Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Όροι χρήσης
Όροι χρήσης της Binance

Κανόνες επιλογής βραβείων βάσει της τιμής hash στην Binance Chain

Binance
2021-09-22 02:41
 • Θα πάρουμε τα τελευταία 9 αριθμητικά ψηφία της τελευταίας τιμής hash στην Binance Chain στις 11:59 ΜΜ (UTC) την καθορισμένη ημέρα της περιόδου προσφοράς, ως τον νικητήριο αριθμό.
 • Το μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη (UID) περιέχει κατά το μέγιστο 9 ψηφία. Εάν οποιοδήποτε UID περιέχει λιγότερα από 9 ψηφία, το "0" θα προστεθεί μπροστά από το πρώτο ψηφίο μέχρι να έχουμε συνολικά 9 ψηφία (για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το UID είναι 35283019, το προσαρμοσμένο UID θα είναι 035283019).
 • Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε τον νικητήριο αριθμό για να ταιριάξουμε τα UID από το πρώτο ψηφίο και έπειτα. Οι χρήστες των οποίων τα UID έχουν τα περισσότερα συνεχόμενα πανομοιότυπα ψηφία, θα κερδίσουν την ανταμοιβή.
 • Εάν ο αριθμός των αγώνων υπερβεί τον αριθμό των νικητών, θα επιλέξουμε περαιτέρω νικητές με βάση τα UID τους σε αύξουσα σειρά (παρατηρήσεις: όσο νωρίτερα είναι ο χρόνος εγγραφής, τόσο μικρότερη η αξία του αριθμού UID).
 • Για παράδειγμα:
  • Ας υποθέσουμε ότι η τελευταία τιμή hash μπλοκ στην Binance Chain την τελευταία ημέρα αυτής της περιόδου προσφοράς είναι: 3E53A755905113FD1738F0A585D65CE4AC942AAF214625112E30A07FBBA5DFA5
  • Αν αφαιρέσουμε τα γράμματα από την τιμή hash, αυτό μας δίνει μια σειρά αριθμών: 35375590511317380585654942214625112300755
  • Ο νικητήριος αριθμός είναι 112300755.
   • Συγκρίνοντας τα 9 ψηφία όλων των UID, αν ταιριάζουν με τα τελευταία 9 ψηφία του νικητήριου αριθμού 112300755, ο χρήστης θα είναι ο νικητής.
   • Οι χρήστες των οποίων τα UID έχουν 7 συνεχόμενα ψηφία που ταιριάζουν με 7 συνεχόμενα ψηφία του νικητήριου αριθμού, θα έχουν προτεραιότητα έναντι των χρηστών των οποίων τα UID έχουν 6 συνεχόμενα ψηφία που ταιριάζουν με 6 συνεχόμενα ψηφία του νικητήριου αριθμού.
   • Κατ' αναλογία, εάν ένα UID δεν ταιριάζει με το τελευταία 7 έως 9 συνεχόμενα ψηφία, αλλά είναι συνεπές με τα υπόλοιπα 6 συνεχόμενα ψηφία του νικητήριου αριθμού, ο χρήστης θα είναι ο νικητής κ.λπ.
   • Στο τέλος, αν ταιριάζαμε 2 UID χρησιμοποιώντας 3 συνεχόμενα ψηφία του νικητήριου αριθμού θα είχαμε: 041400790 (ταιριάζει με το "007") και 032075236 (ταιριάζει με το "075"), αλλά καθώς μπορεί να υπάρξει μόνο 1 νικητής, θα επιλέξουμε τον νικητή διευθετώντας τα UID τους σε αύξουσα σειρά. Επομένως, θα κερδίσει το UID 032075236.
Σχετικά άρθρα
Όροι και προϋποθέσεις Δώρων Binance