Δάνεια κρύπτο
Δανεισμός για συναλλαγές Spot/περιθωρίου/ΣΜΕ ή ενέργειες staking για μεγάλο ετήσιο ποσοστό απόδοσης.
Εξόφληση ανά πάσα στιγμή
Επιτόκια επιπέδου VIP
Χωρίς προμήθεια συναλλαγής
Δάνειο για staking με χαμηλό επιτόκιο
Μερική ρευστοποίηση
Με δυνατότητα δανείου τώρα
Με δυνατότητα δανείου τώρα:
Περισσότερα δεδομένα δανείου
Δανεισμός
Όλες οι εντολές
Θέλω να δανειστώ
  Ποσό πρόσθετης εγγύησης
   Αρχική μακροπρόθεσμη αξία
   NaN%
   Κοινοποίηση απαίτησης περιθωρίου
   NaN%
   Μακροπρόθεσμη αξία ρευστοποίησης
   NaN%
   Περίοδος δανείου
   Χωρίς ποινή επιτοκίου για πρόωρη αποπληρωμή
   7 Ημέρες
   14 Ημέρες
   30 Ημέρες
   90 Ημέρες
   180 Ημέρες
   Αρχική μακροπρόθεσμη αξία (λόγος δανείου προς αξία)
   NaN%
   Αρχική μακροπρόθεσμη αξία NaN%
   Κοινοποίηση απαίτησης περιθωρίου NaN%
   Μακροπρόθεσμη αξία ρευστοποίησης NaN%
   Τιμή ρευστοποίησης(/)
   -
   Όταν η μακροπρόθεσμη αξία έφτασε στο NaN%
   Ωριαίο και ημερήσιο επιτόκιο
   - / -
   Συνολικό επιτόκιο που κερδίσατε
   -
   Ποσό αποπληρωμής
   -
   Συνδεθείτε για να ελέγξετε την έκπτωση επιτοκίου.
   Επιτόκιο
   Επιτόκιο ανά ώρα
   -
   Ημερήσιο επιτόκιο
   -
   Συνολικό επιτόκιο που κερδίσατε
   -
   Ποσό αποπληρωμής
   -
   Συνδεθείτε για να ελέγξετε την έκπτωση επιτοκίου.
   Δημιουργήστε ένα αίτημα δανεισμού.
   Εχέγγυο που μεταφέρθηκε από λογαριασμό Spot και Λήψη δανείου στον λογαριασμό Spot.
   Εξόφληση ανά πάσα στιγμή.
   Λάβετε εχέγγυο στον λγοαριασμό Spot
   Εξόφληση ανά πάσα στιγμή
   Επιτόκια επιπέδου VIP
   Χωρίς προμήθεια συναλλαγής
   Δάνειο για staking με χαμηλό επιτόκιο
   Μερική ρευστοποίηση
   FAQ
   Ε1. Ποια προϋπόθεση πρέπει να πληροί ο χρήστης για να λάβει ένα δάνειο από την Binance;
   Α1. Από τη στιγμή που είστε ένα εγγεγραμμένος χρήστης στην Binance, μπορείτε να λάβετε ένα δάνειο από την Binance.
   Ε2. Ποιο κρύπτο μπορούν να δανειστούν οι χρήστες μέσω του δανείου της Binance;
   Α2. Τα δάνεια της Binance υποστηρίζουν τον δανεισμό διάφορων κρύπτο συμπεριλαμβανομένων των BUSD και USDT. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα δανεισμού στην ενότητα δανείων της Binance για περισσότερες πληροφορίες.
   Ε3. Ποιο κρύπτο μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρήστες ως πρόσθετη εγγύηση;
   Α3. Τα δάνεια της Binance υποστηρίζουν τη χρήση πολλών κρύπτο ως πρόσθετη εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των BTC και ETH. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα δανεισμού στην ενότητα δανείων της Binance για περισσότερες πληροφορίες.
   Ε4. Πόσο διαρκούν οι όροι ενός δανείου της Binance;
   Α4. Υπάρχουν διαθέσιμοι όροι δανείου 7, 14, 30, 90 και 180 ημερών. Μπορείτε να αποπληρώσετε εκ των προτέρων και το επιτόκιο υπολογίζεται βάσει των ωρών δανεισμού.
   Ε5. Πώς υπολογίζεται το επιτόκιο;
   Α5. Το επιτόκιο υπολογίζεται ανά ώρα και αν είναι λιγότερο από μία ώρα υπολογίζεται ως μία ώρα. Το επιτόκιο καθορίζεται από την ώρα που λαμβάνετε το δάνειο.
   Ε6. Πώς αποπληρώνω το επιτόκιο και το αρχικό κεφάλαιο;
   Α6. Πρέπει να να αποπληρώσετε μη αυτόματα μέσω της σελίδας εντολής. Πρέπει να γίνει πρώτα η αποπληρωμή του επιτοκίου και έπειτα του αρχικού κεφαλαίου.
   Ε7. Μπορώ να αποπληρώσω το πλήρες ποσό πριν την ημερομηνία λήξης;
   Α7. Μπορείτε να αποπληρώσετε εκ των προτέρων και το επιτόκιο υπολογίζεται βάσει των ωρών δανεισμού.
   Ε8. Τι είναι η μακροπρόθεσμη αξία;
   Α8. Η μακροπρόθεσμη αξία είναι η αξία του δανείου σας επί την αξία της πρόσθετης εγγύησης. Η τιμή που χρησιμοποιείται εδώ είναι μια τιμή δείκτη. Διαφορετικά νομίσματα πρόσθετης εγγύησης έχουν διαφορετικές αρχικές μακροπρόθεσμες αξίες που σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικά νομίσματα ως πρόσθετη εγγύηση με την ίδια αξία, το δάνειο σας θα έχει διαφορετική αξία.
   Ε9. Τι συμβαίνει όταν η μακροπρόθεσμη αξία μου είναι πολύ υψηλή;
   Α9. Αν η μακροπρόθεσμη αξία σας είναι υψηλότερη από την κοινοποίηση απαίτησης περιθωρίου μακροπρόθεσμης αξίας, θα σας ενημερώσουμε για να προσθέσετε επιπλέον πρόσθετη εγγύηση ή για να αποπληρώσετε το δάνειό σας. Αν η μακροπρόθεσμη αξία σας είναι υψηλότερη από τη μακροπρόθεσμη αξία ρευστοποίησης, οι θέσεις σας θα ρευστοποιούνται μερικώς κάθε φορά (~50%). Η ρευστοποίηση σταματά, όταν εκπληρωθεί η αρχική μακροπρόθεσμη αξία. Όταν το εναπομένον υπόλοιπο του δανείου είναι αξίας ≤200 USD, η θέση σας ρευστοποιείται πλήρως. Λάβετε υπόψη ότι σε ακραίες συνθήκες αγοράς, οι θέσεις σας ενδέχεται να ρευστοποιηθούν πλήρως.
   Ε10. Πώς μπορώ να προσαρμόσω την πρόσθετη εγγύησή μου;
   Α10. Μπορείτε να προσαρμόσετε την πρόσθετη εγγύησή σας από τη σελίδα εντολής. Μπορείτε να προσθέσετε ανά πάσα στιγμή περισσότερη πρόσθετη εγγύηση και όταν η μακροπρόθεσμη αξία σας είναι χαμηλότερη από την αρχική, τότε μπορείτε να αφαιρέσετε ένα ποσό της πρόσθετης εγγύησης.
   Ε11. Τι θα συμβεί αν η αποπληρωμή του δανείου μου είναι ληξιπρόθεσμη;
   A11. Α11. Δίνουμε διάρκεια ληξιπρόθεσμων 72 ωρών (για χρονική διάρκεια όρων δανείου 7 και 14 ημερών) ή 168 ωρών (για χρονική διάρκεια δανείου 30, 90 και 180 ημερών), κατά την οποία θα χρεωθείτε 3 φορές το ωριαίο επιτόκιο. Αν δεν προβείτε στην αποπληρωμή μετά τη ληξιπρόθεσμη περίοδο, θα ρευστοποιήσουμε την πρόσθετη εγγύησή σας για να αποπληρώσουμε το δάνειό σας.
   Ε12. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το κρύπτο που δανείζομαι για να πραγματοποιώ συναλλαγές περιθωρίου και ΣΜΕ; Μπορώ να κάνω ανάληψη;
   Α12. Ναι, μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές στην Binance χρησιμοποιώντας το δάνειό σας αρκεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη χρήση των υπηρεσιών. Ναι, μπορείτε να κάνετε ανάληψη.
   Ε13. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πρόσθετη εγγύηση για ενέργεια staking με σκοπό το κέρδος και την παρακράτηση επιτοκίου;
   Α13. Ναι, θα γίνει stake της πρόσθετης εγγύησης ενέργειας staking για να αποφέρει κέρδη προκειμένου να μειώσει το επιτόκιο για την αντίστοιχη εντολή δανείου, αφού επιλέξετε την πρόσθετη εγγύηση ενέργειας staking. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο ωριαίο και ημερήσιο επιτόκιο "Μετά την ενέργεια staking" και το συνολικό ποσό επιτοκίου που εμφανίζεται στη σελίδα.
   Ε14. Θα παρουσιάζει διακυμάνσεις το κέρδος της ενέργειας staking;
   Α14. Ναι, το κέρδος από την ενέργεια staking θα κυμαίνεται και θα προσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, όλες οι εντολές δανείου που περιλαμβάνονται στην ενέργεια staking θα υπολογίζονται με βάση το κέρδος και το επιτόκιο που εμφανίζονται τη στιγμή του δανεισμού.
   Ε15. Υπάρχει κίνδυνος όταν χρησιμοποιείται η πρόσθετη εγγύηση για ενέργειες staking;
   Α15. Ναι. Η Binance κοπιάζει για να προσφέρει στους χρήστες της μόνο τα καλύτερα προϊόντα ενέργειας staking. Η Binance δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν λόγω προβλημάτων ασφάλειας του συμβολαίου του έργου εντός της αλυσίδας. Διαβάστε προσεκτικά και συμφωνήστε με τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών δανείου της Binance πριν χρησιμοποιήσετε τα δάνεια της Binance.
   Ε16. Μπορώ να ανανεώσω την εντολή δανείου μου;
   Α16. Ναι. Ανεξάρτητα από το token που έχετε δανειστεί (π.χ. Bitcoin, Ethereum), θα μπορούσατε να ανανεώσετε την εντολή δανείου εντός 24 ωρών πριν από τη λήξη της εντολής δανείου. Η ανανέωση δεν ισχύει για εντολές 180 ημερών και εντολές staking δανείου. Κάθε εντολή δανείου μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.