Δεδομένα δανείου
Αίτημα για δάνειο VIP
Δάνεια Binance
Δανεισμός για συναλλαγές Spot/Margin/Futures ή ενέργειες staking για μεγάλο ετήσιο ποσοστό απόδοσης.
Εξόφληση ανά πάσα στιγμή
Χωρίς προμήθεια συναλλαγής
Μερική ρευστοποίηση
δάνειο για Staking με χαμηλό επιτόκιο
Τα περιουσιακά στοιχεία του Simple Earn (Flexible) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετη εγγύηση σε δάνειο Flexible
Δάνεια Binance
Δανεισμός για συναλλαγές Spot/Margin/Futures ή ενέργειες staking για μεγάλο ετήσιο ποσοστό απόδοσης.
Εξόφληση ανά πάσα στιγμή
Χωρίς προμήθεια συναλλαγής
Μερική ρευστοποίηση
δάνειο για Staking με χαμηλό επιτόκιο
Δάνεια Binance
Δανεισμός για συναλλαγές Spot/Margin/Futures ή ενέργειες staking για μεγάλο ετήσιο ποσοστό απόδοσης.
Εξόφληση ανά πάσα στιγμή
Χωρίς προμήθεια συναλλαγής
Μερική ρευστοποίηση
δάνειο για Staking με χαμηλό επιτόκιο
Αγορά δανεισμού
Δεδομένα δανείου
Νόμισμα προς δανεισμό
Ευέλικτο επιτόκιο
Χαμηλά επιτόκια
Επιτόκιο ανά ώρα / ετησιοποιημένο
7 ημέρες - Σταθερό επιτόκιο
Επιτόκιο ανά ώρα / ετησιοποιημένο
30 ημέρες - Σταθερό επιτόκιο
Επιτόκιο ανά ώρα / ετησιοποιημένο
FAQs
Δάνειο ευέλικτου επιτοκίου
Μάθετε περισσότερα
Δάνειο σταθερού επιτοκίου
Μάθετε περισσότερα