Ανταλλαγή ρευστότητας Binance

Πραγματοποιήστε άμεσες συναλλαγές και συγκεντρώστε token για να λάβετε ανταμοιβές
Ανταμοιβές swap
0 BNB
Ανταλλαγή
Σε
Η απόλυτη τιμή και το αποτέλεσμα καθορίζονται από το ποσό των token στη δεξαμενή κατά τη στιγμή της ανταλλαγής.
Σύνοψη
Τιμή
--
Ολίσθηση
--
Ισχύουσα προμήθεια (--%)
Προμήθεια swap (--%)
Προβολή ποσοστού
--

Μάθετε περισσότερα

Εκμάθηση
Παρακολουθήστε τα εκπαιδευτικά βίντεο για να μάθετε περισσότερα για το προϊόν.
Συχνές ερωτήσεις
1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ανταλλαγής ρευστότητας Binance και των άλλων συναλλαγών;
Η ανταλλαγή ρευστότητας Binance βασίζεται σε μια δεξαμενή ρευστότητας. Υπάρχουν δύο token σε κάθε δεξαμενή. Η σχετική ποσότητα των token καθορίζει τη μεταξύ τους τιμή και μπορούν να πραγματοποιούνται συναλλαγές εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα token στη δεξαμενή. Η ανταλλαγή ρευστότητας προσφέρει πιο σταθερές τιμές και χαμηλότερες προμήθειες για μεγάλες συναλλαγές.
2. Πώς παρέχω ρευστότητα για το Swap ρευστότητας Binance; Πώς την αφαιρώ;
Επιλέξτε μια Pool ζευγαριών συναλλαγών ρευστότητας και καταθέστε ένα ποσό (εχέγγυο) στη Pool. Το σύστημα θα μετατρέψει το ποσό σε δύο token σύμφωνα με την αναλογία τιμών της τρέχουσας Pool ζευγαριών συναλλαγών και θα γεμίσει τη Pool ρευστότητας και ένα συγκεκριμένο ποσό μεριδίων Pool. Μετά την προσθήκη, το μερίδιο της Pool μπορεί να αφαιρεθεί οποτεδήποτε και θα αποθηκευτεί το μερίδιο της Pool που αφαιρέθηκε.
3. Τι είδους εισόδημα προκύπτει από την ανταλλαγή ρευστότητας Binance; Πρόκειται για κύριο εξασφαλισμένο εισόδημα;
Τα προστιθέμενα Token λαμβάνουν ένα μερίδιο από το εισόδημα προμήθειας της συναλλαγής Pool. Ταυτόχρονα, τα προστιθέμενα Token θα λάβουν ανταμοιβές υπεργολαβίας απόδοσης BNB. Αλλά όταν η τιμή ενός Token κυμαίνεται έντονα στην αγορά, ο κάτοχος μεριδίων της Pool ενδέχεται να μην έχει το ίδιο κέρδος σε αξία, επομένως η προσθήκη δεν αποτελεί εγγύηση χωρίς κίνδυνο και δεν δημιουργεί κύριο εξασφαλισμένο κέρδος.
4. Πώς υπολογίζονται οι ανταμοιβές pool;
Η απόδοση υπεργολαβίας και οι ανταμοιβές προμηθειών συναλλαγών ενημερώνονται κάθε ώρα. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στο [Αξίωση] για να διεκδικήσουν τα κερδισμένα token στο πορτοφόλι spot ανά πάσα στιγμή. Ωριαίες ανταμοιβές απόδοσης υπεργολαβίας χρηστών = Αναλογία μεριδίων Pool * Συνολικές ωριαίες ανταμοιβές απόδοσης υπεργολαβίες στις pool ρευστότητας. Ανταμοιβές ωριαίων προμηθειών συναλλαγών χρηστών = Αναλογία μεριδίων Pool * Συνολικές ωριαίες ανταμοιβές συναλλαγών στις pool ρευστότητας.
5. Πώς αφαιρώ τα μερίδια από το Swap ρευστότητας Binance;
Αφού προστεθεί στη Pool ένα Token για να λάβετε ένα μερίδιο από αυτό, το ίδιο μερίδιο Token Pool μπορεί να αφαιρεθεί. Αυτή η ενέργεια μπορεί να γίνει και σε δύο αναλογικά token ή σε ένα μόνο token. Μια προμήθεια συναλλαγής θα παρακρατηθεί από το διαθέσιμο ποσό κατά την αφαίρεση ενός Token, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συναλλαγή του Token με άλλο Token στη Pool βάσει ποσοστού.
6. Ποιο είναι το μερίδιο που προκύπτει μετά την προσθήκη ρευστότητας και η σχετική αναλογία, σύνθεση και αξία μεριδίων;
Αφού το token ρευστότητας προστεθεί στη pool (δηλ. τα κατατεθειμένα στοιχεία ενεργητικού), το σύστημα θα υπολογίσει το μερίδιο του token στη Pool, με βάση το ποσό της υποθήκης. Για παράδειγμα, διαθέτετε 2 μερίδια pool των BUSD/USDT token. Το συνολικό μερίδιο Pool του ζευγαριού των token είναι 10 και η Pool των ζευγαριών token αποτελείται από 10 BUSD + 11 USDT, αξίας 21 USD. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα η τρέχουσα αναλογία μεριδίου σας να βρίσκεται στο 20% και η σύνθεση των μεριδίων σας να είναι 2 BUSD + 2,2 USDT αξίας 4,2 USD. Λάβετε υπόψη ότι κάθε συναλλαγή, υποθήκη και αφαίρεση από οποιονδήποτε χρήστη θα επηρεάσει το μερίδιο της Pool, την τιμή της Pool, τη σύνθεση της Pool και την αξία της. Ως αποτέλεσμα, η αναλογία, η σύνθεση και η αξία των μεριδίων σας θα αλλάζει σε πραγματικό χρόνο.
7. Πώς υπολογίζεται η τιμή κόστους;
Κάθε φορά που προσθέτετε token στη Pool, το σύστημα υπολογίζει την τιμή κόστους του μεριδίου Pool με βάση το μερίδιο Pool που αποκτήθηκε εκείνη τη στιγμή και την αξία του μεριδίου Pool εκείνη τη στιγμή.
Προβολή περισσότερων