Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή
Δάνειο
VIP

Υπηρεσία δανείων θεσμικού επιπέδου
Μόνο για χρήστες VIP
Εάν δεν είστε προς το παρόν χρήστης VIP και ενδιαφέρεστε για δάνειο VIP, επικοινωνήστε με την ομάδα VIP μας.
Καλύτερη αξιοποίηση κεφαλαίου
Υψηλό όριο δανεισμού
Ευελιξία πρόσθετων εγγυήσεων και χρήσης δανείου
Πλεονεκτήματα δανείων VIP
Αποδοτικότητα θεσμικού επιπέδου
-
Όριο δανεισμού έως και 20 εκατομμύρια USD ή χωρίς ανώτατο με καλό πιστωτικό ιστορικό.
-
Ενισχυμένη αναλογία δανείου προς αξία (μακροπρόθεσμη αξία), όπου η αρχική μακροπρόθεσμη αξία/αξία κοινοποίησης απαίτησης περιθωρίου/αξία ρευστοποίησης βελτιώνονται σε 72%/77%/91%, αντίστοιχα.
-
Συγκεντρώστε στοιχεία ενεργητικού σε πολλαπλούς λογαριασμούς ως πρόσθετη εγγύηση για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα.
Αυξημένη ευελιξία με την εξατομικευμένη σύμβαση δανείου
-
Υποστηρίζει περισσότερα από 600 στοιχεία ενεργητικού με δυνατότητα δανεισμού και εξασφαλισμένα στοιχεία ενεργητικού.
-
Ευέλικτοι όροι δανείου, χωρίς ποινή για πρόωρη αποπληρωμή.
-
Διαθέσιμη καθυστέρηση ρευστοποίησης, όταν ενεργοποιείται η αρχική μακροπρ. αξία (LTV) ρευστοποίησης.
Πλήρης κυριότητα χρηματοδότησης και δικαιώματα κατανομής
-
Εξυπηρετεί οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών Spot, margin, ή των αγορών Futures, των ενεργειών Staking ή ακόμα και των αναλήψεων.
-
Η πρόσθετη εγγύηση μπορεί να είναι ελεύθερα μέρος συναλλαγών στο Spot εάν εκπληρωθεί η μακροπρόθεσμη αξία (LTV).
Μειωμένα συνολικά κόστη
-
Ανταγωνιστικό επιτόκιο
-
Χωρίς προμήθεια συναλλαγής.
Ξεκινήστε με λίγα βήματα
Επικοινωνία
01
01. 
Επικοινωνήστε με την ομάδα VIP μέσω email, στη διεύθυνση vip_loan@binance.com συμπεριλάβετε τη φράση "Ερώτημα για δάνειο VIP" στο θέμα, για δική μας αναφορά
Συζήτηση
02
02. 
Συζητήστε τους Όρους δανείου, τα προνόμια, τα οφέλη και υπογράψτε τη σύμβαση για να ξεκινήσετε
Αποκτήστε το δάνειο
03
03. 
Καταθέστε τις αντίστοιχες εξασφαλίσεις και αποκτήστε το δάνειο στο πορτοφόλι Spot
Επιτόκιο VIP
Τα επιτόκια που αναφέρονται υπόκεινται σε αλλαγές. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή VIP για να μάθετε περισσότερα.
Επίπεδο VIP
Απλός χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 Ημέρες
30 Ημέρες
90 Ημέρες
Επίπεδο VIP
Απλός χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΝόμισμαΕπιτόκιο7 Ημέρες30 Ημέρες90 Ημέρες
No Data
Αναλογία πρόσθετης εγγύησης δανείου VIP
Νόμισμα πρόσθετης εγγύησηςΕπίπεδο (USD)Αναλογία εχέγγυου
No Data
Συχνές ερωτήσεις
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δάνεια VIP και τα δάνεια κρύπτο;
Τα δάνεια VIP προσφέρουν το πιο ευρύ φάσμα επιλογών δανεισμού με πολλαπλή πρόσθετη εγγύηση, από πολλαπλούς λογαριασμούς πρόσθετης εγγύησης ταυτόχρονα, μεγαλύτερο μέγεθος δανεισμού και πιο ευέλικτους όρους.
Πώς λειτουργεί ο διακανονισμός;
Ο διακανονισμός των δανείων γίνεται απευθείας στο καθορισμένο πορτοφόλι Spot του λογαριασμού σας στην Binance. Ο διακανονισμός συνήθως πραγματοποιείται αμέσως μόλις εγκριθεί το δάνειο.
Υπάρχει κάποια προμήθεια;
Δεν χρεώνεται προμήθεια συναλλαγής στα δάνεια VIP. Ωστόσο, θα είστε υπεύθυνοι για το επιτόκιο δανείου που θα διαμορφωθεί.
Πώς υπολογίζεται το επιτόκιο και ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
Το επιτόκιο υπολογίζεται σε καθημερινή βάση. Θα χρεώνεται τριπλό ημερήσιο επιτόκιο κατά τη ληξιπρόθεσμη περίοδο πριν τη ρευστοποίηση.
Ποια είναι η αναλογία δανείου προς αξία για τα δάνεια VIP;
α. Η αναλογία δανείου προς αξία βοηθάει να καθοριστεί το ποσό των δανείων που θα λάβετε σύμφωνα με τα υπάρχοντα εξασφαλισμένα στοιχεία ενεργητικού.
β. Τα δάνεια VIP διαθέτουν καλύτερη αναλογία δανείου προς αξία. Γενικά, τα δάνεια VIP προσφέρουν καλύτερη αρχική μακροπρόθεσμη αξία (LTV) στο 72%, καθώς και κοινοποίηση απαίτησης margin μακροπρόθεσμης αξίας στο 77% και ρευστοποίησης στο 91%. Επικοινωνήστε με την ομάδα VIP για περισσότερες πληροφορίες.
γ. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη μακροπρόθεσμη αξία (LTV) (LTV), μεταφέροντας στοιχεία ενεργητικού από/προς το πορτοφόλι Spot σας
Περισσότερες πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα δάνεια VIP