestawienia kont może generować raporty historyczne dotyczące pojedynczych lub zagregowanych kont za okres do jednego roku od daty bieżącej. Salda kont są domyślnie pokazywane w ekwiwalencie BTC. Użytkownicy mogą wybrać, aby salda ich kont były pokazywane w BUSD i USDT w zależności od potrzeb raportowych. W zestawieniu podany zostanie również przelicznik.

Udostępnianie plików i eksport PDF

Użytkownicy mogą również eksportować wyciągi z konta w formacie JPEG lub PDF, a także wysyłać wyciągi w formacie PDF bezpośrednio na zewnętrzne adresy e-mail. Każde oświadczenie w formacie PDF można udostępnić maksymalnie trzem odbiorcom, w tym adresom e-mail osób zewnętrznych, takich jak audytorzy. 

Dla użytkowników, którzy wyeksportują oświadczenie w formacie PDF, nasz system domyślnie wyśle plik na ich zarejestrowany adres e-mail. Oświadczenie PDF będzie zawierać UID użytkownika, nazwę, datę rejestracji i logo Binance.

Ochrona użytkowników

Prywatność i bezpieczeństwo naszych użytkowników to dla Binance najwyższy priorytet. Użytkownicy zostaną poproszeni o ustawienie jednorazowego hasła przed wyeksportowaniem jakichkolwiek plików PDF, aby dodać dodatkową warstwę bezpieczeństwa dla poufnych informacji. 

Wniosek

Stale szukamy sposobów na ulepszenie naszej platformy i usług, aby sprostać potrzebom klientów instytucjonalnych. Te aktualizacje podkreślają ciągłe zaangażowanie Binance w przestrzeganie przepisów i ochronę naszych użytkowników. Dzięki nowym funkcjom wyciągów z konta, zarządzanie swoimi środkami jako Binance VIP i klient instytucjonalny, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów podatkowych i audytorskich, będzie znacznie bardziej płynne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji wyciągów z konta, proszę zapoznać się z naszym przewodnikiem Jak Korzystać z Wyciągów z Konta Binance

Binance zastrzega sobie prawo według własnego uznania do zmiany lub usunięcia tego bloga bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Zastrzeżenie dotyczące ryzyka: Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj tylko w te produkty, które znasz, i jeżeli rozumiesz związane z nimi ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne oraz tolerancję na ryzyko, oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Wyniki zrealizowane w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem wyników przyszłych. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym regulaminem oraz ostrzeżeniem o ryzyku.